Yıl 2015, Cilt 13, Sayı 18, Sayfalar 519 - 532 2015-05-30

1930’lu Yıllar Türkiye’sinde Çanakkale Savaşları’nı Anma Etkinlikleri ve Halkevlerinin Rolü

Tayfun ULAŞ [1]

391 1410

Gallipoli Campaign is a symbol of challenge and rebirth for Turkish people. Victory of Gallipoli had also worldwide effect. Afterwards, it had a major influence on Turkish Independence War.In this study the context in which the commemoration of the Gallipoli Campaign had develop in 1930s and the way people, especially host by Community Houses, participated in these commemoration ceremonies will be mentioned. Either commemoration on press, or other publications in this period will be described

Çanakkale Savaşları, Türk halkı için mücadelenin ve zor bir dönemde yeniden
varoluşun simgesidir. Çanakkale’de kazanılan zafer evrensel mahiyettedir.
Müteakiben Millî Mücadele dönemine de büyük etkisi söz konusudur.
Bu çalışmada 1930’lu yıllarda, Çanakkale Savaşları’nı anma etkinliklerinin
nasıl bir süreç içerisinde geliştiği ve yurt genelinde halkın bu etkinliklere
katılımının bilhassa Halkevleri kanadı ile ne şekilde olduğu üzerinde durulacaktır.
Gerek basında yer alan etkinlikler, gerekse dönemin diğer yayınları ele
alınarak bahsi geçen yıllarda gerçekleştirilen “Çanakkale Savaşları’nı anma
etkinlikleri” irdelenmeye gayret edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Çanakkale Savaşları Anma Etkinlikleri, 1930’lu Yıllar,
Halkevleri

 • a) Süreli Yayınlar
 • Akşam, 19 Mart 1937.
 • Ayın Tarihi, Nisan 1934, sayı: 5.
 • Cumhuriyet, 19 Mart 1937.
 • Cumhuriyet, 20 Mart 1939.
 • Cumhuriyet, 20 Şubat 1932.
 • Kurun, 20 Mart 1935.
 • Milliyet, 20 Mart 1934.
 • Milliyet, 21 Mart 1935.
 • Son Posta, 18 Mart 1938.
 • Son Posta, 19 Mart 1937.
 • Tan, 19 Mart 1937.
 • Tan, 19 Mart 1938.
 • Ulus, 18 Mart 1938.
 • Ulus, 20 Mart 1936.
 • Ulus, 20 Mart 1937.
 • Vakit, 18 Eylül 1927.
 • b) Araştırma Yayınlar
 • Armaoğlu, Fahir, 19. Yüzyıl Siyasî Tarihi (1789–1914), 3. Baskı, Türk Tarih Kurumu Yayınları,
 • Ankara 2003.
 • Atabay, Mithat “Şehitlikleri İmar Cemiyeti ve Çanakkale’deki Faaliyetleri”, İşte Çanakkale Tarih
 • Eki, Haziran 2011, ss. 2-3.
 • Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri (Tamim ve Telgrafları), c. V., haz. Sadi Borak- Utkan Kocatürk,
 • Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınları, Ankara 1972.
 • Çanakkale Savaşları Bibliyografyası, (haz. Aşkın Koyuncu-Özkan Keskin-Cahide S. Sönmez),
 • Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2010.
 • Demirhan, Nezahat, Cumhuriyetin Onuncu Yılının Türk İnkılâp Tarihinde Yeri ve Önemi, Atatürk
 • Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 1999.
 • Granda, Cemal, Atatürk’ün Uşağının Gizli Defteri, Ankara 2007.
 • I. Türk Tarih Kongresi Zabıtları, İstanbul 1932.
 • İnan, Afet, “Atatürk ve Tarih Tezi”, Belleten, III/Nisan (1939), ss. 243-246.
 • ________, “Türk Tarih Kurumu’nun Kuruluşu’na Dair”, Belleten, XI/42 (1947), s. 173-179.
 • Karataş, Murat, Haritalarla Çanakkale Savaşları, Nobel Yayınları, Ankara 2007.
 • ________, Çanakkale Halkevi (1932-1951), Grafiker Yayınları, Ankara 2014.
 • Sayılır, Burhan, “1915 Deniz Savaşı’nda Şehit Olan Askerleri Anma Amacıyla Yapılan İlk Tören
 • ve Bu Törenin ‘Şehitleri Anma Günü’ Olarak İlan Edilmesi”, Akademi Günlüğü Toplumsal
 • Araştırmalar Dergisi, I/1 (2005), s. 99-104.
 • Süslü, Azmi “Çanakkale Savaşları ve Önemi”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, VII/20,
 • (1991), s. 303-307.
 • [Ünaydın], Ruşen Eşref, Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülakat, Hamit Matbaası,
 • İstanbul 1930.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Tayfun ULAŞ

Bibtex @ { canakkalearastirmalari52893, journal = {Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı}, issn = {2148-0877}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {13}, pages = {519 - 532}, doi = {10.17518/caty.39526}, title = {1930’lu Yıllar Türkiye’sinde Çanakkale Savaşları’nı Anma Etkinlikleri ve Halkevlerinin Rolü}, key = {cite}, author = {ULAŞ, Tayfun} }
APA ULAŞ, T . (2015). 1930’lu Yıllar Türkiye’sinde Çanakkale Savaşları’nı Anma Etkinlikleri ve Halkevlerinin Rolü. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, 13 (18), 519-532. DOI: 10.17518/caty.39526
MLA ULAŞ, T . "1930’lu Yıllar Türkiye’sinde Çanakkale Savaşları’nı Anma Etkinlikleri ve Halkevlerinin Rolü". Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 13 (2015): 519-532 <http://dergipark.gov.tr/canakkalearastirmalari/issue/4005/52893>
Chicago ULAŞ, T . "1930’lu Yıllar Türkiye’sinde Çanakkale Savaşları’nı Anma Etkinlikleri ve Halkevlerinin Rolü". Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 13 (2015): 519-532
RIS TY - JOUR T1 - 1930’lu Yıllar Türkiye’sinde Çanakkale Savaşları’nı Anma Etkinlikleri ve Halkevlerinin Rolü AU - Tayfun ULAŞ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17518/caty.39526 DO - 10.17518/caty.39526 T2 - Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı JF - Journal JO - JOR SP - 519 EP - 532 VL - 13 IS - 18 SN - 2148-0877- M3 - doi: 10.17518/caty.39526 UR - http://dx.doi.org/10.17518/caty.39526 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 1930’lu Yıllar Türkiye’sinde Çanakkale Savaşları’nı Anma Etkinlikleri ve Halkevlerinin Rolü %A Tayfun ULAŞ %T 1930’lu Yıllar Türkiye’sinde Çanakkale Savaşları’nı Anma Etkinlikleri ve Halkevlerinin Rolü %D 2015 %J Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı %P 2148-0877- %V 13 %N 18 %R doi: 10.17518/caty.39526 %U 10.17518/caty.39526
ISNAD ULAŞ, Tayfun . "1930’lu Yıllar Türkiye’sinde Çanakkale Savaşları’nı Anma Etkinlikleri ve Halkevlerinin Rolü". Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 13 / 18 (Mayıs 2015): 519-532. http://dx.doi.org/10.17518/caty.39526