Year 2018, Volume 7, Issue 3, Pages 745 - 764 2018-10-31

BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Kariyer Tercihlerine Dayalı Öğrenme Önceliklerinin Belirlenmesi

Muhittin ŞAHİN [1] , Sinan KESKİN [2] , Halil YURDUGÜL [3]

177 275

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümlerindeki öğretim programına ilişkin tartışmalara günümüzde yoğun şekilde devam edilmektedir. Bu tartışmaların da odağında program yeterlikleri, paydaşların istemleri ve öğretim teknolojileri alanının gereklilikleri vardır. Bu araştırma kapsamında, program geliştirme ve değerlendirme sürecine farklı bir bakış açısıyla; önemli paydaşlardan biri olan öğrencilerin gözüyle öğretim programındaki derslere ilişkin öncelikleri araştırılmıştır. Araştırma öğretim programının etkililiğini değil, öğrencilerin mezuniyetleri sonrası ihtiyaçlarına yönelik bir araştırmadır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin kariyer tercihlerine dayalı olarak öğrenme öncelikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada; BÖTE bölümünde öğrenim gören öğrencilerin farklı kariyer tercihleri göz önünde bulundurularak hem kariyer tercihlerini belirlemek hem de bu kariyer tercihlerine dayalı öğretim programındaki derslerin önceliklendirmeleri AHS’ye dayalı olarak incelenmiştir. Bu amaçla BÖTE bölümü dördüncü sınıfta öğrenim gören öğrencilerle AHS yöntemi kullanılarak bir araştırma yürütülmüştür. Araştırmada öğrencilerin farklı mesleki kariyer planlarındaki meslekler kümelenerek; öğretmenlik, akademisyenlik ve sistem tasarımcı olarak gruplandırılmıştır. Öğretmenlik mesleğini tercih etme durumunda ders öncelikleri incelendiğinde ise ilk sırada “Okul Deneyimi-Öğretmenlik Uygulaması” dersi son sırada ise “Bilimsel Araştırma Yöntemleri” dersi çıkmıştır. Öğrencilerin kariyer tercihlerine göre öğrenme önceliklerinin farklılaştığı görülmüştür. Bu farklılıklar ile birlikte sistem tasarımcısı ve akademisyenlik mesleğinin tercih edilmesi durumunda öğrenme önceliklerine ilişkin ayrıntılı bilgilere araştırma metni içerisinde yer verilmiştir.

