About

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitim bilimleri alanında ve disiplinler arası alanda akademik standartlarda hazırlanmış çalışmaları yayımlayarak Türk eğitimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

  • Sisteme yüklenen yazı, öncelikle derginin yazım kurallarına uygunluk bakımından değerlendirilir. Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmayan çalışmalar -düzeltilmesi için- yazarına iade edilir.

  • Yazım kurallarına uygun hazırlandığı tespit edilen çalışmalar, dergi editörü tarafından bölüm editörüne yönlendirilir.

  • Bölüm editörü veya editör, alanında uzman iki akademisyen belirleyerek hakem önerisi gönderir.

  • Hakemler, kendilerine gönderilen yazıya ilişkin görüşünü sistem üzerinden dergiye gönderir. Hakemlerden birisinin olumsuz diğerinin olumlu görüş bildirmesi durumunda ilgili üçüncü bir hakeme daha gönderilir.

  • Bir yazının dergimizde yayımlanması için iki olumlu rapor alması gerekmektedir. Ancak yazının yayımlanması konusunda son karar yayın kurulana aittir.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (BÜEFAD)

HAKEMLER İÇİN DEĞERLENDİRME KILAVUZU

Sayın Öğretim Üyesi,

Değerlendirmenizi aşağıdaki yollarla yapabilirsiniz. Bu çalışmayı değerlendirmeyi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz.

BÜEFAD Yayın Kurulu

1. ADIM

 

1. Alternatif: Değerlendirme sürecini hızlandırmak ve siz değerli hakemlerimizin işini kolaylaştırmak için dergimiz tarafından online bir değerlendirme formu hazırlanmıştır. Bu forma, “Basamakları Kontrol Et” bölümünün 4. basamağında yer alan hakem değerlendirme formu kutucuğuna tıklayarak ulaşabilir ve değerlendirmenizi yapabilirsiniz.

2. Alternatif: Yukarıda belirttiğimiz formu kullanmak zorunda değilsiniz. Çalışmaya ilişkin değerlendirmenizi içeren bir dosyası hazırlayıp “Basamakları Kontrol Et” bölümünün 5. basamağına yükleyebilirsiniz.

 

3. Alternatif: Değerlendirmenizi ilgili makale dosyası üzerinde yaparak gerekli uyarı ve düzeltmeleri makale dosyasına yazabilirsiniz. Daha sonra bu dosyayı , “Basamakları Kontrol Et” bölümünün 5. basamağına yükleyebilirsiniz.

 

4. Alternatif: Hem dördüncü basmaktaki online formu doldurup hem de beşinci basamakta dosya yükleyebilirsiniz.

2. ADIM

Değerlendirmenin tamamlanması için bu adım gereklidir. “Basamakları Kontrol Et” bölümünün 6. basamağında yer alan seçeneklerden birini seçip “Değerlendirmeyi editöre gönder” butonuna tıklayınız.

  • Yazım Kuralları ve Yayın İlkelerini mutlaka okuyunuz. Kenar boşlukları, biçimlendirme stilleri, kaynak gösterme vb. gibi hususlara dikkat ediniz.
  • Yazınızda hiçbir şekilde yazar adına/adlarına yer vermeyiniz. Yazar adı/adları, hakem süreci sonunda makaleye eklenecektir. Bu nedenle yazı gönderirken sistem tarafından istenen "yazar bilgileri"ni doğru olarak giriniz. Yazarın unvanını ve kurumunu "öz geçmiş" bölümüne girebilirsiniz.
  • Yazınız birden fazla yazarlı ise makale yükleme basamağının ilgili bölümünde (3. Bölüm) "yazar ekle" butonuna tıklayarak diğer yazarı/yazarları da eklemeyi unutmayınız.
  • Yükleme işlemine devam edebilmek için "Başvuru Hazırlık Kontrol Listesi"ndeki bütün işlemleri doğrulamanız istenecektir. Bu işlem, sisteme yüklenen makalelerin derginin yazım kurallarına uygunluğunu denetlemek amacıyla gerçekleştirilmektedir.
  • Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne gönderilen aday makalenin değerlendirme basamağındaki her işlem, yazarlara e-posta ile iletilmektedir. Ancak sistem üzerinden gönderilen bazı mesajlar, yazarın e-posta sunucusu tarafından engellenmekte veya spam klasörüne atılmaktadır. Bu durumda da raporların veya düzeltme isteklerinin yazara ulaşmaması gibi olumsuz bir sonuç orataya çıkmakta ve değerlendirme süreci uzamaktadır. Muhtemel bir iletişimsizliğin önüne geçmek için yazarların ilgili aşamaları sistem üzerinden takip etmesi de sağlıklı olacaktır. Bu takibi nasıl yapacağınıza ilişkin resimli kılavuzu aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz. https://drive.google.com/file/d/0B3HgKh6KdnOJVUdpMzBGaEFmQUk/view?usp=sharing

Yazım Kuralları İçin Tıklayınız: (Pdf)


Önemli!

Makalede yazarı tanıtıcı herhangi bir bilgi bulunmamalıdır. Yazar adı /adları, görev yeri/yerleri, e-posta gibi bilgiler, sürecin sonunda editör tarafından makaleye eklenecektir. Yazı, birden fazla yazarlı ise makale yükleme basamağının ilgili bölümünde (3. Bölüm) "yazar ekle" butonuna tıklayarak diğer yazarı/yazarları da eklemeyi unutmayınız. Yazarların akademik unvanı ve kurumunu da aynı formdaki “Öz geçmiş” bölümüne yazabilirsiniz

Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce üye olmalıdır. Gönderi işlemi Üye Giriş bağlantısı aracılığıyla 5 basamakta yapılır.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (BÜEFAD), eğitim alanında özgün bilimsel makalelere yer veren uluslararası hakemli bir dergidir. Yılda iki sayı yayımlanır.

Okuyucuların yayın bildirimi servisine kayıt olmaları önerilir. Dergi ana sayfasının üst kısmında yer alan Kayıt bağlantısı aracılığı ile bu işlem gerçekleştirilebilir. Bu kayıtla her yeni sayı yayınlandığında İÇİNDEKİLER sayfası e-posta aracılığı ile okuyucuya iletilir. Derginin güvenlik kurallarına bakınız yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır.

Kütüphanelere, bu açık erişimli dergiyi elektronik dergileri içine almaları önerilir. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project bağlantısından elde edilebilir.Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler.

Bu dergi, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından yayımlanmaktadır.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, yılda üç sayı olarak ve web üzerinde yayımlanır. Basılı olarak yayımlanmaz.

Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne gönderilen bütün yazılar, çalışmanın hakemi dışında, üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

Yazarın ve hakemlerin bilgileri gizli tutulur. Hakem raporları sadece ilgili yazara iletilir.

Yayımlanan çalışmalar, açık arşive alınır ve herkesin kullanımına sunulur.

Yayımlanmayan çalışmalar arşivde tutulur. Bu çalışmalar, yazarının izni olmadan başka yayıncılarla paylaşılmaz.

Creative Commons Lisansı
Bartin Universitesi isimli yazarın Bartin University Journal of Faculty of Education başlıklı eseri bu Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
http://buefad.bartin.edu.tr bağlantısındaki esere dayalı olarak.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://buefad.bartin.edu.tr adresinde mevcut olabilir.Sayfa düzenleme aşaması, makalenin şekli, sözcükleri, gramer yapısı, açıklığı ve akıcılığını geliştirme amaçldır. Bir diğer evrede de yalnızca yazın ve şekil düzeltmeleri yapılacağından bu yazar için yazıda yapabileceği son değişiklikler için son şans olmaktadır. Sayfa düzenlemesi yapılacak dosya MS Word veya .rtf dosyası biçimindedir. Böylece belge kolayca biçimlendirilir. Buradaki açıklamalar iki yöntemi önerir. Birincisi MS Word programının Değişiklikleri İzle olanağını kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, editör ve dizgicilerin programa ulaşım olanağının olması gerekir. İkinci sistem ise, yazılım bağımsızdır ve Harward Educational Review yönteminden izin alınarak buraya alınmıştır. Dergi editörü bu açıklamaları düzenleyip, kendi koşullarına daha uygun biçime getirebilir.

