Baş Editör

Prof.Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ

Turkey
fozdemirci@gmail.com
Konular: Sosyal ve Beşeri Bilimler,Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi,Çokdisiplinli Bilimler
Kurum: Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme Merkezi (BİL-BEM)

Editör

Öğretim Görevlisi Zeynep AKDOĞAN

Turkey
zeynepsen61@gmail.com
Konular: Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi
Kurum: Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme Merkezi

Editör Yardımcısı - Haber ve Tanıtım Sorumlusu

Burcu YILMAZ

Turkey
burcuyilmaz750@gmail.com
Konular: Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi
Kurum: Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme Merkezi (BİL-BEM)

Editör Kurulu

Prof.Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ

Turkey
fozdemirci@gmail.com
Konular: Sosyal ve Beşeri Bilimler,Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi,Çokdisiplinli Bilimler
Kurum: Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme Merkezi (BİL-BEM)

Öğretim Görevlisi Zeynep AKDOĞAN

Turkey
zeynepsen61@gmail.com
Konular: Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi
Kurum: Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme Merkezi

Mehmet TORUNLAR

Turkey
mehmettorunlar@mynet.com
Konular: Sosyal ve Beşeri Bilimler,Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi,Çokdisiplinli Bilimler
Kurum: Araştırmacı-Yazar

Yrd.Doç.Dr. Bahattin YALÇINKAYA

Turkey
bahakaya@gmail.com
Konular: Sosyal ve Beşeri Bilimler
Kurum: Marmara Üniversitesi

Dr. Mehmet Altay ÜNAL

Turkey
mehmetaltayunal@gmail.com
Konular: Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim,Fizik ve Fizik Mühendisliği
Kurum: Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü

Doç.Dr. İbrahim ARPACI

Turkey
ibrahim.arpaci@gop.edu.tr
Konular: Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim,Eğitim Bilimleri
Kurum: Gaziosmanpaşa University, Faculty of Education

Hakem Kurulu

Prof.Dr. Bülent YILMAZ

Turkey
byilmaz963@gmail.com
Konular: Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi
Kurum: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Prof.Dr. Coşkun POLAT

Turkey
polatcoskun@karatekin.edu.tr
Konular: Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi
Kurum: CANKIRI KARATEKIN UNIV

Prof.Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ

Turkey
fozdemirci@gmail.com
Konular: Sosyal ve Beşeri Bilimler,Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi,Çokdisiplinli Bilimler
Kurum: Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme Merkezi (BİL-BEM)

Prof.Dr. Fatoş SUBAŞIOĞLU

Turkey
fsubasioglu@hotmail.com
Konular: Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi
Kurum: Ankara Üniversitesi

Prof.Dr. Hamza KANDUR

Turkey
kandur@marmara.edu.tr
Konular: Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi
Kurum: Antalya Bilim Üniversitesi

Prof.Dr. Hüseyin ODABAŞ

Turkey
odabashuseyin@gmail.com
Konular: Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi
Kurum: Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Prof.Dr. İnci ÖNAL

Turkey
onal@hacettepe.edu.tr
Konular: Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi
Kurum: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Prof.Dr. Mustafa SAĞSAN

Turkey
mustafa.sagsan@neu.edu.tr
Konular: Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi
Kurum: Yakın Doğu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Prof.Dr. Oya GÜRDAL TAMDOĞAN

Turkey
gurdaloya@gmail.com
Konular: Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi
Kurum: Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Prof.Dr. Özgür KÜLCÜ

Turkey
ozgurkulcu@gmail.com
Konular: Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi
Kurum: HACETTEPE UNIV

Prof.Dr. Özlem GÖKKURT

Turkey
ozlem.gkurt@gmail.com
Konular: Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi
Kurum: Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Prof.Dr. Sacit ARSLANTEKİN

Turkey
sacit.arslantekin@gmail.com
Konular: Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi
Kurum: Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Prof.Dr. Serap KURBANOĞLU

Turkey
kurbanogluserap@gmail.com
Konular: Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi
Kurum: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Prof.Dr. Tülay OĞUZ

Turkey
tulay.fenerci@ankara.edu.tr
Konular: Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi
Kurum: Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Prof.Dr. Türksel KAYA BENGSHİR

Turkey
tbensghir@gmail.com
Konular: Sosyal ve Beşeri Bilimler,Kamu Yönetimi,İletişim,Çokdisiplinli Bilimler
Kurum: TODAİE- Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

Prof.Dr. Yasemin GÜLBAHAR

Turkey
ysmnglbhr@gmail.com
Konular: Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim,Eğitim Bilimleri
Kurum: Ankara Üniversitesi

Doç.Dr. İbrahim ARPACI

Turkey
ibrahim.arpaci@gop.edu.tr
Konular: Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim,Eğitim Bilimleri
Kurum: Gaziosmanpaşa University, Faculty of Education

Doç.Dr. Nevzat ÖZEL

Turkey
nevzatozel@gmail.com
Konular: Sosyal ve Beşeri Bilimler,Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi
Kurum: Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Doç.Dr. Semra GÜNDÜÇ

Turkey
gunduc@ankara.edu.tr
Konular: Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim
Kurum: Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Bahattin YALÇINKAYA

Turkey
bahakaya@gmail.com
Konular: Sosyal ve Beşeri Bilimler
Kurum: Marmara Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Gülten ALIR

Turkey
gulten.alir@gmail.com
Konular: Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi
Kurum: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Halise ŞEREFOĞLU HENKOĞLU

Turkey
halise.serefoglu@adu.edu.tr
Konular: Eğitim Bilimleri,Sosyal Bilimler (Genel)
Kurum: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Haydar YALÇIN

Turkey
haydar.yalcin@ikc.edu.tr
Konular: Sosyal ve Beşeri Bilimler
Kurum: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Türkay HENKOĞLU

Turkey
turkay.henkoglu@adu.edu.tr
Konular: Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim,Sosyal ve Beşeri Bilimler,Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi
Kurum: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Dr. Erkan AKDOĞAN

Turkey
eakdogan@ankara.edu.tr
Konular: Hukuk,Felsefe,Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler,Sosyal Bilimler (Genel)
Kurum: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı

Dr. Hale ILGAZ

Turkey
haleilgaz@gmail.com
Konular: Sosyal ve Beşeri Bilimler
Kurum: Ankara Üniversitesi

Dr. Mehmet Altay ÜNAL

Turkey
mehmetaltayunal@gmail.com
Konular: Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim,Fizik ve Fizik Mühendisliği
Kurum: Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü

Dr. Mehmet Bilge Kağan ÖNAÇAN

Turkey
konacan@dho.edu.tr
Konular: Mühendislik ve Temel Bilimler,Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim,Sosyal ve Beşeri Bilimler,Sosyal Bilimler (Genel),Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi
Kurum: Milli Savunma Üniversitesi Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü

Dr. Şahika EROĞLU

Turkey
sahikaeroglu@gmail.com
Konular: Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi
Kurum: Hacettepe üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Tolga ÇAKMAK

Turkey
cakmaktlg@gmail.com
Konular: Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi
Kurum: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Vural ÇELİK

Turkey
vural.celik@kamusm.gov.tr
Konular: Mühendislik ve Temel Bilimler,Hukuk,Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim,Endüstri Mühendisliği,Matematik ve İstatistik,Mühendislik (Genel),Temel Bilimler (Genel),Sosyal ve Beşeri Bilimler,İktisadi ve İdari Bilimler,Ekonomi ve İşletme,Sosyal Bilimler (Genel),İletişim,Çokdisiplinli Bilimler
Kurum: TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezi