Hakkında

Bilgi Yönetimi Dergisi, Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme Merkezi’nin yayın organıdır. Dergi yılda iki sayı ve elektronik olarak yayımlanacaktır. Dergi, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Bilgi Yönetimi Dergisi'nde yayımlanacak olan makaleler ve yazılar Editör Kurulu ve Hakem Kurulu tarafından değerlendirilir. Editör Kurulu tarafından editöryal süreçten geçen makaleler, Hakem Kurulu tarafından Cifte Körleme Yöntemiyle bilimsel olarak değerlendirilir. Makalelerde ve yazılarda yer alan fikir, görüş, düşünce, öneri vb. yazar/ları sorumludur.

Makale, yazı vb. için herhangi bir işlem ücreti talep edilmemektedir. 

Amacı disiplinlerarası yaklaşım ile bilgi yönetimi ve bilişim sistemleri alanında Türkçe özgün bilimsel araştırma makaleleri yayınlamaktır.

Ayrıca Dergi'de "Tanıtımlar ve Haberler Bölümü" bulunmaktadır. Bu bölümde; kitap eleştiri-tanıtımlarına, bilimsel-kültürel etkinliklerle ilgili haber ve değerlendirmelere yer verilmektedir.

Derginin Ana Konuları:

 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
 • e-Arşiv Sistemleri
 • Bilgi Yönetimi ve Bilgi Yönetim Sistemleri
 • Bilişim Sistemleri
 • e-Devlet
 • Açık Devlet Verisi
 • Kişisel ve Kurumsal Veri Yönetimi
 • Belge ve Bilgi Güvenliği
 • Bilişim Güvenliği
 • Siber Güvenlik
 • Teknolojik Belge ve Bilgi Yönetimi Perspektifinde Uygulama Örnekleri
 • Kamu İdaresi ve Bilgi Yönetim Sistemleri
 • Elektronik Ortamların Hukuki Düzene Dahil Edilmesi
 • Bilgi-Bilişim-EBYS-Arşiv Mevzuatı
 • e-İmza ve e-Mühür Teknikleri
 • Elektronik Şifreleme ile Haberleşme
 • e-Yazışma
 • Bilginin Kamulaştırılması
 • Bilgi Yönetimi ve İstihbarat
 • Bilgi Yönetimi ve Bilişim Sistemlerinde Standartlaşma ve Standartlar
 • Belge ve Bilgi Yönetim Sistemlerinde Teknik Altyapı, Yeni Teknolojiler ve Felaket Yönetimi,