Sayfa düzenlemesi düzeltme sistemleri

1. Microsoft Değişiklikleri İzle özelliği ile Menü çubuğundaki araçlar sekmesinde "Değişiklikleri İzle" etkinleştirilerek, kopya dizgisini yapan kişi değişiklikler yapar. Eklediği metinler veya sildiği metinler farklı renk ile gösterilir. Değiştirilen belge editöre sunulmak üzere sisteme yüklenir. Editör değişiklikleri inceleyip, yazarın görüşüne sunabilir. Editör ve yazar uygun gördükleri değişiklikleri normal biçime getirirler ve ek düzeltmeleri var ise, Değişiklikleri İzle özelliği ile farklı renklerde olmak üzere, metine eklerler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar mutlaka bu soruların yanıtını ilgili köşeli parantez içine yazmalıdır. Sayfa düzenleme ekibinden gelen sorular makalenin doğru dizilmesi için önemlidir. Yazar ve editör değişikliklerde mutabık kalınca, son Sayfa düzenleme işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemden sonra yazı görüntü açısından tamamlanıp, basılacak hale gelmek üzere yönlendirilir. Bu basamakta da yazar ve editörlerin görüşü alınacaktır. 2. Harward Educational Review yöntemi Yazıda elektronik değişiklikler yapmak için talimatlar Yazının elektronik kopyasında değişiklik yapılırken, aşağıdaki yöntemleri kullanınız. Önerilen değişikliklere yanıt verme   Önerilen değişiklikleri kabul ediyorsanız, ilgili metni kalın fontlardan, normal fonta değiştiriniz.   Önerilen değişiklikleri kabul etmiyorsanız, orjinal metni yeniden girip, kalın font yaparak işaretleyiniz. Ekleme ve çıkarımlar yapma   Eklemelerinizi metni kalın font yaparak işaretleyiniz   Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantez ve kalın font ile işaretleyiniz: [silinecek metin]   Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, lütfen ilgili alana bir not ekleyiniz. Örneğin : [iki cümleyi siliyorum. silinecek metin] Yazarın önerilerine yanıt verme   Yazarın yaptığı değişiklikleri değiştirmeyiniz. Kesinlikle silmeyiniz.   Yazarın önerilerinin sonuna verdiğiniz kararı Yorum işareti ile ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu..... Yorum: silmek istedikleriniz silinecek. ] Yorum yapma   Esaslı değişiklikler veya organizasyonel değişiklikleri açıklamak için yorumları kullanınız   e.g., [Yorum: Üsteki paragrafın 5 yerine 7. olması daha uygun olacak]  Not: Eğer sayfa numaraları söz konusu ise, size basılarak gelen kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir...

Elektronik düzeenleme için bir örnek

Orijinal "yazı" dosyası Orjinal makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yaparken, lütfen birlikte çalıştığınız kişilerin görüşlerini alınız. Değişilikleri tamamladığınızde dosya adını değiştiriniz (YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. Eleştiri ve önerilerle yazara geri gönderilen yazı Makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yapmdan önce yazınızı izleyen editörlerle temas kurunuz. Revizyonlarınızı bitirdikten sonra elektronik yazı dosyanızı farklı ad ile kaydediniz. (Örneğin YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. ONA yollanan revize edilmiş yazı Makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yapmdan önce yazınızı izleyen editörlerle temas kurunuz. Lütfen aşağıdaki kurallara uymadaki yetersizliğin yazınızın basılmasında ciddi gecikmelere neden olabileceğini unutmayınız. Revizyonlarınızı bitirdikten sonra elektronik yazı dosyanızı farklı ad ile kaydediniz. (Örneğin YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. Yeni dosyada [silinmiş sözcük] değiştirilmiş bölümler kalsın veya işaret edilsin Örneğin [Yorum: Önerinize cevaben bir cümle ekledim.] Notlar: • Koyu yazılan metinlerin normale çevrilmesi, o paragraftaki değişikliklerin kabulünü gösterir. • Yeni cümlleler eklendi ise, koyu renk karakterler ile işaret edilirler. • [silinen sözcükler] Köşeli parantez içine alınmış metin tümü ile silinecek metindir. • Köşeli parantez içinde YORUM: biçiminde başlayan ifadeler editöre görüş bildirmeki için kullanılır.