Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 1, Sayfalar 138 - 160 2019-02-01

Öğretmenlerin Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Analysis of Teaching Styles of Teachers Regarding Various Variables

Menekşe ESKİCİ [1] , Seher ÇETİNKAYA [2]

1 38

Öğretmenlerin sahip oldukları öğretme stilleri bilgiyi sunuş tarzlarını, öğrencilerle iletişimlerini, sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikleri düzenleme biçimlerini etkilemektedir. Bu bağlamda öğretmenlerin öğretme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesinin alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle bu araştırmada öğretmenlerin öğretme stillerinin cinsiyet, branş, eğitim durumu, görev yapılan okul türü, okulun bulunduğu yerleşim birimi, mesleki kıdem ve öğretmenlerin görev yaptıkları okullardaki ortalama sınıf mevcudu değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma desenlerinden basit durum nedensel-karşılaştırmalı desen kullanılmıştır. Veriler 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Kırklareli ilinde görev yapan 248 öğretmenden elde edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Center for Occupational Research and Development (CORD) Öğretme Stilleri Envanteri” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin öğretim stillerinin cinsiyet, branş, eğitim durumu, görev yapılan okul türü, okulun bulunduğu yerleşim birimine göre anlamlı bir fark göstermediği, mesleki kıdem ve sınıf mevcutlarının ise öğretmenlerin öğretim stilleri tercihlerinde fark yaratan değişkenler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

The teaching styles that teachers have are, influence the modes of presentation of information, the communication of students, and the way in which classroom and classroom activities are arranged. In this context, it is thought that the examination of teaching styles of teachers regarding various variables will contribute to the field. From this point of view, it was aimed to determine whether the teaching styles of teachers differ according to gender, branch, educational status, type of school, place of school, professional seniority and average classroom size of the teachers in this study. In the study, a simple case causal-comparative pattern was used from quantitative research designs. The data were obtained from 248 teachers working in the province of Kırklareli in the academic year of 2016-2017. "CORD Teaching Styles Inventory" was used as data collection tool in the research. As a result of the research, it was concluded that the teaching styles of the teachers did not make a meaningful difference compared to the gender, branch, educational status, the type of school, the settlement where the school was located, professional seniority and classroom size are variables that make a difference in teaching style preferences of teachers.

