Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2147-4877 | e-ISSN 2459-0614 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Batman Üniversitesi |Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 2012 yılı Ocak ayından beri düzenli olarak yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.


Dergimiz yılda iki sayı, her sayı da Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki cilt halinde yayınlanmaktadır. Dergi gerekli durumlarda herhangi bir konu kapsamında özel sayı halinde yayın yapabilir.

Dergimiz elektronik ve basılı olarak yayınlanmaktadır.

Dergiye gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. 

Makalelerin yazım dili Türkçe, İngilizce, Almanca veya Fransızca olabilir. Tüm makalelerde Türkçe ve yabancı dilde özet yazılması zorunludur.

Gönderilen makalenin kabul edilip edilmemesine, en az iki uzman hakem tarafından makalenin değerlendirilmesiyle karar verilir. Kabul edilen makalelerin tam metinleri, ilgili sayıda PDF versiyonları ile birlikte online olarak araştırıcıların hizmetine sunulmaktadır.Yazarlar hiçbir ücret ödemeksizin makalelerinin yüksek çözünürlükte PDF formatında bir kopyasına erişebilirler. Böylelikle çok fazla kişinin dergiye erişimi sağlanmaktadır.

Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi "Akademik Dizin", "Free Journals Act" ve "Google Scholar" "Asos Index" "Sobiad" ve Ebsco indekslerinde taranmaktadır.Adres:    Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 72060 Batman, Türkiye.

Tel:          +90 (488) 217 35 00

E-posta: journal@batman.edu.tr 

Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi

ISSN 2147-4877 | e-ISSN 2459-0614 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Batman Üniversitesi |
Kapak Resmi

18.378

62.015Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 2012 yılı Ocak ayından beri düzenli olarak yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.


Dergimiz yılda iki sayı, her sayı da Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki cilt halinde yayınlanmaktadır. Dergi gerekli durumlarda herhangi bir konu kapsamında özel sayı halinde yayın yapabilir.

Dergimiz elektronik ve basılı olarak yayınlanmaktadır.

Dergiye gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. 

Makalelerin yazım dili Türkçe, İngilizce, Almanca veya Fransızca olabilir. Tüm makalelerde Türkçe ve yabancı dilde özet yazılması zorunludur.

Gönderilen makalenin kabul edilip edilmemesine, en az iki uzman hakem tarafından makalenin değerlendirilmesiyle karar verilir. Kabul edilen makalelerin tam metinleri, ilgili sayıda PDF versiyonları ile birlikte online olarak araştırıcıların hizmetine sunulmaktadır.Yazarlar hiçbir ücret ödemeksizin makalelerinin yüksek çözünürlükte PDF formatında bir kopyasına erişebilirler. Böylelikle çok fazla kişinin dergiye erişimi sağlanmaktadır.

Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi "Akademik Dizin", "Free Journals Act" ve "Google Scholar" "Asos Index" "Sobiad" ve Ebsco indekslerinde taranmaktadır.Adres:    Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 72060 Batman, Türkiye.

