Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
Kapak Resmi
ISSN 2148-0877 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi |

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı

ISSN 2148-0877 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi |
Kapak Resmi

43.159

117.975
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Son Sayı
Cilt 16 - Sayı 24 - Nis 2018
 1. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Yaşanan Kuraklığın Ankara’ya Yansıması
  Sayfalar 1 - 13
  Eylem TEKEMEN ALTINDAŞ
 2. Bir Ütopyacı İtkinin Yansımaları: Sait Faik Abasıyanık’ın Edebi Eserlerinde Ütopya
  Sayfalar 15 - 27
  Bilgin GÜNGÖR
 3. 1949 Sonrası Hariçte Doğu Türkistan Davası ve Tayvan Yönetiminin Tutumu
  Sayfalar 29 - 62
  Ömer KUL
 4. Geleneksel Ekolojik Bilgi Bağlamında Çanakkale Halk Botaniği
  Sayfalar 63 - 77
  Mehmet Ali YOLCU
 5. Çanakkale’de Osmanlı Dönemi Tasavvuf Ortamının İzleri: Tarîkat Yapıları
  Sayfalar 79 - 132
  Semiha ALTIER
 6. Çanakkale Cephesi’nde 5’inci Ordu Menzil Teşkilatı
  Sayfalar 133 - 173
  Yavuz Selim ÇELOĞLU
 7. Courtgi (Gürcü) Bahr-i Sefid (L’egee) Vapur Kumpanyası, 1883-1911
  Sayfalar 175 - 210
  Metin ÜNVER
 8. Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi
  Sayfalar 211 - 244
  Kübra EKİZ BARIŞ
 9. Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Londra Konferansı (21 Şubat 1921-12 Mart 1921)
  Sayfalar 245 - 267
  Erkin AKAN
 10. Arşiv ve Hatırat Kayıtlarına Göre Muallim Necati Bey’in Savaş Fotoğrafçısı Olarak Görevlendirilmesi ve Diğer Fotoğrafçılık Faaliyetleri
  Sayfalar 269 - 288
  Volkan MARTTİN
 11. Lapseki Kazası’nın Sosyal ve Ekonomik Yapısı Üzerine Bazı Tespitler ve Değerlendirmeler (1845)
  Sayfalar 289 - 320
  Müge Kübra OĞUZ, Şerif KORKMAZ
 12. Erken Cumhuriyet Döneminde Türk Kadınını Modernleştirme Girişimleri, Türk ve Dünya Basını (1926-1934)
  Sayfalar 321 - 368
  Gürhan YELLİCE
 13. 19. Yüzyılda Burgaz Kasabasının Gelişimi ve Karadeniz Ticaretindeki Önemi
  Sayfalar 369 - 388
  Neriman ERSOY HACISALİHOĞLU
 14. Şairle Sultan Arasında ‘İltifat’: Fuzulî’nin Kanunî Medhiyeleri
  Sayfalar 389 - 405
  Ebubekir S. ŞAHİN