 • Alias, M., & Zakaria, N. (2008). Methods of teaching and goals of teaching: teaching styles of teachers in higher institutions. In: Seminar Kebangsaan Jawatakuasa Penyelarasan Pendidikan Guru (JPPG), Langkawi, Malaysia.
 • Artvinli, E. (2010). Coğrafya öğretmenlerinin öğretme stilleri. Online Journal of Social Sciences, 9 (33), 387-408.
 • Babadoğan, C. (2000). Öğretim stili odaklı ders tasarımı geliştirme. Milli Eğitim Dergisi, 147, 61-63.
 • Bota, O. A., & Tulbure, C. (2015). Aspects Regarding the Relationship between Teaching Styles and School Results. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 203, 285-290.
 • Brown, B. L. (2003). Teaching Style vs. Learning Style Myths and Realities. ERIC ED: 482 329. Erişim: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED482329.pdf
 • Byrne, E P. (2007). Teaching & learning styles in engineering at UCC. International Symposium for Engineering Education, 2007, Dublin City University, Ireland. http://www.ndlr.ie/mecheng/symp/papers/LSED/Byrne_TLStyles_ISEE07.pdf
 • Can, Ş. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stilleri ile bazı değişkenler arasındaki ilişkinin araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(41),70-82.
 • Cooper, J. (1999). Classroom teaching skills. Boston: Houghton Mifflin
 • CORD (Teaching style inventory) (2005). <www.texascollaborative.org/tools/TSI.pdf>. Erişim: 14.05.2017
 • Dunn, R. & Dunn, K. (1993). Learning Styles/Teaching Styles: Should They…Can They... Be Matched. Educational leadership, 36 (4). 238-244
 • Fischer, B.B. & Fischer, L. (1979). Styles in teaching and learning. Educational leadership 36(4), 245-254.
 • Genç, E. & Ogan-Bekiroğlu, F. (2004). “Patterns in teaching styles of science teachers in Florida and factors influencing their preferences”, Florida Educational Research Association (FERA) Kongresi Bildiriler Kitabı, Gainesville, FL, ABD. http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/ data/ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/ 80/1b/c4/3a.pdf, erişim: 09.09.2017
 • Grasha, A. F. (1997). Teaching with style. Pittsburgh, PA: Alliance.
 • Grasha, A. F. (2002). The Dynamics of One-On-One Teaching. College Teaching, 50 (4), 139-146
 • Grasha, A. F. (2003). Teaching with Style: The Integration of Teaching and Learning Styles in the Classroom. Center for Teaching Excellence, 17 (5), 1995-96.
 • Irby, D.M. (1995). Teaching and learning in ambulatory care settings: a thematic review of the literature. Acad Med. 70, 898-931.
 • Johnson, B., & Christensen, L. (2014). Eğitim araştırmaları: nicel, nitel ve karma yaklaşımlar. (Trans. Ed. S. B. DEMİR) Ankara: Eğiten Kitap.
 • Kolb, A. Y. & Kolb, D. A. (2005). The Kolb learning style inventory-version 3. Technical specifications. Boston, MA: Hay Resource Direct, 200 (72), 1-72.
 • Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. New Jersey: Prentice Hall
 • Miller, P. (2001). Learning Styles: The Multimedia of the Mind. Research Report. ERIC ED: 451 140 http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED451140.pdf
 • Mosston, M., Ashworth, S. (2002). Teaching Physical Education (5thed.). San Francisco: Benjamin Cummings.
 • Stitt-Gohdes, W. L. (2003). Student Teachers and Their Students: Do Their Instructional and Learning Preferences Match? In Business Education Forum, 57 (4), 22-27
 • Zeng, H. Z. (2016). Differences Between Student Teachers' Implementation and Perceptions of Teaching Styles. Physical Educator, 73(2), 285.
 • Zhang, Li- F. (2007). Do personality traits make a difference in teaching styles among Chinese high school teachers? Personality and Individual Differences, 43, 669–679.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler / Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6217-3853
Yazar: Menekşe ESKİCİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1330-106X
Yazar: Seher ÇETİNKAYA (Sorumlu Yazar)
Kurum: ORDU ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { buefad426636, journal = {Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartın Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {138 - 160}, doi = {10.14686/buefad.426636}, title = {Analysis of Teaching Styles of Teachers Regarding Various Variables}, key = {cite}, author = {ÇETİNKAYA, Seher and ESKİCİ, Menekşe} }
APA ESKİCİ, M , ÇETİNKAYA, S . (2019). Analysis of Teaching Styles of Teachers Regarding Various Variables. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 138-160. DOI: 10.14686/buefad.426636
MLA ESKİCİ, M , ÇETİNKAYA, S . "Analysis of Teaching Styles of Teachers Regarding Various Variables". Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2019): 138-160 <http://dergipark.gov.tr/buefad/issue/42863/426636>
Chicago ESKİCİ, M , ÇETİNKAYA, S . "Analysis of Teaching Styles of Teachers Regarding Various Variables". Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2019): 138-160
RIS TY - JOUR T1 - Analysis of Teaching Styles of Teachers Regarding Various Variables AU - Menekşe ESKİCİ , Seher ÇETİNKAYA Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.14686/buefad.426636 DO - 10.14686/buefad.426636 T2 - Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 138 EP - 160 VL - 8 IS - 1 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.426636 UR - http://dx.doi.org/10.14686/buefad.426636 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Analysis of Teaching Styles of Teachers Regarding Various Variables %A Menekşe ESKİCİ , Seher ÇETİNKAYA %T Analysis of Teaching Styles of Teachers Regarding Various Variables %D 2019 %J Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1308-7177 %V 8 %N 1 %R doi: 10.14686/buefad.426636 %U 10.14686/buefad.426636
ISNAD ESKİCİ, Menekşe , ÇETİNKAYA, Seher . "Öğretmenlerin Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 / 1 (Şubat 2019): 138-160. http://dx.doi.org/10.14686/buefad.426636