Year 2015, Volume , Issue , Pages 306 - 318 2015-10-12

Sınıf Öğretmenlerinin Hikâye Yazma Becerilerinin İncelenmesi

Süleyman SULAK [1] , Arzu ÇEVİK [2] , Yasemin SÖNMEZ [3]

503 753

Dizin / İndeks ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, EBSCOHOST, Index Copernicus, Proquest Education Journals Database, Modern Language Association, Citefactor, The Directory of Research Journal Indexing, Open Academic Journal Index, Ulrich’s Periodicals Directory
Hikâye edici metinler öğrencilerin duyuşsal yönden gelişmesini sağlamakta ve okumaya olan ilgilerini artırmaktadır. Bu nedenle hem ders kitaplarında hem de diğer kaynaklarda yer alan hikâye edici metinlerin, yapısal unsurları içinde barındırması gerekmektedir. Metinlerin yapısal unsurlarının farkındalığını artırmak için yapılabilecek etkinliklerden biri de hikâye yazma çalışmalarıdır. Bu sayede öğrenciler hikâye yapısını daha iyi anlayabilirler. Öğrencilerin hikâye yazma becerilerinin geliştirilmesinde sınıf öğretmenlerinin önemli bir yeri vardır. Bu nedenle sınıf öğretmenleri hem hikâye edici metinler üretebilmeli hem de bu metinleri nasıl yazabilecekleri hakkında öğrencilere çeşitli hikâye yazma stratejilerini öğretmelidir. Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin hikâye yazma becerilerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda çeşitli illerde görev yapan sınıf öğretmenlerine (n=23) ilkokul seviyesine uygun hikâyeler yazdırılmıştır. Elde edilen hikâyelerde Akyol (2006) tarafından belirtilen yapı unsurlarının (sahne, ana karakter, yardımcı karakterler, problemin başlangıcı, problem, problem çözme teşebbüsleri, sonuç, tepki, ana fikir) bulunup bulunmadığı incelenmiştir.
Yazma Becerisi, Hikâye Edici Metin, Metin Yapısı, Sınıf Öğretmeni
 • Andaç, F. (2008). Öyküyü Yazmak Öyküyü Düşünmek (1. Baskı). İstanbul: Doruk Yayımcılık
 • Akyol, H. (2006). Türkçe Öğretim Yöntemleri (1. Baskı). Ankara: Kök Yayıncılık
 • Akyol, H. (1999). Hikaye Haritası Yöntemiyle Metin Öğretimi. Milli Eğitim DergisiSayı 142,
 • Nisan-Mayıs-Haziran, 1999
 • Arslan, N. (2013). 2. Kısım, 2. Bölüm Öykü. (Ed. N. Demir, E. Yılmaz). Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım (4.Basım). 179-187. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık
 • Çakır, U. (2011). 2. Bölüm Yazılı Anlatım. (Ed. S. Gülerer). Üniversiteler İçin Dil ve Anlatım (3. Basım). 209-340. Ankara: Gazi Kitapevi
 • Gökçe, B., Sis, N. (2011). Gülten Dayıoğlu’nun Çocuk Öykülerinin “Hikâye Haritası” Yöntemine Göre İncelenmesi Ve Genel Bir Değerlendirme. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/3 Summer 2011, p.1925-1949
 • Gündüz, S. (2013). Öykü ve Roman Yazma Sanatı (3. Basım). İstanbul: Toroslu Kitaplığı
 • Kavcar, C., Oğuzkan, F., Aksoy, Ö. (2012). Yazılı ve Sözlü Anlatım (9. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık
 • Mert, N. (2006). Öykü Yazmak (1. Basım). Ankara: Hece Yayınları
 • Safa, P. (1990). Sanat Edebiyat Tenkit (5. Basım). İstanbul: Ötüken Yayınları
 • Yağcı, İ. (2009). 2. Bölüm Yazılı Anlatım. (Ed. S. Odacı). Üniversiteler İçin Dil ve Anlatım (2. Basım). 251-396. Konya: Palet Yayınları
 • Yıldırım, Y. (2010). Türk Dili Anlatım Türleri (1. Basım). İstanbul: Der Yayınları
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi. http://www.tdk.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 2015, 25 Mart) http://tr.wikipedia.org/ (Eri
Primary Language tr
Subjects
Journal Section USOS 2015 ÖZEL SAYISI
Authors

Author: Süleyman SULAK

Author: Arzu ÇEVİK

Author: Yasemin SÖNMEZ

Bibtex @ { buefad51358, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2015}, volume = {}, pages = {306 - 318}, doi = {}, title = {Sınıf Öğretmenlerinin Hikâye Yazma Becerilerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {SULAK, Süleyman and ÇEVİK, Arzu and SÖNMEZ, Yasemin} }
APA SULAK, S , ÇEVİK, A , SÖNMEZ, Y . (2015). Sınıf Öğretmenlerinin Hikâye Yazma Becerilerinin İncelenmesi. Bartın University Journal of Faculty of Education, (), 306-318. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/buefad/issue/3817/51358
MLA SULAK, S , ÇEVİK, A , SÖNMEZ, Y . "Sınıf Öğretmenlerinin Hikâye Yazma Becerilerinin İncelenmesi". Bartın University Journal of Faculty of Education (2015): 306-318 <http://dergipark.gov.tr/buefad/issue/3817/51358>
Chicago SULAK, S , ÇEVİK, A , SÖNMEZ, Y . "Sınıf Öğretmenlerinin Hikâye Yazma Becerilerinin İncelenmesi". Bartın University Journal of Faculty of Education (2015): 306-318
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmenlerinin Hikâye Yazma Becerilerinin İncelenmesi AU - Süleyman SULAK , Arzu ÇEVİK , Yasemin SÖNMEZ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 306 EP - 318 VL - IS - SN - -1308-7177 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Sınıf Öğretmenlerinin Hikâye Yazma Becerilerinin İncelenmesi %A Süleyman SULAK , Arzu ÇEVİK , Yasemin SÖNMEZ %T Sınıf Öğretmenlerinin Hikâye Yazma Becerilerinin İncelenmesi %D 2015 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V %N %R %U
ISNAD SULAK, Süleyman , ÇEVİK, Arzu , SÖNMEZ, Yasemin . "Sınıf Öğretmenlerinin Hikâye Yazma Becerilerinin İncelenmesi". Bartın University Journal of Faculty of Education / (October 2015): 306-318.