Editör Kurulu

Editör Kurulu

Mehmet Şerif ARSLAN

Turkey
mserif.arslan@batman.edu.tr
Konular: Bilgi ve Belge Yönetimi
Kurum: Batman Üniversitesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Arş. Gör. Fethullah ATSIZ

Turkey
fethullah.atsiz@batman.edu.tr
Konular: İlahiyat
Kurum: BATMAN ÜNİVERSİTESİ

Yrd.Doç.Dr. Şükrü AYDIN

Turkey
sukruaydiin@gmail.com
Konular: İlahiyat
Kurum: Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Yrd.Doç.Dr. Sedat BARAN

Turkey
sedat.baran@batman.edu.tr
Konular: Felsefe,İlahiyat,Dilbilimi
Kurum: Batman Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ümit GÜLER

Turkey
umidguler@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: BATMAN ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Yönetici Editör/Executive Editor

Yrd.Doç.Dr. Sedat BARAN

Turkey
sedat.baran@batman.edu.tr
Konular: Felsefe,İlahiyat,Dilbilimi
Kurum: Batman Üniversitesi

Editör Kurulu/Editorial Board

Dr. Öğr. Üyesi Ümit GÜLER

Turkey
umidguler@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: BATMAN ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Yrd.Doç.Dr. Şükrü AYDIN

Turkey
sukruaydiin@gmail.com
Konular: İlahiyat
Kurum: Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Editör Yardımcıları/Deputy Editos

Batman Üniversitesi