Year 2017, Volume 13, Issue 1, Pages 233 - 237 2017-03-30

Serum Alkalen Fosfataz ve Asit Fosfataz Enzimlerinin Aktivileri Üzerine Lizinoprilin İn Vitro Etkisi / The in vitro effect of lisonopril on serum alkaline phosphatase and acid phosphatase enzymes activity

Safinur Yıldırım Çelik [1] , Nazan Demir [2] , Yaşar Demir [3]

231 2051

Hipertansiyon, çoğu yaşlı insanın mustarip olduğu bir hastalıktır. Yüksek tansiyonu olan insanlar genellikle hayatları boyunca sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için kan basıncını düşüren ilaçları kullanmak zorundadırlar. Bu çalışmada, lisiniprol adlı hipertansiyon ilacının kemik yapım ve yıkımının bir göstergesi olan alkalen fosfataz (ALP) ve tartarata dayanıklı asit fosfataz (TrACP) enzimlerinin aktiviteleri üzerine olan etkilerini in vitro olarak incelenmiştir. İnsan serumundan alkalen fosfataz enzimi DEAE-selüloz, asit fosfataz enzimi ise CM-selüloz iyon değişim kromatografisi kullanılarak saflaştırılmıştır. Alkalen ve asit fosfataz enzimlerinin aktiviteleri substrat olarak p-nitrofenilfosfat kullanılarak belirlenmiştir. TrACP enzim aktivitesi bulunurken ortama tartarat ilave edilerek TrACP dışındaki diğer asit fosfataz enzimlerinin inhibe olması sağlanmıştır. Alkalen fosfataz ve tartarata dayanıklı asit fosfataz enzimlerinin aktiviteleri substratın (0,033, 0,1, 0,16, 0,23 ve 0,3 mM) beş farklı konsantrasyonunda inhibitörlü ve inhibitörsüz ortamlarda bulunmuştur. İnhibitörün ise her bir substrat konsantrasyonu için 10-2, 10-3 ve 10-4 M olmak üzere üç farklı derişimi kullanılmıştır. İlacın her iki enzimi de inhibe ettiği tespit edilip, I50 değerleri 0,17 mM  ve 0,79 mM olarak hesaplanmıştır. Ayrıca Ki değerleri Lineweaver-Burk grafiğinden yararlanılarak ALP ve TrACP için sırasıyla 6,98x10-4, 7,06x10-4 olarak hesaplanmıştır.

Hypertension is a disease that most elderly people suffer. People with high blood pressure often obliged to use the drug that lowers blood pressure in order to maintain a healthy lifestyle throughout their lives. In this study, the in vitro effect of lisonopril on serum alkaline phosphatase and acid phosphatase enzymes which are essential for normal bone formation and mineralization activities was investigated. Alkaline phosphatase enzyme was purified using DEAE-cellulose, acid phosphatase enzyme was purified using CM-cellulose ion exchange chromatography from human serum. The activities of alkaline and acid phosphatase were determined using p-nitrophenylphosphate as the substrate. When finding out the activity of TrACP enzyme, adding tartrate to the environment provided inhibition of other acid phosphatase enzymes than TrACP. The activities of alkaline phosphatase and acid phosphatase, which is resistant to tartrate, have been found at five different concentrations of substrates (0.033, 0.1, 0.16, 0.23 and 0.3 mm) in environment with inhibitor and without inhibitor. While three different concentrations of the inhibitor, including 10-2, 10-3 and 10-4, was used for each substrate concentration. It was found that the drug inhibit both enzymes, and I50 value was calculated as 0.17 mm and 0.79 mm. Furthermore, Ki values ​​were calculated as 6.98x10-4, 7.06x10-4 for ALP and TrACP respectively by utilizing the Lineweaver-Burk plot. 


