Year 2018, Volume 2, Issue 1, Pages 102 - 113 2018-06-27

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SABIR DEĞERİ İLE İLGİLİ ALGILARININ RESİM YOLUYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF PERCEPTION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS ABOUT VALUE OF PATIENCE

Davut OKÇU [1] , Ubeydullah PİLATİN [2]

88 397

İnsanların hayatını etkileyen en önemli değerlerden biri olan ve insan davranış ve tutumlarını yönlendiren sabır; üzücü ve sıkıntılı durumlarda dayanma, hayattaki güçlük ve problemlerle baş edebilme ve hayatı sürdürebilme yeteneğidir. Bu değer İslam dininde, Anadolu kültür ve ·geleneğinde ve Milli Eğitim Programlarında yer edinmiştir. Değerlerin edinilme düzeyini ölçmek amacıyla yapılan bu araştırmada; öğrencilerin sabır değerini,  resimlerle ifade etmesi istenmiştir. Resimlerin betimlenmesi ve analizi sonucunda ortaya 21 kategori çıkmıştır. Bu kategoriler incelendiğinde görülmüştür ki, öğrencilerin sabır algısını etkileyen en önemli faktörler; gerçek yaşam olayları, okul ortamı, kişiler arası ilişkiler, duyguların kontrolü ve dini olgulardır. Ortaya çıkan bu duruma göre öğrencilere sabır değerinin kazandırılmasında gerçek yaşam olaylarının, günlük hayatta karşılaşılan durumların, duyguların kontrolü ve kişiler arası ilişkilerin, dini olgular ve okul ortamının öğrencilerin değer algısını anlamlı bir şekilde etkilediği görülmüştür.

Patience which effect of people’s life and guidance attitude and behaivour of people is endurance against to sad and tedius situations, cope with problems and difficulty  and ability of maintenance of life. This value takes place in religion of islam, in anatolian cultur and tradition and in system of national education. In researc conducted students explained value of patience by drawing pictures. As a result of this study students drawings analysed and was described in 21 categories. When we look to categories it is obvious that some factors like real life events, school environmet, situations of daily life, interpersonal relations and religious events effect perception of students about value of patience. According to this result for teaching value of patience some factors like real life events, school environment, situations of daily life, interpersonal relations and religious events effect perception of students about value of patience are important and effect perception of patience value.

 • -Balcı, Ali, Sosyal Bilimlerde Araştırma, Pegem Akademi yayınları, Ankara 2009.
 • -Buhari, Muhammed b. İsmail, el-Camiu’s-Sahih, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1981.
 • -Çekin, Abdulkadir, Değer Açısından İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Kazanımları: Bir İçerik Analizi, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, C. 12, Sayı:2.
 • -Demir-İşcan, Kenan-Canay Demirhan, Hayat Bilgisi Dersinde Değerler ve Değerler Eğitimi, 1. Ulusal İlköğretim Kongresi. Hacettepe Üniversitesi. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü. Ankara, 15-17 Kasım 2007.
 • -Demir-Acar, Ö-M., Sosyal Bilimler Sözlüğü, Vadi yayınları, Ankara 2002.
 • -Dudley, K. C. (2003), Empirical development of a scale of patience, Dissertation Abstracts International, 54 (8), 4332.
 • - Eliüşük-Arslan, Ayşe-Coşkun, Sabır Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışmaları, Değerler Eğitim Dergisi, c. 14, No. 31, 67-86, Haziran 2016.
 • -Huss, E., & Cwikel, J. (2005). Researching creations: Applying arts-based research to Bedouin women’s drawings. International Journal of Qualitative Methods, 4 (4), 1-16.
 • -Kılıç, Recep, Ahlâkın Dini Temeli, TDV Yayınları, Ankara 1996.
 • -Kitab-ı Mukaddes, Boyacıyan Agop Matbaası, İstanbul 1881.
 • -Kur’an-ı Kerim.
 • -Kuş, D. (2000). İlköğretim Programlarının, Örtük Programın ve Okul Dışı Etmenlerin Değerleri Kazandırmada Etkililiğinin 8. Sınıf İlköğretim Öğrencilerinin ve Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre İncelenmesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • -Maggi Savin-Baden and Katherine Wimpenny (2014). A Practical Guide to Arts-related Research, Sense Publishers.
 • -Mehrabian, A. (1999). Manual for the Revised Achieving Tendency (MACH) and Disciplined Goal Orientation (CGO) Scales. Monterey, California: Alta Mesa.
 • -Müslim, İbnu’l-Haccac, Sünenü Müslim, Çağrı Yayınları, İstanbul 1981.
 • -Selçuk, Mualla, Çocuğun Eğitiminde Dini Motifler, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1991. -TDK Sözlüğü, Sabır maddesi.
 • -https://www.medikalakademi.com.tr/ofke-nedir-ofke-kontrolu-nasil-yapilir/ (Erişim: 22.03.2018; Saat 23:52).
 • -https://ttkb.meb.gov.tr/www/milli-egitim-suralari/dosya/12 Erişim tarihi: 24.04.2018).
 • -http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx erişim tarihi 30.01.2018
 • -https://www.medikalakademi.com.tr/ofke-nedir-ofke-kontrolu-nasil-yapilir/ (Erişim: 22.03.2018; Saat 23:52)
 • -www.hiristiyan.net/vaazlar/Ant.incil Kilisesi/çöl düşüncüleri.
Primary Language tr
Subjects Religion
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Davut OKÇU (Primary Author)
Institution: BATMAN ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Author: Ubeydullah PİLATİN

