Bilgi Yönetimi
Kapak Resmi
e-ISSN 2636-8544 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Ankara Üniversitesi |

Bilgi Yönetimi Dergisi, Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme Merkezi (BİL-BEM)’nin yayın organıdır. Dergi yılda iki sayı ve elektronik olarak yayımlanmaktadır. Hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergi açık erişim yaklaşımını benimsemektedir. Bilgi Yönetimi Dergisi'nde yayımlanacak olan makaleler ve yazılar Editör Kurulu ve Hakem Kurulu tarafından değerlendirilir. Editör Kurulu tarafından editöryal süreçten geçen makaleler, Hakem Kurulu tarafından çifte körleme yöntemiyle bilimsel olarak değerlendirilir. Makalelerde ve yazılarda yer alan fikir, görüş, düşünce, öneri vb. yazar/ları sorumludur. Makale, yazı vb. için herhangi bir işlem ücreti talep edilmemektedir. 

Derginin amacı; disiplinlerarası yaklaşım ile bilgi yönetimi, belge yönetimi, arşiv yönetimi ve bilişim sistemleri alanında Türkçe özgün bilimsel araştırma makaleleri ile uygulama deneyimlerini içeren çalışmaları yayınlamaktır.
Dergi'de; "Hakemli Makaleler, İnceleme Çalışmaları, Lisans Öğrenci Makaleleri, Tanıtım-Değerlendirme ve Haberler" adı altında bölümlere yer verilmektedir. Dergide yayınlanma sürecini tamamlayan tüm yazılar, yayınlanmadan önce ‘iThenticate’ değerlendirmesinden geçirilmektedir.

‘Hakemli Makaleler Bölümü’nde; Hakem Kurulu tarafından çifte körleme yöntemiyle bilimsel değerlendirmeden geçen makaleler yayınlanmaktadır.

'İnceleme Çalışmaları Bölümü'nde; editöryel süreçten geçen hakemsiz makalelere, uygulama çalışmalarına, çalışma raporlarına, vak'a sunumlarına, teknik notlara, biyografi çalışmalarına, yasa ve karar incelemelerine yer verilmektedir.

'Lisans Öğrenci Makaleleri Bölümü'nde; lisans öğrencilerini akademik çalışmalara ve akademik hayata teşvik amacıyla 'Lisans Öğrenci Makalesi' olduğu belirtilerek Editör Kurulu ve  Hakem Kurulu sürecinden geçen lisans öğrenci makaleleri yayınlanacaktır. Lisans Öğrenci Makaleleri'ne 2. sayıdan itibaren yer verilecektir. 

Bu bölümün amacı, daha fazla nitelikli araştırmacıya, akademisyene ihtiyaç duyan ülkemizin bu ihtiyacını karşılamada katkı sağlamaktır. Dergi, üniversitelerin lisans öğrencilerini akademik çalışmalara ve akademik hayata teşvik etmek için lisans öğrencilerinin makalelerine yer vermeyi ve bu konuda farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. Lisans öğrencilerinin makale yazma ve yayınlamalarının teşvik edilmesi zaman içerisinde akademik kazanca dönüşecektir.

'Tanıtım-Değerlendirme ve Haberler Bölümü' 'nde ise; kitap eleştiri-tanıtımlarına, değerlendirmelerine ve bilimsel-kültürel etkinliklerle ilgili habere yer verilmektedir.

Derginin Konuları:

 • Belge Yönetimi
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
 • Arşiv Yönetimi
 • e-Arşiv Sistemleri
 • Bilgi Yönetimi
 • Bilgi Yönetim Sistemleri
 • Bilişim Sistemleri
 • Kütüphanecilik ve Bilgi Merkezleri
 • e-Devlet
 • Açık Devlet Verisi
 • Büyük Veri ve Bilgi Analizleri
 • Kişisel ve Kurumsal Veri Yönetimi
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS)
 • Belge ve Bilgi Güvenliği
 • Bilişim Güvenliği
 • Siber Güvenlik
 • Belge-Bilgi-Bilişim Sistemlerinde Felaket Yönetimi
 • Teknolojik Belge ve Bilgi Yönetimi Perspektifinde Uygulama Örnekleri
 • Kamu İdaresi ve Bilgi Yönetim Sistemleri
 • Elektronik Ortamların Hukuki Düzene Dahil Edilmesi
 • Bilgi-Bilişim-EBYS-Arşiv Mevzuatı
 • e-İmza ve e-Mühür Teknikleri 
 • Elektronik Şifreleme ile Haberleşme
 • e-Yazışma
 • Bilginin Kamulaştırılması
 • Bilgi Yönetimi ve İstihbarat
 • Yapay Zeka ve Bilgi Sistemleri
 • Bilgi Yönetimi ve Bilişim Sistemlerinde Standartlaşma ve Standartlar
 • Belge ve Bilgi Yönetim Sistemlerinde Teknik Altyapı ve Yeni Teknolojiler

