Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2147-0774 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Bingöl Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/buifd

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

 

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde yayın hayatına 2013 tarihinde başlayan Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (BÜİFD), 25 Haziran ve 25 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak basılı yayımlanan akademik, ulusal ve hakemli bir dergidir.

Amaç:

BÜİFD, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak ilahiyat ve sosyal bilimler alanının bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.


Kapsam:

BÜİFD, ilahiyat ve sosyal bilimler alanında hazırlanan ve bu alanların temel problemlerini bilimsel bir bakış açısıyla ele alan, bu konuda çözüm önerileri getiren makaleler, çeviriler, olgu sunumlar, araştırma notları, tebliğ ve konferans metinleri, kitap, kongre, sempozyum ve panel tanıtımları, kitap ve tez değerlendirmeleri, literatür incelemeleri, sadeleştirmeler, bilimsel röportajlar, çağdaş ve geçmiş ilim adamlarıyla ilgili tanıtımlar vb. akademik çalışmalara yer verir.

Derginin yayın dili Türkçedir. Ayrıca Arapça ve İngilizce bilimsel çalışmalar da yayımlanır.

Dergimiz 9. Sayı itibariyle TR DİZİN'de taranmaya başlamıştır.

Dergimizde 06.04.2018 tarihinden itibaren İSNAD Atıf Siftemi kullanılmaktadır.Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2147-0774 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Bingöl Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/buifd
Kapak Resmi

28.479

121.028

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

 

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde yayın hayatına 2013 tarihinde başlayan Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (BÜİFD), 25 Haziran ve 25 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak basılı yayımlanan akademik, ulusal ve hakemli bir dergidir.

Amaç:

BÜİFD, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak ilahiyat ve sosyal bilimler alanının bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.


Kapsam:

BÜİFD, ilahiyat ve sosyal bilimler alanında hazırlanan ve bu alanların temel problemlerini bilimsel bir bakış açısıyla ele alan, bu konuda çözüm önerileri getiren makaleler, çeviriler, olgu sunumlar, araştırma notları, tebliğ ve konferans metinleri, kitap, kongre, sempozyum ve panel tanıtımları, kitap ve tez değerlendirmeleri, literatür incelemeleri, sadeleştirmeler, bilimsel röportajlar, çağdaş ve geçmiş ilim adamlarıyla ilgili tanıtımlar vb. akademik çalışmalara yer verir.

Derginin yayın dili Türkçedir. Ayrıca Arapça ve İngilizce bilimsel çalışmalar da yayımlanır.

Dergimiz 9. Sayı itibariyle TR DİZİN'de taranmaya başlamıştır.

Dergimizde 06.04.2018 tarihinden itibaren İSNAD Atıf Siftemi kullanılmaktadır.Sayı 11 Son Sayı
Sayı 11 - Haz 2018
 1. Editörden
  Sayfalar 9 - 9
  Abdulnasır Süt
 2. Teorilerin Kur’an-ı Kerim ile Temellendirilmesi Problemi
  Sayfalar 11 - 27
  Abdulnasır Süt
 3. مفهوم الروح والنفس في ضوء آيات القرآن الكريم
  Sayfalar 29 - 63
  Naim DÖNER
 4. Mevzûat Edebiyatında Metin Tenkid Faaliyetleri
  Sayfalar 65 - 90
  Murat Kaya
 5. Gazzâlî ve İlk Dönem Hanefi Usulcüleri Bağlamında Şer’u Men Kablenâ’nın Delillik Değerine Dair Bir İnceleme
  Sayfalar 91 - 120
  Süleyman Taşkın
 6. “el-Câmi’u li-Ahkâmi’l Kur’ân” Tefsirinde Âhiretle İlgili Âyetlerde Görülen Müşkillerin Çözümü
  Sayfalar 121 - 153
  Yunus Akça
 7. Şark İstiklâl Mahkemesi’nin Belgeleri Işığında İmâm Efendi (Osman Bedreddin Erzurumî) ile Harput Ulemâsından Müftü Kemâleddin Efendi Arasındaki Mürşid-Mürîd İrtibâtı
  Sayfalar 155 - 182
  Ahmet Karataş
 8. Bingöl ve Çevresinde Halidîliğin Yayılmasında Etkili Olmuş Sufi Şahsiyetler
  Sayfalar 183 - 208
  Mehmet Şirin Ayiş
 9. التحليل البلاغي للظاهرة الصوتية في القرآن (المنهجية وخصوصية النص)ا
  Sayfalar 209 - 230
  Loui Khalil
 10. Büyük Selçuklular Öncesi Kelam Ekollerine Genel Bir Bakış
  Sayfalar 233 - 258
  İlhan Baran
 11. Müftüzâde Muhammed Sâdık el-Erzincânî ve Arap Dilindeki Yeri
  Sayfalar 259 - 280
  Muhammed Çetkin
 12. Ali Ahmed Bâkesîr ve Arap Tiyatrosu Üzerine Düşünceleri
  Sayfalar 281 - 309
  Muhammet Bilal Tolan
 13. İbn ‘Âşûr’un Tefsirinde İstişhâd Yöntemi
  Sayfalar 311 - 331
  Abdullah Bedeva
 14. الإمام البَرْقَلْعي و كتابه الحاشية على شرح الكافية
  Sayfalar 333 - 353
  Refaa Mallaihi
 15. İslâm Dünyasında Ansiklopedik Eser Yazımı Nüveyrî ve Ömerî Örneği
  Sayfalar 355 - 375
  Hakan Can
 16. Fahreddin er-Râzî’nin Câmi‘ul- ‘ulûm Adlı Eserinde Siyaset İlmi
  Sayfalar 377 - 381
  Sadi Yılmaz
 17. Kadim İran'da Din Monoteizm'den Düalizm'e Mecusi Tanrı Anlayışı
  Sayfalar 383 - 390
  Adnan Güneş
 18. Batıyı Aydınlatan İslam Düşünürü İbn Rüşd
  Sayfalar 391 - 403
  Sadi Yılmaz
 19. İlk Müslüman
  Sayfalar 405 - 409
  Hasan Çiftçi