Yıl 2015, Cilt 13, Sayı 18, Sayfalar 89 - 116 2015-05-30

Çanakkale Cephesi Deniz Savaşlarında 18 Mart Kahramanı Cevat (Çobanlı) Paşa

Nurdan BAŞ [1]

638 2764

Cevat (Çobanlı) Pasha was labelled as 18 March hero thanks to his military and strategic achievements in his duties during Çanakkale Naval Warfare. This study is about the activities of Cevat Pasha in the Çanakkale Front. The study aims to identify the role of Cevat Pasha in the success of the Ottoman Army in Çanakkale during the World War I. In addition, the study elaborates on the Çanakkale Naval Warfare from the perspective of Cevat Pasha by putting his activities and memories to the centre

Çanakkale Deniz Savaşlarında görev alan Cevat (Çobanlı) Paşa’nın tarihe
18 Mart kahramanı olarak yazılması O’nun askeri ve stratejik başarısıdır. Bu
çalışmada Çanakkale cephesinde özellikle deniz savaşlarında görev alan Cevat
Paşa’nın faaliyetlerine yer verilmiştir. Araştırmada, Çanakkale’de I.Dünya Savaşında Osmanlı ordusunun verdiği başarılı mücadelede Cevat Paşa’nın rolü
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca; Cevat Paşa’nın bu cephedeki faaliyetleri
ve bu dönemle ilgili bazı anılarına yer verilerek, Çanakkale Deniz savaşları Cevat
Paşa boyutundan anlatılmıştır


Anahtar Kelimeler: Cevat Paşa, Çanakkale, taarruz, savunma, deniz

 • Tetkik Eser, Makaleler ve Tezler
 • Albayrak, Mustafa, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyetinin Tarihsel Gelişimi, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara,1999
 • Baş, Nurdan, Orgeneral Cevat Çobanlı’nın Biyografisi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2013
 • Baycan, Nusret, “Orgeneral Cevat Çobanlı”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi , Sayı 20, Cilt.VII, Ankara, 1991
 • Birinci Dünya Savaşında Çanakkale Cephesi, (Yayın Kurulu Başkanı Kamil Başoğlu), Cilt V. 1.Kitap, Genelkurmay Yayınları, Ankara,2012
 • Doğanay, Rahmi, “Çanakkale Zaferinin Türk ve Dünya Tarihi Açısından Önemi”, Atatürk Yolu Dergisi, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayınları, Ankara,1993
 • Duman, Murat, Cumhuriyetimizin Önsözü Çanakkale Savaşlar Hatıralar ve Kahramanlar, İstanbul, 2006
 • Erdem, Lokman, “Çanakkale Boğazında İlk Bombardıman ve İstanbul”, İstanbul, 2015
 • Görgülü, İsmet, On Yıllık Harbin Kadrosu 1912-1922, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara,1993
 • Görgülü, İsmet, “Çanakkale’de Almanların Niyeti”, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Dergisi, S.1, Çanakkale, 2003
 • Güven, Sinem, Hatırat Türü Eserlerde Çanakkale Muharebeleri, (Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi), Ankara, 2007
 • Halaçoğlu, Ahmet, “Birinci Dünya Savaşında Türk Donanması ve Çanakkale Deniz Operasyonu”, Askeri Tarih Bülteni, Genelkurmay Yayınları, Ankara, 1988
 • İğdemir, Uluğ, Anafartalar Muharebatı’na Ait Tarihçe, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1990
 • Kocatürk, Utkan, Doğumdan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2007
 • Kaşıyuğun,Ali, “ Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşına Girmeden Önceki İttifak Arayışları”, History Studies Dergisi, 2009
 • Mustafa Kemal, Arıburnu Muharebeleri Raporu, (Yay. Hzr. Uluğ İğdemir), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1990
 • Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri 1, (Proje Yön. Yusuf Sarınay), Başbakanlık Devlet Arşivleri Yayınları, Ankara,2005
 • Özdemir, İslam, “18 Mart Özel Yazısı: Dardanos’a Şan Verenler” , www.geliboluyuanlamak.com, (17/03/2011)
 • Özkaya, Yücel, “ 1914-1918 Yılları Arasında Birinci Dünya Savaşı”, Milli Mücadele Tarihi, Cilt.1, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2005
 • Öztürk, Hayri, “ Servet-i Fünün’da Çanakkale Zaferi”, TÜBAR Dergisi, XII. Güz,2002
 • Öztürk, Hüsamettin, “ Çanakkale’nin Mustafa Kemal’in Askeri Kariyerindeki Yeri”, 85. Yılında Çanakkale Savaşları Sempozyumu, (23-24 Mart 2000 Çanakkale) Sempozyum Bildirileri, 18 Mart Üniversitesi Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi, Çanakkale, 2000
 • Sarıkoyuncu, Ali; Sarıkoyuncu Değerli, Esra, “Avusturya Basınında Çanakkale Muharebeleri”, ATAM Dergisi Cilt. 25, Sayı.73, Ankara,2009
 • Selahaddin Adil Paşa, Çanakkale Cephesinden Mektuplar-Hatıralar, (Yay. Hzr. Muzaffer Albayrak), Yeditepe Yayınları, 1.Baskı, İstanbul,2007
 • Selçuk, Mustafa, Hedef Şehir İstanbul, Emre Yayınları, İstanbul, 2005
 • Semiz, Yaşar, “18 Mart Çanakkale Deniz Savaşı: Sebepleri,Gelişimi ve Sonuçları”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi,S.14, Selçuk Üniversitesi, http://www.turkiyat.selcuk.edu.tr
 • Süslü, Azmi, “ Çanakkale Savaşları ve Önemi”, ATAM Dergisi, S.20, C.VII, Ankara, 1991
 • Şafak, Erdal,“Atını Dinyester'de Sulayan Komutan” www.sabah.com.tr, (2006/12/10)
 • Tarhan, Mukbile, “18 Mart Zaferi”, (sadeleştiren, Nesrin Tarkan), Milliyet Gazetesi, 18 Mart 1970
 • Taşkıran, Cemalettin, “18 Mart Çanakkale Deniz Savaşı”, ATAM Dergisi, Cilt.25, S.73,Ankara, 2009
 • Turan, Kemal, “95. Yıldönümünde Çanakkale Zaferi”, ATAM Dergisi, Cilt: 25, Ankara, 2009
 • Uçarol, Rıfat, Siyasi Tarih, Filiz Kitapevi, İstanbul 2000
 • Yetkin, Gıyas, “Yaratanların Ağzından 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi”, Türkiye Eski Muharipler Cemiyeti Yay. Ankara, 1966
 • Yuttakal, Ahmet, “18 Mart Kahramanı Cevat Paşa”, www.geliboluyuanlamak.com, (09/04/2009 )
 • Yüksel, Ş. Orhan,“50 Yıl Önce Çanakkale Savaşını Kazandık”, Tarih Mecmuası, Cilt.1, Sayı2, İstanbul,1965
 • Gazeteler ve Dergiler
 • Tanin Gazetesi, 24 Mart 1915
 • Milliyet Gazetesi, 18 Mart 1970
 • Yedigün Dergisi, 1936,No:180
 • Tarih Mecmuası, Cilt 1, 1965
 • Tasvir-i Efkâr, 29 Ekim 1915
 • İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi,S.21, 2015Arşiv Belgeleri
 • ATASE, BDH Koleksiyonu, Kls. 4669, Dos. H-1, Fih.1
 • ATASE, Kls. 4669, D.: H-3. Fih.1-53
 • BELLETEN, C.VII, Ankara,1943
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Nurdan BAŞ

