Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1304-8392 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Çağ Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/cagsbd

Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan hakemli bir dergidir.

Dergide sosyal bilimlerle (iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, eğitim bilimleri vb.) alakalı konularda özgün ve nitelikli bilimsel çalışmalar yer almaktadır. 

Dergi Haziran ve Aralık sayısı olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayımlanmaktadır. 

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Ayrıca, yazarlardan makale gönderim ücreti ve benzeri adlar altında hiçbir şekilde başvuru ya da yayın ücreti talep edilmemektedir.

Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1304-8392 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Çağ Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/cagsbd
Kapak Resmi

24

65

Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan hakemli bir dergidir.

Dergide sosyal bilimlerle (iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, eğitim bilimleri vb.) alakalı konularda özgün ve nitelikli bilimsel çalışmalar yer almaktadır. 

Dergi Haziran ve Aralık sayısı olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayımlanmaktadır. 

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Ayrıca, yazarlardan makale gönderim ücreti ve benzeri adlar altında hiçbir şekilde başvuru ya da yayın ücreti talep edilmemektedir.