Yıl 2015, Cilt , Sayı , Sayfalar 163 - 169 2015-10-07

İlkokul Birinci Sınıf Öğrencileri: Öğretmenim Nasıl Yazıyorum?

Perihan ÖZKAYA [1] , Umut ATAŞ [2]

239 459

Dizin / İndeks ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, EBSCOHOST, Index Copernicus, Proquest Education Journals Database, Modern Language Association, Citefactor, The Directory of Research Journal Indexing, Open Academic Journal Index, Ulrich’s Periodicals Directory
Bireyin, içinde bulunduğu toplumla etkili bir şekilde iletişim kurabilmesi için konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini iyi kullanması gerekmektedir. Temel dil becerilerinden biri olan yazmanın; düşünceyi ortaya koymada, yaymada ve iletmede önemi büyüktür. Yazma ve okuma dışındaki iletişim becerileri formal eğitim alınmadan da edinilebilirken, yazma ve okuma becerileri sadece formal eğitim yoluyla kazanılabilir ve geliştirilebilir. Yazma becerisinin gelişmesi, bireyin bilgi alışverişi, düşüncelerini ifade etme, metin ile düşünceleri arasında bağ kurma yeteneklerini olumlu yönde etkiler. Bunun yanında, konu alanı bilgisini öğrenmede öğrenciye fayda sağlayarak öğrencinin akademik başarısını arttırır. Araştırmanın amacı; ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin yazma becerilerini, Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda (1-5) yer alan kazanımlar doğrultusunda incelemek ve bu becerilerin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmaktır. Araştırma, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Muğla ili, Menteşe ilçe merkezinde bulunan ve rastgele yöntemle seçilmiş bir devlet ilkokulunda yürütülmüştür. Araştırma nitel bir araştırmadır, ilkokul birinci sınıfta öğrenim gören 30 öğrencinin defterlerinin toplanması ve doküman analizi yöntemiyle incelenmesi sonucu yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler analiz edilmiş ve bulgular ilgili literatür çerçevesinde tartışılmıştır.
İlkokul, öğrenci, yazma, yazma becerisi.
  • Akyol, H.(2000). Yazı Öğretimi. Milli Eğitim. 146, 37-48.
  • Güneş, F.(2006). Niçin Bitişik Eğik Yazı. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim. 71, 17-19.
  • Karatay, H. ve Başaran, M. (2005). Eğik El Yazısı Öğretimi. Milli Eğitim. 168, 48.
  • MEB (2005). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (1-5. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
  • http://www.tdk.gov.tr/index.phpoption=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.55475e040a7960.9249963 04/05/2015 tarihli erişim ile alınmıştır.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü USOS 2015 ÖZEL SAYISI
Yazarlar

Yazar: Perihan ÖZKAYA

Yazar: Umut ATAŞ

Bibtex @ { buefad51346, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartın Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {}, pages = {163 - 169}, doi = {}, title = {İlkokul Birinci Sınıf Öğrencileri: Öğretmenim Nasıl Yazıyorum?}, key = {cite}, author = {ÖZKAYA, Perihan and ATAŞ, Umut} }
APA ÖZKAYA, P , ATAŞ, U . (2015). İlkokul Birinci Sınıf Öğrencileri: Öğretmenim Nasıl Yazıyorum?. Bartın University Journal of Faculty of Education, (), 163-169. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/buefad/issue/3817/51346
MLA ÖZKAYA, P , ATAŞ, U . "İlkokul Birinci Sınıf Öğrencileri: Öğretmenim Nasıl Yazıyorum?". Bartın University Journal of Faculty of Education (2015): 163-169 <http://dergipark.gov.tr/buefad/issue/3817/51346>
Chicago ÖZKAYA, P , ATAŞ, U . "İlkokul Birinci Sınıf Öğrencileri: Öğretmenim Nasıl Yazıyorum?". Bartın University Journal of Faculty of Education (2015): 163-169
RIS TY - JOUR T1 - İlkokul Birinci Sınıf Öğrencileri: Öğretmenim Nasıl Yazıyorum? AU - Perihan ÖZKAYA , Umut ATAŞ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 163 EP - 169 VL - IS - SN - -1308-7177 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi İlkokul Birinci Sınıf Öğrencileri: Öğretmenim Nasıl Yazıyorum? %A Perihan ÖZKAYA , Umut ATAŞ %T İlkokul Birinci Sınıf Öğrencileri: Öğretmenim Nasıl Yazıyorum? %D 2015 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V %N %R %U
ISNAD ÖZKAYA, Perihan , ATAŞ, Umut . "İlkokul Birinci Sınıf Öğrencileri: Öğretmenim Nasıl Yazıyorum?". Bartın University Journal of Faculty of Education / (Ekim 2015): 163-169.