Yıl 2015, Cilt 13, Sayı 18, Sayfalar 195 - 218 2015-05-30

Valentine Chirol’e Gecikmiş Bir Cevap: İngiltere’nin Propaganda Savaşları, Çanakkale, Fitzmaurice ve Diğerleri

Altay CENGİZER [1]

329 1178

Gerald Fitzmaurice, Chief Dragoman of the British Embassy in Turkey and British ambassador (1908–1914) Geard Lowther were two important actors of Ottoman-British relations. However, they were not very interested in conveying the political and social developments in Ottoman Empire to London, a situation that led to ignorance and prejudice on the affairs of the Ottoman Empire. The other stuff of the British embassy in İstanbul who had anti-Ottoman feelings also share the blame

İstanbul Büyükelçiliği Baştercümanı Gerald Fitzmaurice ile 1908–1914 döneminde İstanbul’da İngiliz Büyükelçiliği yapan Gerard Lowther, söz konusu periyotta Osmanlı – İngiliz ilişkilerine tesir etmiş önemli isimlerdir. Bununla beraber onlar Osmanlı İmparatorluğu’ndaki siyasi ve toplumsal gelişmelerin niteliklerinin Londra’da daha iyi anlaşılmasını sağlamaya yönelik bir yaklaşım içinde olmamıştır. Bu sebeple İngiltere’de Osmanlılara yönelik bilgisizlik ve önyargıların daha da beslenmesine sebep olmuşlardır. İngiltere’nin İstanbul Büyükelçiliği’ne musallat olmuş zafiyet, sadece Lowther ve Fitzmaurice ile de sınırlı olmamış diğer görevlilerde son derece Osmanlı-karşıtı bir hissiyat ve eylem içinde olmuştur. Bu çerçevede, Birinci Dünya Savaşı boyunca hiç dinmeksizin devam ettirilecek bu propagandanın, Türk ve Osmanlı-karşıtlığı noktasında esasen yıllardır önyargılarla beslendiğini kaydetmek doğru olur.

Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale Savaşları, Fitzmaurice, Valentine Chirol

Valentine Chirol to Delayed Answer: Britain's Propaganda Wars, Canakkale, Fitzmaurice and Others

 

Abstract

Gerald Fitzmaurice, Chief Dragoman of the British Embassy in Turkey and British ambassador (1908–1914) Geard Lowther were two important actors of Ottoman-British relations.  However, they were not very interested in conveying the political and social developments in Ottoman Empire to London, a situation that led to ignorance and prejudice on the affairs of the Ottoman Empire. The other stuff of the British embassy in İstanbul who had anti-Ottoman feelings also share the blame.

