İMTİYAZ SAHİBİ

Prof.Dr. Ali Murat FERMAN

Turkey
Institution: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Editör

Editör Yardımcıları

Dr. Lecturer Mert GÜL

Turkey
mertgul@beykent.edu.tr
Subjects: Banking
Institution: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Instructor İlkay ERARSLAN

Turkey
ilkaye@beykent.edu.tr
Subjects: Information Management,Social Science
Institution: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Res.Assist. Tuğba SAĞLAMDEMİR

Turkey
tugbasaglamdemir@beykent.edu.tr
Subjects: Theory of Economy
Institution: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