Variation in P Resorption Effeciency and Proficiency in Cornus mass L. Leaves according to Leaf Location and Traffic-based Pollution

Neslihan Karavin [1]

175 258

Variation in P Resorption Effeciency and Proficiency in Cornus mass L. Leaves according to Leaf Location and Traffic-based Pollution

This study aimed to determine the variation in P resorption effeciency and proficiency in Cornus mass L. (cornelian cherry) leaves according to leaf location and traffic-based pollution. The study was carried out in Durağan, Sinop, which is famous with quality cornelian cherry fruits. Leaf samples were collected from two different C. mass orchards by considering leaf location and traffic-based pollution. The microwave method was applied for leaf sample dissolution and P concentrations were determined by ultra-violet spectrophotometric method as mg g-1 dry weight. Results showed that differences in P concentration according to leaf location were only significant in green leaves. A significant variation was found in P concentration only in away green leaves from fruit between polluted and unpolluted leaves. Except that of polluted away leaves from fruit, differences in P concentrations between green and senescent leaves were significant in other type of leaves. Both in polluted and unpolluted leaves, differences in PRE values between close leaves to fruit and away leaves from fruit were not significant. PRP didn’t significantly vary according to any of the parameters. C. mass leaves efficienctly use P while their P resorption proficiency was low. It was determined that half of the P content in C. mass leaves was reabsorbed from senescent leaves.

Cornus mass L. Yapraklarında P Geri Emilim Verimliliği ve Yeterliliğinin Yaprak Yeri ve Trafik Kaynaklı Kirliliğe Bağlı Değişimi

Bu çalışmada, Cornus mass L. yapraklarında P geri emilim verimliliği ve yeterliliğinin yaprak yeri ve trafik kaynaklı kirliliğe bağlı olarak değişiminin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, kaliteli kızılcık meyveleri ile ünlü olan Sinop, Durağan’da gerçekleştirilmiştir. Yaprak örnekleri yaprak yeri ve trafik kaynaklı kirlilik göz önünde bulundurulmak suretiyle iki farklı kızılcık bahçesinden toplanmıştır. Yaprak örnekleri mikrodalga yöntemi ile çözüldükten sonra P konsantrasyonları UV spektrofotometre ile mg g-1 kuru ağırlık cinsinden belirlenmiştir. Sonuçlar, fosfor konsantrasyonunda yaprak yerine bağlı olarak gözlenen farklılığın yalnızca yeşil yapraklarda önemli olduğunu göstermiştir. Kirlenmiş ve kirlenmemiş yapraklar arasında sadece meyveden uzak yapraklarda gözlenen P konsantrasyonundaki varyasyonun önemli olduğu belirlenmiştir. Kirlenmiş meyveden uzak yapraklar hariç, diğer tüm yaprak tiplerinde yeşil ve senesens yaprakların P konsantrasyonları arasındaki farklılık önemlidir. Hem kirlenmiş hem de kirlenmemiş yapraklarda PRE’de meyveye yakın ve meyveye uzak yapraklar arasında gözlenen farklılık önemli değildir. PRP hiçbir parametreye bağlı olarak önemli bir değişim göstermemiştir. P geri emilim yeterlilikleri düşük olmasına karşın C. mass yapraklarında P verimli bir şekilde kullanılmıştır. Senesens C. mass yapraklarındaki fosforun yarısının geri emildiği belirlenmiştir.

Primary Language EN
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Neslihan Karavin

Bibtex @ { cbayarfbe254856, journal = {Celal Bayar University Journal of Science}, issn = {1305-130X}, eissn = {1305-1385}, address = {Celal Bayar University}, year = {2016}, volume = {12}, pages = {0 - }, doi = {10.18466/cbujos.44873}, title = {Variation in P Resorption Effeciency and Proficiency in Cornus mass L. Leaves according to Leaf Location and Traffic-based Pollution}, key = {cite}, author = {Karavin, Neslihan} }
APA Karavin, N . (2016). Variation in P Resorption Effeciency and Proficiency in Cornus mass L. Leaves according to Leaf Location and Traffic-based Pollution. Celal Bayar University Journal of Science, 12 (2), . Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cbayarfbe/issue/23915/254856
MLA Karavin, N . "Variation in P Resorption Effeciency and Proficiency in Cornus mass L. Leaves according to Leaf Location and Traffic-based Pollution". Celal Bayar University Journal of Science 12 (2016): <http://dergipark.gov.tr/cbayarfbe/issue/23915/254856>
Chicago Karavin, N . "Variation in P Resorption Effeciency and Proficiency in Cornus mass L. Leaves according to Leaf Location and Traffic-based Pollution". Celal Bayar University Journal of Science 12 (2016):
RIS TY - JOUR T1 - Variation in P Resorption Effeciency and Proficiency in Cornus mass L. Leaves according to Leaf Location and Traffic-based Pollution AU - Neslihan Karavin Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Celal Bayar University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 12 IS - 2 SN - 1305-130X-1305-1385 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Celal Bayar University Journal of Science Variation in P Resorption Effeciency and Proficiency in Cornus mass L. Leaves according to Leaf Location and Traffic-based Pollution %A Neslihan Karavin %T Variation in P Resorption Effeciency and Proficiency in Cornus mass L. Leaves according to Leaf Location and Traffic-based Pollution %D 2016 %J Celal Bayar University Journal of Science %P 1305-130X-1305-1385 %V 12 %N 2 %R %U
ISNAD Karavin, Neslihan . "Variation in P Resorption Effeciency and Proficiency in Cornus mass L. Leaves according to Leaf Location and Traffic-based Pollution". Celal Bayar University Journal of Science 12 / 2 (August 2016): 0-.