Yıl 2015, Cilt 13, Sayı 18, Sayfalar 551 - 562 2015-05-30

Ziya Gökalp’in Çanakkale Şiirinde Benlik Algısı ve Kimlik Kurgusu

M. Fatih KANTER [1]

418 1083

Identity is a structure that creates a definition area for itself, moving from the individual to society. In this structure, every individual who needs to identify the “I”, is also obliged to mention the “we”. Therefore, a completely independent definition of the self is impossible. The self only attains its true meaning within a collective structure, which makes it possible to exist. That collective structure is comprised of such elements as language, history, geography and religion, all of which can be termed as “common identification values”. Societies intertwined through these elements can only become nations.“Çanakkale”, a poem by Ziya Gökalp, focuses mainly on how a nation restores itself from a state of collapse through attacks made upon its conception of self. A nation, comprehending the importance and true nature of its own “self”, begins to reshape its identity for the future. In this study, “Çanakkale”, a poem by Ziya Gökalp focusing on the conception of the self and identity, will be analysed in terms of how the Turkish nation managed to reshape its destiny and identity

Kimlik, bireyselden toplumsala doğru bir gidişle kendisine tanım alanları oluşturan bir yapıdır. Bu yapı içerisinde beni tanımlama ihtiyacı duyan her birey, bizden de bahsetmek durumundadır. Dolayısıyla salt bir benlik algısı mümkün değildir. Benlik ancak kendisini var eden değerler dizgesi içerisinde kolektif yapıyla anlam kazanır. Bu kolektif yapıyı ise toplumda ortak aidiyetler olarak adlandırılan dil, tarih, coğrafya ve din gibi unsurlar sağlar. Bu unsurlarla birbirine bağlanan toplumlar millet olurlar.

Ziya Gökalp’in Çanakkale adlı şiiri bir milletin çöküş sürecinden kendi benlik algısına yapılan saldırılar aracılığıyla nasıl kurtulduğuna gönderme yapar. Benliğini algılayan millet geleceğe dönük kimliğini de kurmayı hedefler. Bu çalışmada Gökalp’in Çanakkale şiirindeki benlik algısı ve kimlik kurgusu Türk milletinin varoluş mücadelesini nasıl ele aldığı noktasına odaklanmaktadır.   

Anahtar Sözcükler: Benlik, kimlik, Ziya Gökalp, Çanakkale

The Conception of Identification and Identity in the “Çanakkale” Poem by Ziya Gökalp

Abstract

Identity is a structure that creates a definition area for itself, moving from the individual to society. In this structure, every individual who needs to identify the “I”, is also obliged to mention the “we”. Therefore, a completely independent definition of the self is impossible. The self only attains its true meaning within a collective structure, which makes it possible to exist. That collective structure is comprised of such elements as language, history, geography and religion, all of which can be termed as “common identification values”. Societies intertwined through these elements can only become nations.

“Çanakkale”, a poem by Ziya Gökalp, focuses mainly on how a nation restores itself from a state of collapse through attacks made upon its conception of self. A nation, comprehending the importance and true nature of its own “self”, begins to reshape its identity for the future. In this study, “Çanakkale”, a poem by Ziya Gökalp focusing on the conception of the self and identity, will be analysed in terms of how the Turkish nation managed to reshape its destiny and identity.

Key Words: The Self, Identity, Ziya Gökalp, “Çanakkale”

 • Akarsu, Bedia , Dil-Kültür Bağlantısı, İnkılap Yay., İstanbul, 1998.
 • Aksan, Doğan , Her Yönüyle Dil-Ana Çizgileriyle Dilbilim, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, 1998.
 • Bayur, Yusuf Hikmet, Türk İnkılâbı Tarihi, Türk Tarik Kurumu Basımevi, c. III, Ankara, 1991.
 • Bergson, Henri, Madde ve Bellek, (çev. Işık Ergüden), Dost Kitabevi Yay., Ankara, 2007.
 • Foucault, Michel, Bilginin Arkeolojisi, (çev. Veli Urhan - haz. İlkay Özküralpli), Ayrıntı Yay., İstanbul, 2011.
 • Gökalp, Ziya, Ziya Gökalp Külliyatı – I Şiirler ve Halk Masalları, (haz. Fevziye Abdullah Tansel), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1989.
 • Gökalp, Ziya, Türkçülüğün Esasları, Elips Kitap, Ankara, 2011.
 • Guenon, Rene, Yatay ve Dikey Boyutların Sembolizmi, (çev. Fevzi Lütfi Topaçoğlu), İnsan Yay., İstanbul, 2001.
 • Jusdanis, Gregory, Gecikmiş Modernlik ve Estetik Kültür, (çev. Tuncay Birkan), Metis Yay., İstanbul, 1998.
 • Kanter, M. Fatih, Millî Edebiyat Dönemi Türk Şiirinde Benlik Algısı ve Kimlik Kurgusu, Kitabevi Yay., İstanbul, 2014.
 • Korkmaz, Ramazan, Aytmatov Anlatılarında Ötekileşme Sorunu ve Dönüş İzlekleri, Grafiker Yay., Ankara, 2008.
 • Smith, Anthony D., Milli Kimlik, (çev. Bahadır Sina Şener), İletişim Yay., İstanbul, 2009.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: M. Fatih KANTER

Bibtex @ { canakkalearastirmalari52895, journal = {Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı}, issn = {2148-0877}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {13}, pages = {551 - 562}, doi = {10.17518/caty.05599}, title = {Ziya Gökalp’in Çanakkale Şiirinde Benlik Algısı ve Kimlik Kurgusu}, key = {cite}, author = {KANTER, M. Fatih} }
APA KANTER, M . (2015). Ziya Gökalp’in Çanakkale Şiirinde Benlik Algısı ve Kimlik Kurgusu. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, 13 (18), 551-562. DOI: 10.17518/caty.05599
MLA KANTER, M . "Ziya Gökalp’in Çanakkale Şiirinde Benlik Algısı ve Kimlik Kurgusu". Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 13 (2015): 551-562 <http://dergipark.gov.tr/canakkalearastirmalari/issue/4005/52895>
Chicago KANTER, M . "Ziya Gökalp’in Çanakkale Şiirinde Benlik Algısı ve Kimlik Kurgusu". Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 13 (2015): 551-562
RIS TY - JOUR T1 - Ziya Gökalp’in Çanakkale Şiirinde Benlik Algısı ve Kimlik Kurgusu AU - M. Fatih KANTER Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17518/caty.05599 DO - 10.17518/caty.05599 T2 - Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı JF - Journal JO - JOR SP - 551 EP - 562 VL - 13 IS - 18 SN - 2148-0877- M3 - doi: 10.17518/caty.05599 UR - http://dx.doi.org/10.17518/caty.05599 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Ziya Gökalp’in Çanakkale Şiirinde Benlik Algısı ve Kimlik Kurgusu %A M. Fatih KANTER %T Ziya Gökalp’in Çanakkale Şiirinde Benlik Algısı ve Kimlik Kurgusu %D 2015 %J Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı %P 2148-0877- %V 13 %N 18 %R doi: 10.17518/caty.05599 %U 10.17518/caty.05599
ISNAD KANTER, M. Fatih . "Ziya Gökalp’in Çanakkale Şiirinde Benlik Algısı ve Kimlik Kurgusu". Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 13 / 18 (Mayıs 2015): 551-562. http://dx.doi.org/10.17518/caty.05599