Bibtex @ { canakkalearastirmalari52873, journal = {Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı}, issn = {2148-0877}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {13}, pages = {89 - 116}, doi = {10.17518/caty.29298}, title = {Çanakkale Cephesi Deniz Savaşlarında 18 Mart Kahramanı Cevat (Çobanlı) Paşa}, key = {cite}, author = {BAŞ, Nurdan} }
APA BAŞ, N . (2015). Çanakkale Cephesi Deniz Savaşlarında 18 Mart Kahramanı Cevat (Çobanlı) Paşa. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, 13 (18), 89-116. DOI: 10.17518/caty.29298
MLA BAŞ, N . "Çanakkale Cephesi Deniz Savaşlarında 18 Mart Kahramanı Cevat (Çobanlı) Paşa". Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 13 (2015): 89-116 <http://dergipark.gov.tr/canakkalearastirmalari/issue/4005/52873>
Chicago BAŞ, N . "Çanakkale Cephesi Deniz Savaşlarında 18 Mart Kahramanı Cevat (Çobanlı) Paşa". Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 13 (2015): 89-116
RIS TY - JOUR T1 - Çanakkale Cephesi Deniz Savaşlarında 18 Mart Kahramanı Cevat (Çobanlı) Paşa AU - Nurdan BAŞ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17518/caty.29298 DO - 10.17518/caty.29298 T2 - Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı JF - Journal JO - JOR SP - 89 EP - 116 VL - 13 IS - 18 SN - 2148-0877- M3 - doi: 10.17518/caty.29298 UR - http://dx.doi.org/10.17518/caty.29298 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Çanakkale Cephesi Deniz Savaşlarında 18 Mart Kahramanı Cevat (Çobanlı) Paşa %A Nurdan BAŞ %T Çanakkale Cephesi Deniz Savaşlarında 18 Mart Kahramanı Cevat (Çobanlı) Paşa %D 2015 %J Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı %P 2148-0877- %V 13 %N 18 %R doi: 10.17518/caty.29298 %U 10.17518/caty.29298
ISNAD BAŞ, Nurdan . "Çanakkale Cephesi Deniz Savaşlarında 18 Mart Kahramanı Cevat (Çobanlı) Paşa". Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 13 / 18 (Mayıs 2015): 89-116. http://dx.doi.org/10.17518/caty.29298