İkinci Dünya Savaşı’nın Başlarında Çanakkale (1939-1942)

Mithat Atabay [1]

565 0

İkinci Dünya Savaşı daha başlamadan Çanakkale’de bazı savunma tedbirleri alınmıştı. Savaşın başlamasıyla birlikte bu tedbirler arttırıldı. Çanakkale küçük bir şehirdi. Halkının önemli bir kısmı tarımla uğraşıyordu. O nedenle tarımsal üretimin arttırılmasına büyük önem verildi. Bu amaçla çiftçiler valilik tarafından teşvik edildi. Ülkenin diğer yerlerinde olduğu gibi Çanakkale’de de bazı ekonomik uygulamalar hayata geçirildi. Kira ücretleri sabitlendi. Fiyatlar üzerinde sıkı kontrol uygulandı. Ekmek karneye bağlandı. Savaş uzadıkça bu uygulamaların halk üzerinde olumsuz etkileri arttı.
 • Kaynakça
 • “Acı Haber, Başvekilimizi Kaybettik,” Çanakkale, 10 Temmuz 1942, s.1.
 • “Avrupa’da Harp Başladı,” İkdam, 2 Eylül 1939, s.1.
 • “Belediye İntihabı,” Çanakkale, 13 Temmuz 1939, s.1.
 • “Belediye İntihabı,” Çanakkale, 25 Mayıs 1939, s.1.
 • “Belediye İntihabının Feshi,” Çanakkale, 25 Mayıs 1939, s.1.
 • “Büyük Millet Meclisi İntihabının Yenilenmesi,” Çanakkale, 9 Şubat 1939, s.1
 • “Çanakkale Belediyesi’nden,” Çanakkale, 29 İkinci Kanun 1942, s.1.
 • “Çanakkale Fiyat Murakebe Komisyonu’ndan,” Çanakkale, 13 Mart 1941, s.1.
 • “Çanakkale Fiyat Murakebe Komisyonu’ndan,” Çanakkale, 23 Kânunusani 1941, s.1.
 • “Çanakkale Müddei Umumiliği’nden,” Çanakkale, 22 Şubat 1943, s.2.
 • “Çanakkale Müddei Umumiliğinden,” Çanakkale, 7 Teşrinisani 1940, s.1.
 • “Çanakkale Valiliği’nden,” Çanakkale, 29 İkinci Kanun 1942, s.1.
 • “Çanakkale’nin Sayın Halkına,” Çanakkale, 16 Mart 1939, s.1.
 • “Çanakkale’nin Sayın Seçicilerine,” Çanakkale, 25 Mayıs 1939, s.2.
 • “Ekmek İşinde Karne tatbik Edilecek,” Ulus, 20 İlk Kanun 1941, s.1.
 • “Ekmekte Kart Usulü,” Çanakkale, 6 Şubat 1942, s.1.
 • “Genelkurmay Başkanı Sayın Mareşal Fevzi Çakmak Çanakkalemizi Şereflendirdiler,” Çanakkale, 29
 • Haziran 1939, s.1.
 • “Hava Taarruzlarına Karşı Işıkların Söndürülmesi ve Karartılması Nizamnamesi,” Çanakkale, 13 Temmuz
 • , s.1.
 • “İdare-i Örfi Hakkında Makamı Vilayetin Tamimi,” Çanakkale, 28 Teşrinisani 1940, s.1.
 • “Kalvert Çiftliği Sahiplerinden Albert Kızı Bayan Alis,” Çanakkale, 16 Kânunusani 1941, s.1.
 • “Milli Korunma Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun,” Çanakkale, 16 Kânunusani
 • , s.1.
 • “Milli Müdafaa Mükellefiyet Kanunu,” Çanakkale, 7 Eylül 1939, s.1.
 • “Milli Şef Çanakkale Limanını Şereflendirdiler,” Çanakkale, 6 Temmuz 1939, s.1.
 • “Muhterem Halkımıza,” Çanakkale, 4 Kânunusani 1941, s.1.
 • “Müntehibi Sani Seçimi,” Çanakkale, 23 Mart 1939, s.1.
 • “Örfi İdare Üç Ay Temdit Edildi,” Çanakkale, 4 Kânunusani 1941, s.1.
 • “Trakya Umumi Müfettişi Sayın General Kazım Dirik Şehrimizde,” Çanakkale, 23 Şubat 1939, s.1.
 • “Vilayet Defterdarlığı’ndan,” Çanakkale, 20 Şubat 1941, s.2.
 • “Vilayet Haberleri,” Çanakkale, 17 Ağustos 1939, s.1.
 • “Vilayet Haberleri,” Çanakkale, 2 Mart 1939, s.1.
 • “Vilayet Haberleri,” Çanakkale, 22 Haziran 1939, s.1.
 • “Vilayet Haberleri,” Çanakkale, 26 Kânunusani 1939, s.1.
 • “Vilayet Haberleri,” Çanakkale, 27 Nisan 1939, s.1.
 • “Vilayet Makamından,” Çanakkale, 21 Teşrinisani 1940, s.1.
 • “Vilayet Makamından,” Çanakkale, 28 Teşrinisani 1940, s.1.
 • “Yardım Sevenler Cemiyeti’nin Faaliyeti,” Çanakkale, 4 Kânunusani 1941, s.1.
 • Mithat Atabay
 • -
 • “Yeni Ekmeğin Miktarı ve Fiyatı,” Çanakkale, 27 Şubat 1942, s.1.
 • “Yeni Yıla Girerken,” Çanakkale, 4 Kânunusani 1941, s.1.
 • “Zafer Bayramı,” Çanakkale, 1Eylül 1939, s.1.
 • Atabay, Mithat, Türk Dış Politikası, Paradigma Akademi Yayınları, İstanbul 2014.
 • Aydemir, Şevket Süreyya, İkinci Adam, c.II, 2. Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul 1966.
 • Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), 030.011.00.00.133.30.16.
 • Çanakkale Vilayeti Fiat Murakebe Komisyonu Reisliği’nden,” Çanakkale, 16 İkinci Kanun 1942, s.1.
 • Erkilet, Hüseyin Emir, İkinci Cihan Harbi ve Türkiye, Kenan Matbaası, İstanbul 1945.
 • Goloğlu, Mahmut, Tek Partili Cumhuriyet (1931-1938), Goloğlu Yayınları, Ankara 1974.
 • Kızılok, Nadir, “Refik Saydam,” Çanakkale, 10 Temmuz 1942, s.1.
 • Koçak, Cemil, Türkiye’de Milli Şef Dönemi (1938-1945), Yurt Yayınları, Ankara 1986.
 • Nadi, Nadir, Perde Aralığından, 4.Baskı, Çağdaş yayınları, İstanbul 1991.
 • Oran, Baskın (ed.), Türk Dış Politikası Kurtuluş savaşı’ndan Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, c.I,
 • İletişim Yayınları, İstanbul 2001.
 • Resmi Gazete, sayı: 4482, 11 Nisan 1940.
 • Resmi Gazete, sayı: 5010, 19 Ocak 1942.
 • Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Dr. Refik Saydam 1881-1942, Ankara 1942.
 • TBMM Arşivi, TBMM Azayi Kiramına Mahsus Muhtasar Tercümei Hal Varakası, Refik Saydam Sicil No:
 • -
 • Tanyel, Cevdet, “Bir tip Ekmek ve Hastalar,” Çanakkale, 17 Temmuz 1941, s.1.
 • Tanyel, Cevdet, “Büyük Bir Kayıp,” Çanakkale, 10 Temmuz 1942, s.1-2
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mithat Atabay