Alkalen fosfataz, Asit fosfataz, Lizinopril, Alkaline phosphatase, acid phosphatase, lisonopril
  • [11] Nakanishi, M.; Yoh, K.; Miura T.; Ohası, T.; Rai, S.K.; Uchida, K. Development of a kinetic assay for band 5b tartrate-resistant acid phosphatase activity in serum. Clin. Chim. 2000, 46, 469-473.
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Author: Safinur Yıldırım Çelik

Author: Nazan Demir

Author: Yaşar Demir

Bibtex @research article { cbayarfbe302653, journal = {Celal Bayar University Journal of Science}, issn = {1305-130X}, eissn = {1305-1385}, address = {Celal Bayar University}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {233 - 237}, doi = {10.18466/cbayarfbe.302653}, title = {Serum Alkalen Fosfataz ve Asit Fosfataz Enzimlerinin Aktivileri Üzerine Lizinoprilin İn Vitro Etkisi / The in vitro effect of lisonopril on serum alkaline phosphatase and acid phosphatase enzymes activity}, key = {cite}, author = {Yıldırım Çelik, Safinur and Demir, Nazan and Demir, Yaşar} }
APA Yıldırım Çelik, S , Demir, N , Demir, Y . (2017). Serum Alkalen Fosfataz ve Asit Fosfataz Enzimlerinin Aktivileri Üzerine Lizinoprilin İn Vitro Etkisi / The in vitro effect of lisonopril on serum alkaline phosphatase and acid phosphatase enzymes activity. Celal Bayar University Journal of Science, 13 (1), 233-237. DOI: 10.18466/cbayarfbe.302653
MLA Yıldırım Çelik, S , Demir, N , Demir, Y . "Serum Alkalen Fosfataz ve Asit Fosfataz Enzimlerinin Aktivileri Üzerine Lizinoprilin İn Vitro Etkisi / The in vitro effect of lisonopril on serum alkaline phosphatase and acid phosphatase enzymes activity". Celal Bayar University Journal of Science 13 (2017): 233-237 <http://dergipark.gov.tr/cbayarfbe/issue/28447/302653>
Chicago Yıldırım Çelik, S , Demir, N , Demir, Y . "Serum Alkalen Fosfataz ve Asit Fosfataz Enzimlerinin Aktivileri Üzerine Lizinoprilin İn Vitro Etkisi / The in vitro effect of lisonopril on serum alkaline phosphatase and acid phosphatase enzymes activity". Celal Bayar University Journal of Science 13 (2017): 233-237
RIS TY - JOUR T1 - Serum Alkalen Fosfataz ve Asit Fosfataz Enzimlerinin Aktivileri Üzerine Lizinoprilin İn Vitro Etkisi / The in vitro effect of lisonopril on serum alkaline phosphatase and acid phosphatase enzymes activity AU - Safinur Yıldırım Çelik , Nazan Demir , Yaşar Demir Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18466/cbayarfbe.302653 DO - 10.18466/cbayarfbe.302653 T2 - Celal Bayar University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 233 EP - 237 VL - 13 IS - 1 SN - 1305-130X-1305-1385 M3 - doi: 10.18466/cbayarfbe.302653 UR - https://doi.org/10.18466/cbayarfbe.302653 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Celal Bayar University Journal of Science Serum Alkalen Fosfataz ve Asit Fosfataz Enzimlerinin Aktivileri Üzerine Lizinoprilin İn Vitro Etkisi / The in vitro effect of lisonopril on serum alkaline phosphatase and acid phosphatase enzymes activity %A Safinur Yıldırım Çelik , Nazan Demir , Yaşar Demir %T Serum Alkalen Fosfataz ve Asit Fosfataz Enzimlerinin Aktivileri Üzerine Lizinoprilin İn Vitro Etkisi / The in vitro effect of lisonopril on serum alkaline phosphatase and acid phosphatase enzymes activity %D 2017 %J Celal Bayar University Journal of Science %P 1305-130X-1305-1385 %V 13 %N 1 %R doi: 10.18466/cbayarfbe.302653 %U 10.18466/cbayarfbe.302653
ISNAD Yıldırım Çelik, Safinur , Demir, Nazan , Demir, Yaşar . "Serum Alkalen Fosfataz ve Asit Fosfataz Enzimlerinin Aktivileri Üzerine Lizinoprilin İn Vitro Etkisi / The in vitro effect of lisonopril on serum alkaline phosphatase and acid phosphatase enzymes activity". Celal Bayar University Journal of Science 13 / 1 (March 2017): 233-237. https://doi.org/10.18466/cbayarfbe.302653