Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Cover Image
e-ISSN 2651-4044 | Period Biannually | Founded: 1982 | Publisher Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi | http://www.uludag.edu.tr/ziraatdergi

Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag University, formerly known as Journal of Agricultural Faculty of Uludag University, is a refereed, academic, scientific, international journal published twice a year, in June and December. Garden plants, plant protection, bioenergy, bio system engineering, genetics, natural resources, food science and technology, animal husbandry, landscaping, ornamental plants and nature conservation, aquaculture, agricultural economics, agricultural machinery, agricultural biotechnology, agricultural structures and irrigation, field crops, soil science and plant nutrition, soilless culture, are the general topics of the journal. Research articles are primarily included in the journal and a limited number of reviews are accepted. Articles submitted must be original and written in Turkish or English. The submitted articles should be unpublished elsewhere. The submitted articles should not be published anywhere else. However, abstract only articles previously published in a congress or symposium may be submitted as full text.

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2651-4044 | Period Biannually | Founded: 1982 | Publisher Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi | http://www.uludag.edu.tr/ziraatdergi
Cover Image

100.425

320.526

Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag University, formerly known as Journal of Agricultural Faculty of Uludag University, is a refereed, academic, scientific, international journal published twice a year, in June and December. Garden plants, plant protection, bioenergy, bio system engineering, genetics, natural resources, food science and technology, animal husbandry, landscaping, ornamental plants and nature conservation, aquaculture, agricultural economics, agricultural machinery, agricultural biotechnology, agricultural structures and irrigation, field crops, soil science and plant nutrition, soilless culture, are the general topics of the journal. Research articles are primarily included in the journal and a limited number of reviews are accepted. Articles submitted must be original and written in Turkish or English. The submitted articles should be unpublished elsewhere. The submitted articles should not be published anywhere else. However, abstract only articles previously published in a congress or symposium may be submitted as full text.

Volume 32 - Issue 2 - Dec 2018
 1. Research on the Effects of NPK (Chemical fertilizer) and Organic Fertilizers Used for Some Cotton Species (Gossypium hirsutum L.) Grown in Semi-arid Climate Conditions on Growing Crops, Growing Crop Elements and Sustainable Agriculture
  Pages 1 - 17
  Cevher İlhan CEVHERİ, Ahmet YILMAZ
 2. Bazı İleri Makarnalık Buğday (Triticum turgidum var. durum L.) Genotiplerinin Çimlenme Döneminde Tuz Stresine Tepkileri
  Pages 19 - 29
  Samet ÇİÇEK, Barış KİLERCİOĞLU, Ramazan DOĞAN, Emine BUDAKLI ÇARPICI
 3. Bursa Karacabey Ovasında Son 25 Yılda Değişen Bitkisel Üretim Deseni ve Sulama Uygulamalarının Uzaktan Algılama ve ET Haritalama Tekniği ile Değerlendirilmesi
  Pages 31 - 43
  Eyüp Selim KÖKSAL, Sakine ÇETİN, Ali Osman DEMİR, Emre TUNCA, Burak Nazmi CANDOĞAN, Ş.Tülin AKKAYA ASLAN
 4. Landsat Uydu Görüntülerinden NDVI Değer Dağılımının Parsel Bazlı Değerlendirilmesi, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çiftlik Arazisi Örneği
  Pages 45 - 53
  Kemal Sulhi GÜNDOĞDU, Benjamin B. BANTCHİNA
 5. Bursa İli Gürsu ve Kestel İlçelerindeki Meyve Üreticilerinin Pestisit Kullanımına Yönelik Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi
  Pages 69 - 74
  Ümit ARSLAN, Elif ERBEK, Ahmet ÖZYÖRÜK
 6. Sulama Projelerinde Arazi Toplulaştırmasının Gerekliliği: Daphan Sulaması Örneği
  Pages 55 - 67
  Aynur FAYRAP, A.Vahap YAĞANOĞLU, Recep YANIK
 7. Sensitivity Analysis in Landscape Ecological Planning; the Sample of Bayburt
  Pages 77 - 98
  Esra ÖZHANCI, Hasan YILMAZ
 8. Farklı Kuraklık Stresi Seviyelerinin Makarnalık Buğday Çeşitlerinde Çimlenme ve Erken Fide Gelişimi Üzerine Etkisi
  Pages 99 - 109
  Esra AYDOĞAN ÇİFTÇİ, Canser DOLGUN
 9. Bursa Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Susamda Farklı Ekim Zamanlarının Tohum Verimi Ve Bazı Verim Bileşenlerine Etkileri
  Pages 111 - 119
  Mehmet ÖZ, Hayrettin KUŞÇU
 10. Effect of Egg Weight on Eggshell Thickness, Pore Density and Chick Quality in Broiler Breeder Flock
  Pages 123 - 130
  Saliha SABAH, Ümran ŞAHAN
 11. Doğal Düşmanlarda İnsektisit Direnci
  Pages 131 - 158
  Duygu DEMİRÖZ, Hilal TUNCA
 12. Akuakültürde Akuaponik Sistemler ve Önemi
  Pages 159 - 173
  Hilal KARGIN, Murat BİLGÜVEN
 13. Karma Yem Teknolojisindeki Gelişmelerin Karma Yem Kalitesine ve Yem Değerine Etkileri
  Pages 175 - 188
  Kadir Cem AKBAY, İbrahim AK
 14. Balık Yemlerinde Balık Unu Yerine Tavuk Ununun Kullanılma Olanakları
  Pages 189 - 197
  Murat BİLGÜVEN, Gökhan CAN
 15. Sütün Enzimatik Koagülasyonu ve Peynir Üretiminde Bitkisel Pıhtılaştırıcılar
  Pages 201 - 214
  Tülay ÖZCAN, Ezgi EROĞLU
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 1301-3165 2636-8595 1982-2018