Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 2012 yılı Ocak ayından beri düzenli olarak yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.


Dergimiz yılda iki sayı, her sayı da Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki cilt halinde yayınlanmaktadır. Dergi gerekli durumlarda herhangi bir konu kapsamında özel sayı halinde yayın yapabilir.

Dergimiz elektronik ve basılı olarak yayınlanmaktadır.

Dergiye gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. 

Makalelerin yazım dili Türkçe, İngilizce, Almanca veya Fransızca olabilir. Tüm makalelerde Türkçe ve yabancı dilde özet yazılması zorunludur.

Gönderilen makalenin kabul edilip edilmemesine, en az iki uzman hakem tarafından makalenin değerlendirilmesiyle karar verilir. Kabul edilen makalelerin tam metinleri, ilgili sayıda PDF versiyonları ile birlikte online olarak araştırıcıların hizmetine sunulmaktadır.Yazarlar hiçbir ücret ödemeksizin makalelerinin yüksek çözünürlükte PDF formatında bir kopyasına erişebilirler. Böylelikle çok fazla kişinin dergiye erişimi sağlanmaktadır.

Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi "Akademik Dizin", "Free Journals Act" ve "Google Scholar" "Asos Index" "Sobiad" ve Ebsco indekslerinde taranmaktadır.Adres:    Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 72060 Batman, Türkiye.

Tel:          +90 (488) 217 35 00

E-posta: journal@batman.edu.tr 


Son Sayı
Cilt 7 - Sayı 1/2 - Şub 2017
Batman Üniversitesi

    Yaşam Bilimleri Dergisi