Bibtex @ { canakkalearastirmalari52906, journal = {Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı}, issn = {2148-0877}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {13}, pages = { - }, doi = {10.17518/caty.77813}, title = {İkinci Dünya Savaşı’nın Başlarında Çanakkale (1939-1942)}, key = {cite}, author = {Atabay, Mithat} }
APA Atabay, M . (2015). İkinci Dünya Savaşı’nın Başlarında Çanakkale (1939-1942). Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, 13 (19), . DOI: 10.17518/caty.77813
MLA Atabay, M . "İkinci Dünya Savaşı’nın Başlarında Çanakkale (1939-1942)". Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 13 (2015): <http://dergipark.gov.tr/canakkalearastirmalari/issue/4006/52906>
Chicago Atabay, M . "İkinci Dünya Savaşı’nın Başlarında Çanakkale (1939-1942)". Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 13 (2015):
RIS TY - JOUR T1 - İkinci Dünya Savaşı’nın Başlarında Çanakkale (1939-1942) AU - Mithat Atabay Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17518/caty.77813 DO - 10.17518/caty.77813 T2 - Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 13 IS - 19 SN - 2148-0877- M3 - doi: 10.17518/caty.77813 UR - http://dx.doi.org/10.17518/caty.77813 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı İkinci Dünya Savaşı’nın Başlarında Çanakkale (1939-1942) %A Mithat Atabay %T İkinci Dünya Savaşı’nın Başlarında Çanakkale (1939-1942) %D 2015 %J Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı %P 2148-0877- %V 13 %N 19 %R doi: 10.17518/caty.77813 %U 10.17518/caty.77813
ISNAD Atabay, Mithat . "İkinci Dünya Savaşı’nın Başlarında Çanakkale (1939-1942)". Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 13 / 19 (Ekim 2015): -. http://dx.doi.org/10.17518/caty.77813