Bilgi Yönetimi

e-ISSN 2636-8544 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Ankara Üniversitesi |
Kapak Resmi

1.345

3.048

Bilgi Yönetimi Dergisi, Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme Merkezi (BİL-BEM)’nin yayın organıdır. Dergi yılda iki sayı ve elektronik olarak yayımlanmaktadır. Hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergi açık erişim yaklaşımını benimsemektedir. Bilgi Yönetimi Dergisi'nde yayımlanacak olan makaleler ve yazılar Editör Kurulu ve Hakem Kurulu tarafından değerlendirilir. Editör Kurulu tarafından editöryal süreçten geçen makaleler, Hakem Kurulu tarafından çifte körleme yöntemiyle bilimsel olarak değerlendirilir. Makalelerde ve yazılarda yer alan fikir, görüş, düşünce, öneri vb. yazar/ları sorumludur. Makale, yazı vb. için herhangi bir işlem ücreti talep edilmemektedir. 

Derginin amacı; disiplinlerarası yaklaşım ile bilgi yönetimi, belge yönetimi, arşiv yönetimi ve bilişim sistemleri alanında Türkçe özgün bilimsel araştırma makaleleri ile uygulama deneyimlerini içeren çalışmaları yayınlamaktır.
Dergi'de; "Hakemli Makaleler, İnceleme Çalışmaları, Lisans Öğrenci Makaleleri, Tanıtım-Değerlendirme ve Haberler" adı altında bölümlere yer verilmektedir. Dergide yayınlanma sürecini tamamlayan tüm yazılar, yayınlanmadan önce ‘iThenticate’ değerlendirmesinden geçirilmektedir.

‘Hakemli Makaleler Bölümü’nde; Hakem Kurulu tarafından çifte körleme yöntemiyle bilimsel değerlendirmeden geçen makaleler yayınlanmaktadır.

'İnceleme Çalışmaları Bölümü'nde; editöryel süreçten geçen hakemsiz makalelere, uygulama çalışmalarına, çalışma raporlarına, vak'a sunumlarına, teknik notlara, biyografi çalışmalarına, yasa ve karar incelemelerine yer verilmektedir.

'Lisans Öğrenci Makaleleri Bölümü'nde; lisans öğrencilerini akademik çalışmalara ve akademik hayata teşvik amacıyla 'Lisans Öğrenci Makalesi' olduğu belirtilerek Editör Kurulu ve  Hakem Kurulu sürecinden geçen lisans öğrenci makaleleri yayınlanacaktır. Lisans Öğrenci Makaleleri'ne 2. sayıdan itibaren yer verilecektir. 

Bu bölümün amacı, daha fazla nitelikli araştırmacıya, akademisyene ihtiyaç duyan ülkemizin bu ihtiyacını karşılamada katkı sağlamaktır. Dergi, üniversitelerin lisans öğrencilerini akademik çalışmalara ve akademik hayata teşvik etmek için lisans öğrencilerinin makalelerine yer vermeyi ve bu konuda farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. Lisans öğrencilerinin makale yazma ve yayınlamalarının teşvik edilmesi zaman içerisinde akademik kazanca dönüşecektir.

'Tanıtım-Değerlendirme ve Haberler Bölümü' 'nde ise; kitap eleştiri-tanıtımlarına, değerlendirmelerine ve bilimsel-kültürel etkinliklerle ilgili habere yer verilmektedir.

Derginin Konuları:

 • Belge Yönetimi
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
 • Arşiv Yönetimi
 • e-Arşiv Sistemleri
 • Bilgi Yönetimi
 • Bilgi Yönetim Sistemleri
 • Bilişim Sistemleri
 • Kütüphanecilik ve Bilgi Merkezleri
 • e-Devlet
 • Açık Devlet Verisi
 • Büyük Veri ve Bilgi Analizleri
 • Kişisel ve Kurumsal Veri Yönetimi
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS)
 • Belge ve Bilgi Güvenliği
 • Bilişim Güvenliği
 • Siber Güvenlik
 • Belge-Bilgi-Bilişim Sistemlerinde Felaket Yönetimi
 • Teknolojik Belge ve Bilgi Yönetimi Perspektifinde Uygulama Örnekleri
 • Kamu İdaresi ve Bilgi Yönetim Sistemleri
 • Elektronik Ortamların Hukuki Düzene Dahil Edilmesi
 • Bilgi-Bilişim-EBYS-Arşiv Mevzuatı
 • e-İmza ve e-Mühür Teknikleri 
 • Elektronik Şifreleme ile Haberleşme
 • e-Yazışma
 • Bilginin Kamulaştırılması
 • Bilgi Yönetimi ve İstihbarat
 • Yapay Zeka ve Bilgi Sistemleri
 • Bilgi Yönetimi ve Bilişim Sistemlerinde Standartlaşma ve Standartlar
 • Belge ve Bilgi Yönetim Sistemlerinde Teknik Altyapı ve Yeni Teknolojiler