Yıl 2014, Cilt 3, Sayı 2, Sayfalar 404 - 415 2014-08-29

İnternet Öz-yeterliği Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği

Ahmet AKIN [1] , Merve KAYA [2] , Ümran AKIN [3] , Ümit SAHRANÇ [4] , Erol UĞUR [5]

320 604

Bartin University Journal of Faculty of Education (BUJFED) is a international refereed journal that is published two times a year. The responsibility lies with the authors of papers
Bu araştırmanın amacı İnternet Öz-yeterliği Ölçeğini (Kim ve Glassman, 2013) Türkçeye uyarlamak ve geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma 235 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda 17 maddeden ve beş alt boyuttan (yaratıcılık, ayrımlaştırma, organizasyon, iletişim ve araştırma) oluşan modelin iyi uyum verdiği bulunmuştur (x²= 267.62, sd= 159, RMSEA= .076, CFI= .94, IFI= .94, SRMR= .069). Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik katsayıları araştırma alt boyutu için .75, ayrımlaştırma alt boyutu için .87, organizasyon alt boyutu için .86, yaratıcılık alt boyutu için .88, iletişim alt boyutu için .83, ölçeğin bütünü için .94 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyonları .52 ile .77 arasında sıralanmaktadır. Bu sonuçlara göre ölçeğin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.
İnternet öz-yeterliği, geçerlik, güvenirlik, doğrulayıcı faktör analizi
 • Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist, 37, 1221- 47.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (8. Baskı). Ankara: Pegem.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli SPSS ve LİSREL uygulamaları. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • DeTure, M. (2004). Cognitive style and self-efficacy: Predicting student success in online distance education. American Journal of Distance Education, 18, 21-38.
 • Glassman, M. ve Kang, M. (2012). Intelligence in the Internet age: The emergence and evolution of Open Source Intelligence (OSINT). Computers in Human Behavior, 28(2), 673-682.
 • Glassman, M. ve Kang, M. J. (2010). Pragmatism, connectionism and the internet: A mind’s new storm. Computers in Human Behavior, 6, 1412-1418.
 • Hamburger, Y. A. (2002). Internet and personality. Computers in Human Behavior, 18, 1-10.
 • Hu, L. T. ve Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structural analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1-55.
 • Joo, Y., Bong, M. vd. (2000). Self-efficacy for self-regulated learning, academic self-efficacy, and Internet self-efficacy in web-based instruction. Educational Technology Research & Development, 48, 5-17.
 • Kao, C-P., Tsai, C-C. (2009). Teachers’ attitudes toward web-based professional development, with relation to Internet self-efficacy and beliefs about web-based learning. Computers & Education, 53, 66-73.
 • Kim, Y. Ve Glassman, M. (2013). Beyond search and communication: Development and validation of the Internet Self-efficacy Scale (ISS). Computers in Human Behavior, 29, 1421-1429.
 • Komarraju, M. ve Nadler, D. (2013). Self-efficacy and academic achievement: Why do implicit beliefs, goals, and effort regulation matter? Learning and Individual Differences, 25, 67- 72.
 • Kuo, Y-C., Walker, A. E. vd. (2014). Interaction, internet self-efficacy, and self-regulated learning as predictors of student satisfaction in online education courses. Internet and Higher Education, 20, 35-50.
 • Livingstone, S. ve Helsper, E. (2010). Balancing opportunities and risks in teenagers' use of the Internet: The role of online skills and Internet self-efficacy. New Media & Society, 12(2), 309-329.
 • Luszczynska, A., Scholz, U. vd. (2005). The General Self-efficacy Scale: Multicultural validation studies. The Journal of Psychology, 139(5), 439-457.
 • Özdamar, K. (2004). Paket programlar ile istatistik veri analizi 1. Eskişehir: Kaan.
 • Piazza, J. ve Bering, J. M. (2009). Evolutionary cyber-psychology: Applying an evolutionary framework to Internet behavior. Computers in Human Behavior, 25, 1258-1269.
 • Prat-Sala, M. ve Redford, P. (2010). The interplay between motivation, self-efficacy, and approaches to studying. British Journal of Educational Psychology, 80, 283-305.
 • Shi, J., Chen, Z. vd. (2011). Internet self-efficacy, the need for cognition, and sensation seeking as predictors of problematic use of the Internet. CyberPsychology, Behavior and Social Networking, 14(4), 213-234.
 • Sipahi, B., Yurtkoru, E. S. vd. (2008). Sosyal bilimlerde SPSS’le veri analizi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Thompson, L. F., Meriac, J. P. vd. (2002). Motivating online performance: The influences of goal setting and internet self-efficacy. Social Science Computer Review, 20(2), 149-160.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler / Articles
Yazarlar

Yazar: Ahmet AKIN

Yazar: Merve KAYA

Yazar: Ümran AKIN

Yazar: Ümit SAHRANÇ

Yazar: Erol UĞUR

Bibtex @ { buefad51213, journal = {Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartın Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {3}, pages = {404 - 415}, doi = {}, title = {İnternet Öz-yeterliği Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği}, key = {cite}, author = {AKIN, Ümran and SAHRANÇ, Ümit and KAYA, Merve and UĞUR, Erol and AKIN, Ahmet} }
APA AKIN, A , KAYA, M , AKIN, Ü , SAHRANÇ, Ü , UĞUR, E . (2014). İnternet Öz-yeterliği Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (2), 404-415. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/buefad/issue/3815/51213
MLA AKIN, A , KAYA, M , AKIN, Ü , SAHRANÇ, Ü , UĞUR, E . "İnternet Öz-yeterliği Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği". Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (2014): 404-415 <http://dergipark.gov.tr/buefad/issue/3815/51213>
Chicago AKIN, A , KAYA, M , AKIN, Ü , SAHRANÇ, Ü , UĞUR, E . "İnternet Öz-yeterliği Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği". Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (2014): 404-415
RIS TY - JOUR T1 - İnternet Öz-yeterliği Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği AU - Ahmet AKIN , Merve KAYA , Ümran AKIN , Ümit SAHRANÇ , Erol UĞUR Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 404 EP - 415 VL - 3 IS - 2 SN - -1308-7177 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi İnternet Öz-yeterliği Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği %A Ahmet AKIN , Merve KAYA , Ümran AKIN , Ümit SAHRANÇ , Erol UĞUR %T İnternet Öz-yeterliği Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği %D 2014 %J Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1308-7177 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD AKIN, Ahmet , KAYA, Merve , AKIN, Ümran , SAHRANÇ, Ümit , UĞUR, Erol . "İnternet Öz-yeterliği Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği". Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 / 2 (Ağustos 2014): 404-415.