Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Cover Image
ISSN 2147-0774 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Bingol University | http://dergipark.gov.tr/buifd

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

 

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde yayın hayatına 2013 tarihinde başlayan Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (BÜİFD), 25 Haziran ve 25 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak basılı yayımlanan akademik, ulusal ve hakemli bir dergidir.

Amaç:

BÜİFD, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak ilahiyat ve sosyal bilimler alanının bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.


Kapsam:

BÜİFD, ilahiyat ve sosyal bilimler alanında hazırlanan ve bu alanların temel problemlerini bilimsel bir bakış açısıyla ele alan, bu konuda çözüm önerileri getiren makaleler, çeviriler, olgu sunumlar, araştırma notları, tebliğ ve konferans metinleri, kitap, kongre, sempozyum ve panel tanıtımları, kitap ve tez değerlendirmeleri, literatür incelemeleri, sadeleştirmeler, bilimsel röportajlar, çağdaş ve geçmiş ilim adamlarıyla ilgili tanıtımlar vb. akademik çalışmalara yer verir.

Derginin yayın dili Türkçedir. Ayrıca Arapça ve İngilizce bilimsel çalışmalar da yayımlanır.

Dergimiz 9. Sayı itibariyle TR DİZİN'de taranmaya başlamıştır.

Dergimizde 06.04.2018 tarihinden itibaren İSNAD Atıf Siftemi kullanılmaktadır.Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2147-0774 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Bingol University | http://dergipark.gov.tr/buifd
Cover Image

30.507

181.552

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

 

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde yayın hayatına 2013 tarihinde başlayan Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (BÜİFD), 25 Haziran ve 25 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak basılı yayımlanan akademik, ulusal ve hakemli bir dergidir.

Amaç:

BÜİFD, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak ilahiyat ve sosyal bilimler alanının bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.


Kapsam:

BÜİFD, ilahiyat ve sosyal bilimler alanında hazırlanan ve bu alanların temel problemlerini bilimsel bir bakış açısıyla ele alan, bu konuda çözüm önerileri getiren makaleler, çeviriler, olgu sunumlar, araştırma notları, tebliğ ve konferans metinleri, kitap, kongre, sempozyum ve panel tanıtımları, kitap ve tez değerlendirmeleri, literatür incelemeleri, sadeleştirmeler, bilimsel röportajlar, çağdaş ve geçmiş ilim adamlarıyla ilgili tanıtımlar vb. akademik çalışmalara yer verir.

Derginin yayın dili Türkçedir. Ayrıca Arapça ve İngilizce bilimsel çalışmalar da yayımlanır.

Dergimiz 9. Sayı itibariyle TR DİZİN'de taranmaya başlamıştır.

Dergimizde 06.04.2018 tarihinden itibaren İSNAD Atıf Siftemi kullanılmaktadır.BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Last Issue
Issue 12 - Dec 2019
 1. Editörden
  Pages 9 - 9
  Abdulnasır SÜT
 2. Latin Alfabesi ve Osmanlıca ile Telif Edilmiş İslâmî Literatürü Tanıtan Bibliyografik Kaynaklar
  Pages 11 - 29
  Nusrettin BOLELLİ
 3. Bilimsel Tefsirle İlgili Bazı Analizler
  Pages 31 - 44
  Hayati AYDIN
 4. المنهج النبوي في التأسيس للمدنية والتطور الحضاري
  Pages 45 - 74
  Thamer HATAMLEH
 5. İslam Eğitim Tarihinde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Kullanımı: Tarihsel Bir Analiz
  Pages 75 - 98
  Ali BALTACI
 6. Nûr Sûresi 31. Ayette Geçen “Ğayri uli’l-irbeti” İfadesi Bağlamında Muhanneslik Olgusu
  Pages 99 - 116
  Emrullah ÜLGEN
 7. حسام الدين علي البدليسي ومنهجه في تفسيره المسمّى بجامع التنزيل والتأويل
  Pages 117 - 146
  Naim DÖNER
 8. Mollâ Halîl es-Si‘irdî’nin “Basîretu’l-kulûb fî kelâmi ‘Allâmi’l-ğuyûb” Adlı Eserinin İsrâîliyyât Açısından Yeri
  Pages 147 - 163
  Abdurrahim KIZILŞEKER
 9. Hemşin-Bilen (Tepan) Köyü’nde Bulunan Ahşap Camii
  Pages 165 - 187
  Nebi BUTASIM
 10. عن الجمال والخبرة الجمالي
  Pages 189 - 210
  Hemn Abdulkhaleq JAMEEL, Mustafa AGÂH
 11. Yûsuf b. Hüseyin el-Kirmâstî’nin Hayatı ve Eserleri
  Pages 211 - 250
  Sahip AKTAŞ, Mustafa AGÂH
 12. Hıdır b. Abdirrahman el-Ezdî ve et-Tibyân fî tefsîri’l-Kur’ân Adlı Tefsirinin Tanıtım ve Tahlili
  Pages 251 - 271
  Esat ÖZCAN, Hidayet AYDAR
 13. Arap Gramerinde Terim Sorunu: Cümle-Kelâm Örneği
  Pages 273 - 300
  Şahin ŞİMŞEK
 14. المحسنات في شعر الشافعي
  Pages 301 - 322
  Ahmet TEKİN, Lewend ALİ
 15. İslam Hukukunda Ruhsat Sebepleri ve Bazı Ruhsat Örnekleri-I (Sefer, Hastalık ve Zaruret Örneği)
  Pages 323 - 359
  Muammer VURAL
 16. İslam Öncesi Arap Mitolojisi
  Pages 361 - 363
  Zeynep ÖZKANLI