Bibtex @research article { buiif437978, journal = {Batman Üniversitesi İslami İlimler Hakemli Dergisi}, issn = {2548-0073}, eissn = {2619-9114}, address = {Batman University}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {102 - 113}, doi = {}, title = {ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SABIR DEĞERİ İLE İLGİLİ ALGILARININ RESİM YOLUYLA DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {OKÇU, Davut and PİLATİN, Ubeydullah} }
APA OKÇU, D , PİLATİN, U . (2018). ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SABIR DEĞERİ İLE İLGİLİ ALGILARININ RESİM YOLUYLA DEĞERLENDİRİLMESİ. Batman Üniversitesi İslami İlimler Hakemli Dergisi, 2 (1), 102-113. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/buiif/issue/37878/437978
MLA OKÇU, D , PİLATİN, U . "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SABIR DEĞERİ İLE İLGİLİ ALGILARININ RESİM YOLUYLA DEĞERLENDİRİLMESİ". Batman Üniversitesi İslami İlimler Hakemli Dergisi 2 (2018): 102-113 <http://dergipark.gov.tr/buiif/issue/37878/437978>
Chicago OKÇU, D , PİLATİN, U . "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SABIR DEĞERİ İLE İLGİLİ ALGILARININ RESİM YOLUYLA DEĞERLENDİRİLMESİ". Batman Üniversitesi İslami İlimler Hakemli Dergisi 2 (2018): 102-113
RIS TY - JOUR T1 - ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SABIR DEĞERİ İLE İLGİLİ ALGILARININ RESİM YOLUYLA DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Davut OKÇU , Ubeydullah PİLATİN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Batman Üniversitesi İslami İlimler Hakemli Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 102 EP - 113 VL - 2 IS - 1 SN - 2548-0073-2619-9114 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of The İslamic Sciens Faculty of Batman University ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SABIR DEĞERİ İLE İLGİLİ ALGILARININ RESİM YOLUYLA DEĞERLENDİRİLMESİ %A Davut OKÇU , Ubeydullah PİLATİN %T ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SABIR DEĞERİ İLE İLGİLİ ALGILARININ RESİM YOLUYLA DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2018 %J Batman Üniversitesi İslami İlimler Hakemli Dergisi %P 2548-0073-2619-9114 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD OKÇU, Davut , PİLATİN, Ubeydullah . "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SABIR DEĞERİ İLE İLGİLİ ALGILARININ RESİM YOLUYLA DEĞERLENDİRİLMESİ". Batman Üniversitesi İslami İlimler Hakemli Dergisi 2 / 1 (June 2018): 102-113.