Amaç

Bilgi Yönetimi Dergisi'nin Amacı: Disiplinlerarası yaklaşımla bilgi yönetimi, belge yönetimi, arşiv yönetimi ve bilişim sistemleri alanında özgün bilimsel araştırma makaleleri ile uygulama deneyimlerini içeren çalışmaları yayınlayarak bilimsel çalışmaların artırılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır.

Kapsam

Bilgi Yönetimi Dergisi, disiplilerarası yaklaşımla bilgi yönetimi, belge yönetimi, arşiv yönetimi ve bilişim sistemleri alanında özgün bilimsel araştırma makaleleri ile uygulama deneyimi içeren çalışmalara yer vermekte ve bu bağlamda aşağıda belirtilen konulara odaklanmaktadır:

 • Belge Yönetimi
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
 • Arşiv Yönetimi
 • e-Arşiv Sistemleri
 • Bilgi Yönetimi
 • Bilgi Yönetim Sistemleri
 • Bilişim Sistemleri
 • Kütüphanecilik ve Bilgi Merkezleri
 • e-Devlet
 • Açık Devlet Verisi
 • Büyük Veri ve Bilgi Analizleri
 • Kişisel ve Kurumsal Veri Yönetimi
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS)
 • Belge ve Bilgi Güvenliği
 • Bilişim Güvenliği
 • Siber Güvenlik
 • Belge-Bilgi-Bilişim Sistemlerinde Felaket Yönetimi
 • Teknolojik Belge ve Bilgi Yönetimi Perspektifinde Uygulama Örnekleri
 • Kamu İdaresi ve Bilgi Yönetim Sistemleri
 • Elektronik Ortamların Hukuki Düzene Dahil Edilmesi
 • Bilgi-Bilişim-EBYS-Arşiv Mevzuatı
 • e-İmza ve e-Mühür Teknikleri 
 • Elektronik Şifreleme ile Haberleşme
 • e-Yazışma
 • Bilginin Kamulaştırılması
 • Bilgi Yönetimi ve İstihbarat
 • Yapay Zeka ve Bilgi Sistemleri
 • Bilgi Yönetimi ve Bilişim Sistemlerinde Standartlaşma ve Standartlar
 • Belge ve Bilgi Yönetim Sistemlerinde Teknik Altyapı ve Yeni Teknolojiler