Tel:          +90 (488) 217 35 00

E-posta: journal@batman.edu.tr 

Cilt 7 - Sayı 2/2 - Ara 2017
 1. Tabakalı Kompozit Plakların Darbe Davranışı Üzerine Deniz Suyu Etkisinin Araştırılması
  Sayfalar 1 - 13
  Ramazan Karakuzu, İsmail Cihan Çalık, Mehmet Emin Deniz
 2. Türkiye'de Yetişen Tayfi Üzüm Çeşidinin Toplam Fenolik, Flavonoid, Şeker İçeriği ve Antioksidan Aktivitesinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 14 - 22
  İbrahim Selçuk Kuru, Pınar Karakuş Orcan, Filiz Akbaş, Çiğdem Işıkalan, Süreyya Namlı
 3. Hasankeyf ve Çevresindeki (BATMAN) Birimlerin Petrografik Özellikleri
  Sayfalar 23 - 35
  Salih Dinç, Faruk Keskin
 4. Arkeometride Seramik Petrografi
  Sayfalar 36 - 44
  Murat Bayazit
 5. Türkiye'de Yetişen Yağlı Tohumlardan Biodizel Üretim Potansiyelinin İncelenmesi
  Sayfalar 45 - 49
  Barbaros Durmuş, Nilüfer Nacar Koçer
 6. Yenilebilir Filmler ve Peynir Teknolojisinde Kullanımı
  Sayfalar 50 - 58
  Aslı Çelikel, Mutlu Buket Akın
 7. Minimum Miktarda Yağlamanın Frezeleme İşlemleri Üzerine Etkisinin Araştırılması:Derleme
  Sayfalar 59 - 78
  Hüseyin Gürbüz, Şehmus Baday, Yunus Emre Gönülaçar
 8. Biyogaz Üretiminde Kullanılabilen Materyaller ve Biyogazın Kullanım Alanları
  Sayfalar 79 - 89
  Halis Deviren
 9. İn vitro şartlarda Yetiştirilen Buttum (Pistacia khinjuk Stocks)’da Çözünür Karbonhidrat Değerleri ile Antioksidan Peroksidaz Aktivitesi üzerine Tuz Stresinin Etkileri
  Sayfalar 90 - 97
  Emine Ayaz Tilkat, Alevcan Kaplan, Ayşe Hoşer, Engin Tilkat
 10. Katlılığı 6 Olan Saturated Sayısal Yarıgruplar Üzerine
  Sayfalar 98 - 106
  Meral Süer, Sedat İlhan, Ahmet Çelik
 11. GAP Bölgesi Yumurta Tavukçuluğu İşletmelerin Demografik ve Sosyo-Ekonomik Yapısı
  Sayfalar 107 - 117
  Fadile Aydın, M. Fatih Çelen
 12. Investigation Of Some Properties Of Chestnut Honey Produced In Black Sea Region Of Turkey
  Sayfalar 118 - 123
  Beşir Dağ
 13. Lewatit Partikülüne Üreaz Enziminin İmmobilizasyonu
  Sayfalar 124 - 136
  Ercan Çınar, Selami Ercan, Nuri Güleşçi
 14. Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Kuluçkalık Yumurta Ağırlığı ve Kuluçkanın Son Döneminde Oksijen Eklenmesinin Kuluçka Sonuçları ve Çıkış Sonrası Performansa Etkileri
  Sayfalar 137 - 148
  M. Fatih Çelen, Çağatay Mirahmetoğlu
 15. Akdeniz Bölgesinde Satışı Yapılan Bazı Reçellerin HMF Miktarlarının HPLC ile Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
  Sayfalar 149 - 160
  Fatma Hepsağ, İbrahim Hayoğlu
 16. Batman İli Enerji Profilinin Araştırılması
  Sayfalar 161 - 167
  Ayla Durmuş, Umut Ercan, Ali Serkan Avcı, Mehmet Ali Kallioğlu, Hakan Karakaya
 17. Genç Sporcuların Dopinge Yönelimine Etken Olarak Doping Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 168 - 179
  Kürşat Karacabey, Sultan Seyhan, Yavuz Öntürk, Ufuk Apur, Yakup Akyel
 18. Kyoto Protokolü Yükümlülükleri ve Doğal Afet Zararlarının Finansal Açıdan Karşılaştırılması (Amerika için Bir Anahtar Çalışma)
  Sayfalar 180 - 189
  Murat Batan, Zeynel Fuat Toprak
 19. The Effects of Cortistatin Administration on Plasma Antioxidant System and Cytokine Levels of Rabbits with Acute Inflammation
  Sayfalar 190 - 201
  Banu Atalay
 20. Üst Kretase-Paleosen Yaşlı Germav Formasyonunun Mineralojisi (Batman-Gercüş)
  Sayfalar 202 - 215
  Sema Tetiker
 21. Sodyum Borhidrür (NaBH4) Destekli Bir Hidrojen/Hava PEM Yakıt Hücresi İle Elektrik Üretiminin Deneysel Analizi
  Sayfalar 216 - 227
  Adem Yılmaz, Seyfi Şevik
 22. A7075-T651 Alaşımının Sürtünmeli Delinmesinde Ön-delik Çap ve Derinliğinin Yüzey Pürüzlülüğüne, Kovanın Geometrik Boyutlarına Etkisinin Araştırılması
  Sayfalar 228 - 240
  Zülküf Demir, Oktay Adıyaman, Rifat Yakut
 23. Boru Akışında Aşırı Pürüzlülüğünün Güç Tüketimine Etkisi
  Sayfalar 241 - 252
  Hasan Düz
 24. Al2O3-Su Nanoakışkanı İle Isı Transferinin İyileştirilmesi
  Sayfalar 253 - 260
  Neşe Budak Ziyadanoğulları
Makale Gönder
Batman Üniversitesi

    Yaşam Bilimleri Dergisi