BÖTE Bölümü, AHS, Kariyer Tercihleri, Öğrenme Öncelikleri
  • Becit, G., Kurt, A. A., & Kabakçı, I. (2009). Bilgisayar öğretmen adaylarının okul uygulama derslerinin yararlarına ilişkin görüşleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 169-184. Cheng, E., and H. Li. 2001. “Analytic Hierarchy Process: An Approach to Determine Measures for Business Performance.” Measuring Business Excellence 5 (3): 30–37. Çakır, H., Çebi, A., & Özcan, S. (2013). BÖTE nedir? Nasıl tanımlanır? Okul müzesiyle başlayan serüvenden insan performans teknolojilerine uzanan yolculuk. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 3(2), 102-111. Drake, P. R. (1998). Using the analytic hierarchy process in engineering education. International Journal of Engineering Education, 14(3), 191-196. Dündar, S. (2008). Ders seçiminde analitik hiyerarşi proses uygulaması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2). Erden, M. (1998). Eğitimde program değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık. Ertürk, S. (1998). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan A.Ş. Ereeş, S., Kuruoğlu, E., & Moralı, N. (2013). An application of Analytical Hierarchy Process for simulation software selection in education area. Frontiers in Science, 3(2), 66-70. Fitzpatrick, J. L., Sanders, J. R., & Worthen, B. R. (2004). Program evaluation: Alternative approaches and practical guidelines. Gökmen, Ö. F. (2015). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasına Yönelik Görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1). Ho, S. Y., Chen, W. T., & Hsu, W. L. (2017). Assessment System for Junior High Schools in Taiwan to Select Environmental Education Facilities and Sites. EURASIA Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 13(5), 1485-1499. Karataş, S. (2010). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri (BÖTE) öğretmen adaylarının mesleklerine ilişkin zihin haritalarının analizi (Gazi Üniversitesi örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1). Karaarslan, M. H., & Özbakır, L. (2017). Mühendislik öğrencilerinin kariyer tercihlerinin belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(1), 83-103. Kloster, T., Høie, M., & Skår, R. (2007). Nursing students’ career preferences: a Norwegian study. Journal of Advanced Nursing, 59(2), 155-162. Koksal, C. D., & Ozmutaf, N. M. (2009). Using analytic hierarchy process for selecting the appropriate host country to study english language abroad. International journal of social sciences and humanity studies, 1(1):37-46. Özdemir, S. M. (2009). Eğitimde Program Değerlendirme ve Türkiye’de Eğitim Programlarını Değerlendirme Çalışmalarının İncelenmesi (ss. 126-149). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2). Reiser, R. A. (2007). What field did you say you were in? Defining and naming our field. In Trends and issues in instructional design and technology (2nd ed.) (pp. 2-9). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc. Rognstad, M. K., Aasland, O., & Granum, V. (2004). How do nursing students regard their future career? Career preferences in the post-modern society. Nurse Education Today, 24(7), 493-500. Saaty, T.L. (1980). The Analytic Hierarchy Process. McGraw-Hill, New York. Saaty, T.L. (1990). How to make e decision. The analytic hierarchy process. European Journal of Operational Research, 48, 9-26. Saaty, T. L. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process. International journal of services sciences, 1(1), 83-98. Sauermann, H., & Roach, M. (2012). Science PhD career preferences: levels, changes, and advisor encouragement. PloS one, 7(5), e36307. Saaty, T.L. (1980). The Analytic Hierarchy Process. McGraw-Hill, New York. Thanassoulis, E., Dey, P. K., Petridis, K., Goniadis, I., & Georgiou, A. C. (2017). Evaluating higher education teaching performance using combined analytic hierarchy process and data envelopment analysis. Journal of the Operational Research Society, 68(4), 431-445. Timor, M. (2011). Analitik hiyerarşi prosesi, Türkmen Kitabevi, İstanbul. Tyler, R.W. (1949). Basic principles of curriculum and instruction. Chicago: The University of Chicago Press. Thurstone, L.L. (1927). A low of comperative judgement. Psychological Review, 34, 273-286. Begicevic, N., Divjak, B., & Hunjak, T. (2009, June). Decision making on project selection in high education sector using the analytic hierarchy process. In Information Technology Interfaces, 2009. ITI'09. Proceedings of the ITI 2009 31st International Conference on (pp. 547-552). IEEE. Weng, Y., Zhang, C., & Liu, Y. (2014, May). Evaluation of teaching quality system designing based on AHP. In Electronics, Computer and Applications, 2014 IEEE Workshop on (pp. 438-440). IEEE.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Muhittin ŞAHİN (Primary Author)
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Sinan KESKİN
Institution: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Türkiye
Country: Turkey


Author: Halil YURDUGÜL
Country: Turkey


Bibtex @research article { buefad372453, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {745 - 764}, doi = {10.14686/buefad.372453}, title = {BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Kariyer Tercihlerine Dayalı Öğrenme Önceliklerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {ŞAHİN, Muhittin and KESKİN, Sinan and YURDUGÜL, Halil} }
APA ŞAHİN, M , KESKİN, S , YURDUGÜL, H . (2018). BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Kariyer Tercihlerine Dayalı Öğrenme Önceliklerinin Belirlenmesi. Bartın University Journal of Faculty of Education, 7 (3), 745-764. DOI: 10.14686/buefad.372453
MLA ŞAHİN, M , KESKİN, S , YURDUGÜL, H . "BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Kariyer Tercihlerine Dayalı Öğrenme Önceliklerinin Belirlenmesi". Bartın University Journal of Faculty of Education 7 (2018): 745-764 <http://dergipark.gov.tr/buefad/issue/40029/372453>
Chicago ŞAHİN, M , KESKİN, S , YURDUGÜL, H . "BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Kariyer Tercihlerine Dayalı Öğrenme Önceliklerinin Belirlenmesi". Bartın University Journal of Faculty of Education 7 (2018): 745-764
RIS TY - JOUR T1 - BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Kariyer Tercihlerine Dayalı Öğrenme Önceliklerinin Belirlenmesi AU - Muhittin ŞAHİN , Sinan KESKİN , Halil YURDUGÜL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.14686/buefad.372453 DO - 10.14686/buefad.372453 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 745 EP - 764 VL - 7 IS - 3 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.372453 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.372453 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Kariyer Tercihlerine Dayalı Öğrenme Önceliklerinin Belirlenmesi %A Muhittin ŞAHİN , Sinan KESKİN , Halil YURDUGÜL %T BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Kariyer Tercihlerine Dayalı Öğrenme Önceliklerinin Belirlenmesi %D 2018 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 7 %N 3 %R doi: 10.14686/buefad.372453 %U 10.14686/buefad.372453
ISNAD ŞAHİN, Muhittin , KESKİN, Sinan , YURDUGÜL, Halil . "BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Kariyer Tercihlerine Dayalı Öğrenme Önceliklerinin Belirlenmesi". Bartın University Journal of Faculty of Education 7 / 3 (October 2018): 745-764. https://doi.org/10.14686/buefad.372453