Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2147-0774 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Bingöl Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/buifd

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

 

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde yayın hayatına 2013 tarihinde başlayan Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (BÜİFD), 25 Haziran ve 25 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak basılı yayımlanan akademik, ulusal ve hakemli bir dergidir.

Amaç:

BÜİFD, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak ilahiyat ve sosyal bilimler alanının bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.


Kapsam:

BÜİFD, ilahiyat ve sosyal bilimler alanında hazırlanan ve bu alanların temel problemlerini bilimsel bir bakış açısıyla ele alan, bu konuda çözüm önerileri getiren makaleler, çeviriler, olgu sunumlar, araştırma notları, tebliğ ve konferans metinleri, kitap, kongre, sempozyum ve panel tanıtımları, kitap ve tez değerlendirmeleri, literatür incelemeleri, sadeleştirmeler, bilimsel röportajlar, çağdaş ve geçmiş ilim adamlarıyla ilgili tanıtımlar vb. akademik çalışmalara yer verir.

Derginin yayın dili Türkçedir. Ayrıca Arapça ve İngilizce bilimsel çalışmalar da yayımlanır.

Dergimiz 9. Sayı itibariyle TR DİZİN'de taranmaya başlamıştır.

Dergimizde 06.04.2018 tarihinden itibaren İSNAD Atıf Siftemi kullanılmaktadır.Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2147-0774 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Bingöl Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/buifd
Kapak Resmi

23.701

73.664

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

 

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde yayın hayatına 2013 tarihinde başlayan Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (BÜİFD), 25 Haziran ve 25 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak basılı yayımlanan akademik, ulusal ve hakemli bir dergidir.

Amaç:

BÜİFD, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak ilahiyat ve sosyal bilimler alanının bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.


Kapsam:

BÜİFD, ilahiyat ve sosyal bilimler alanında hazırlanan ve bu alanların temel problemlerini bilimsel bir bakış açısıyla ele alan, bu konuda çözüm önerileri getiren makaleler, çeviriler, olgu sunumlar, araştırma notları, tebliğ ve konferans metinleri, kitap, kongre, sempozyum ve panel tanıtımları, kitap ve tez değerlendirmeleri, literatür incelemeleri, sadeleştirmeler, bilimsel röportajlar, çağdaş ve geçmiş ilim adamlarıyla ilgili tanıtımlar vb. akademik çalışmalara yer verir.

Derginin yayın dili Türkçedir. Ayrıca Arapça ve İngilizce bilimsel çalışmalar da yayımlanır.

Dergimiz 9. Sayı itibariyle TR DİZİN'de taranmaya başlamıştır.

Dergimizde 06.04.2018 tarihinden itibaren İSNAD Atıf Siftemi kullanılmaktadır.Cilt 5 - Sayı 10 - Ara 2017
 1. BÜİFD 10. Sayı Üzerine
  Sayfalar 9 - 10
  Doç.Dr. Thamer HATAMLEH
 2. Akademik Tefsir Araştırmalarında İnterdisipliner Yöntem ve Önemi
  Sayfalar 11 - 32
  Yrd.Doç.Dr. Emrullah Ülgen
 3. Hadisçiler Nezdinde Tenkid Yöntemin Özellikleri
  Sayfalar 33 - 69
  Prof.Dr. محمّد علي قاسم العمري
 4. Bingöl Hâlidî Geleneğinin Medrese Boyutu
  Sayfalar 71 - 94
  Yrd.Doç.Dr. Mehmet Şirin AYİŞ
 5. Mihne Olayı, Cerh-Ta‘dîl ve Buhârî
  Sayfalar 95 - 106
  Yrd.Doç.Dr. Mustafa TAŞ
 6. Cahiliye Dönemi Kâhinleri ve Peygamberimiz Hakkındaki Müjdeleri
  Sayfalar 107 - 132
  Yrd.Doç.Dr. Husain ASWAD, ياسين جمول
 7. Bilimde Farklılıklar ve Hadiste Bilimin Uygulamaları
  Sayfalar 133 - 166
  Yrd.Doç.Dr. سعد فجحان الدوسري
 8. Yedinci Haçlı Seferi: el-Melikü’l-Muazzam Tûrânşâh, Saint Louis ve Mansûra Savaşı
  Sayfalar 167 - 201
  Yrd.Doç.Dr. Bedrettin BASUĞUY
 9. XVI. Yüzyıl Osmanlı Ahlak Felsefesinin Köklerini İlkçağ’da Aramak: Aristoteles ve Kınalızâde Ali’de Aile Ahlakı
  Sayfalar 203 - 230
  Dr. Süleyman TAŞKIN
 10. el-İhbâr bi’l-lezî Metodu ve Arap Dili Gramerindeki Yeri
  Sayfalar 231 - 244
  Arş.Gör. Selman YEŞİL
 11. Muhammed Âbid el-Câbirî’ye Göre İrfânîlerin Nübüvvet Anlayışları
  Sayfalar 245 - 268
  Arş.Gör. Erkan BAYSAL
 12. Tabakat Kitapları ve Hadis İlmine Sağladıkları Faydalar
  Sayfalar 269 - 290
  Arş.Gör. Muhammed ASLAN
 13. İlk Dönem İslâm Medeniyeti ve Dayandığı Birtakım Temel Dinamikler
  Sayfalar 291 - 316
  Arş.Gör. Hakan CAN
 14. Fahreddîn er-Râzî’nin Kelâm İlmine Dair Risalesi
  Sayfalar 317 - 324
  Arş.Gör. Hüsnü TURGUT
 15. Allâme Ebû Bekr es-Sûrî’nin “el-Luma‘ fî ‘İlmi’l-Vad‘” Adlı Risalesinin Notlandırılmış Çevirisi
  Sayfalar 325 - 332
  Arş.Gör. Sahip AKTAŞ
 16. Fıkhü’l-umrâni’l-İslâmî min hilâli’l-arşifi’l-Osmâniyyi’l-Cezâirî
  Sayfalar 333 - 338
  Yrd.Doç.Dr. Muhittin ÖZDEMİR
 17. Tasavvufun Oluşumu Şeriat-Hakikat İlişkisi
  Sayfalar 339 - 344
  Arş.Gör. Süleyman Arif ORAN
 18. İslam Felsefesi Tarihi
  Sayfalar 345 - 349
  Dr. Süleyman TAŞKIN
 19. İslam Felsefesi ve Problemleri
  Sayfalar 351 - 360
  Arş.Gör. Sadi YILMAZ