Keywords: World War I, Çanakkale Wars, Fitzmaurice, Valentine Chirol


 • Birincil Kaynaklar
 • İngiltere Millî Arşivi, Kew Gardens, FO/371 Dosyaları
 • Basılı Eserler
 • Adelson, Roger, London and the Invention of the Middle East: Money, Powe, and War,1902-1922, Londra, 1995
 • Ahmad, Feroz, The Young Turks: The Committee of Union and Progress in Turkish Politics, 1908-1914, Oxford, 1969
 • Avşar, Servet, Birinci Dünya Savaşı’nda İngiliz Propagandası, Ankara, 2004
 • Berridge, G.R., Gerald Fitzmaurice (1865-1939) Chief Dragoman of the British Embassy in Turkey, Leiden, 2007
 • French, David, British Strategy and War Aims: 1914-1916, Londra, 1986
 • George, David Lloyd, War Memoirs, İkinci Cilt, Londra, 1934
 • Grey of Falloden, Viscount, Twenty-Five Years: 1892-1916, New York, 1925
 • Hankey, Maurice, The Supreme Command: 1914-1918, Londra, 1961
 • Heller, Joseph, British Policy Towards the Ottoman Empire: 1908-1914, Londra, 1983
 • Hocaoğlu, Baran, II. Meşrutiyet’te İktidar-Muhalefet İlişkileri, istanbul, 2010
 • Muhtar, Mahmud, Maziye Bir Nazar: Berlin Antlaşması’ndan Harb-ı Umumi’ye Kadar Avrupa ve Türkiye-Almanya Münasebetleri, İstanbul, 1999
 • Neilson, Keith, Britain and the Last Tsar: British Policy and Russia, 1894-1917, Oxford, 2003
 • Ostrorog, Count Léon, The Turkish Problem: Things Seen and A Few Deductions, Londra, 1919
 • Prothero, Gerald J. Searching for Security in a New Europe: The Diplomatic Career of Sir George Russell Clerk, Londra, 2006
 • Makaleler
 • Chirol, Valentine, “The End of the Ottoman Empire”, The Edinburgh Review, Sayı 474, Ekim 1920.
 • Heller, Joseph, “Sir Louis Mallet and the Ottoman Empire: The Road to War”, Middle Eastern Studies, Cilt XIII, Sayı 1, Ocak 1976.
 • Kent, Marian, “Great Britain and the End of the Ottoman Empire”, F.H. Hinsley ed. British Foreign Policy Under Sir Edward Grey, Cambridge, 1977.
 • Macfie, A.L., “The Straits Question in the First World War, 1914-1918”, Middle Eastern Studies, Cilt XVIIII Sayı 1, Ocak 1983.
 • Mc Carthy, Justin, “Birinci Dünya Savaşı’nda İngiliz Propagandası ve Bryce Raporu”, Osmanlı’dan Günümüze Ermeni Sorunu, Ankara, 2000.
 • Steiner, Zara, “Elitism and Foreign Policy: The Foreign Office Before the Great War”, B.J.C. McKercher, D.J. Moss eds. Shadow and Substance in British Foreign Policy, 1895-1939: Memorial Essays Honouring C.J. Lowe, Edmonton, 1984.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Altay CENGİZER

Bibtex @ { canakkalearastirmalari52876, journal = {Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı}, issn = {2148-0877}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {13}, pages = {195 - 218}, doi = {10.17518/caty.73505}, title = {Valentine Chirol’e Gecikmiş Bir Cevap: İngiltere’nin Propaganda Savaşları, Çanakkale, Fitzmaurice ve Diğerleri}, key = {cite}, author = {CENGİZER, Altay} }
APA CENGİZER, A . (2015). Valentine Chirol’e Gecikmiş Bir Cevap: İngiltere’nin Propaganda Savaşları, Çanakkale, Fitzmaurice ve Diğerleri. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, 13 (18), 195-218. DOI: 10.17518/caty.73505
MLA CENGİZER, A . "Valentine Chirol’e Gecikmiş Bir Cevap: İngiltere’nin Propaganda Savaşları, Çanakkale, Fitzmaurice ve Diğerleri". Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 13 (2015): 195-218 <http://dergipark.gov.tr/canakkalearastirmalari/issue/4005/52876>
Chicago CENGİZER, A . "Valentine Chirol’e Gecikmiş Bir Cevap: İngiltere’nin Propaganda Savaşları, Çanakkale, Fitzmaurice ve Diğerleri". Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 13 (2015): 195-218
RIS TY - JOUR T1 - Valentine Chirol’e Gecikmiş Bir Cevap: İngiltere’nin Propaganda Savaşları, Çanakkale, Fitzmaurice ve Diğerleri AU - Altay CENGİZER Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17518/caty.73505 DO - 10.17518/caty.73505 T2 - Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı JF - Journal JO - JOR SP - 195 EP - 218 VL - 13 IS - 18 SN - 2148-0877- M3 - doi: 10.17518/caty.73505 UR - http://dx.doi.org/10.17518/caty.73505 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Valentine Chirol’e Gecikmiş Bir Cevap: İngiltere’nin Propaganda Savaşları, Çanakkale, Fitzmaurice ve Diğerleri %A Altay CENGİZER %T Valentine Chirol’e Gecikmiş Bir Cevap: İngiltere’nin Propaganda Savaşları, Çanakkale, Fitzmaurice ve Diğerleri %D 2015 %J Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı %P 2148-0877- %V 13 %N 18 %R doi: 10.17518/caty.73505 %U 10.17518/caty.73505
ISNAD CENGİZER, Altay . "Valentine Chirol’e Gecikmiş Bir Cevap: İngiltere’nin Propaganda Savaşları, Çanakkale, Fitzmaurice ve Diğerleri". Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 13 / 18 (Mayıs 2015): 195-218. http://dx.doi.org/10.17518/caty.73505