Yıl 2017, Cilt 13, Sayı 1, Sayfalar 193 - 204 2017-03-30

B3LYP ve HF Temel Setleri Kullanılarak Bazı 3-Alkil-4-(2-asetoksi-3-metoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Deneysel ve Teorik Özelliklerinin İncelenmesi / The Investigation of Experimental and Theoretical Properties of Some 3-Alkyl-4-(2-acetoxy-3-methoxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Using B3LYP and HF Basis Sets

Haydar Yüksek [1] , Gül Kotan [2] , Hilal Medetalibeyoğlu [3] , Abdurrahman Gürbüz [4] , Muzaffer Alkan [5]

271 198

Bu çalışmada, beş adet 3-alkil-4-(2-asetoksi-3-metoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on bileşiğinin teorik özellikleri B3LYP/6-311G(d,p) ve HF/6-311G(d,p) temel setleri kullanılarak incelenmiştir. İlk olarak, her bir molekül B3LYP/6-311G(d,p) ve HF/6-311G(d,p) temel setleri kullanılarak optimize edilmiştir. Gaussian G09W paket programı kullanılarak GIAO metoduna göre moleküllerin 1H-NMR ve 13C-NMR isotropik kayma değerleri hesaplanmıştır. IR verilerinin belirlenmesinde veda4f programı kullanılmıştır. İncelenen her bir molekülün iki farklı temel set ile IR (infrared) titreşim frekans değerleri gaz fazında hesaplanmış ve uygun uyum faktörleri ile çarpılmıştır. Elde edilen bu değerlere göre moleküllerin infrared spektrumları çizilmiştir. Bileşiklerin bağ uzunlukları, mulliken yükleri, en yüksek dolu moleküler orbital enerjisi (HOMO) ve en düşük boş moleküler orbital enerjisi (LUMO), dipol moment değerleri de hesaplanmıştır.

In this study, theoretical properties of five 3-alkyl-4-(2-aceoxy-3-methoxybenzylidenamino)-4,5- dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones were investigated using B3LYP and HF basis sets. Firstly, each molecule were optimized by using the B3LYP/6-311G(d,p) and HF/6-311G(d,p) basis sets. 1H-NMR and 13C-NMR isotropic shift values of molecules were calculated by the method of GIAO using the program package Gaussian G09W. The veda4f program was used in defining IR data. IR (infrared) vibrational frequencie values with two different basis set investigated of each molecule was calculated in gas phase and are multiplied by appropriate adjustment factors. Infrared spectra of molecules according to obtained these values are formed. Also, bond lengths, mulliken charges, the highest occupied molecular orbital (HOMO) energys and the lowest unoccupied molecular orbital (LUMO) energys, dipole moment values of these compounds were calculated.


B3LYP/6-311, HF/6-311, 5-Dihidro-1H-1, 4-triazol-5-on, Gaussian G09W, HOMO-LUMO, Veda4f, 5-Dihydro-1H-1, 4-triazol-5-one, Veda4f
  • Jensen, F. Introduction to Computational Chemistry, John Wiley & Sons Ltd. 1999; 26-38.
Konular Mühendislik
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Haydar Yüksek

Yazar: Gül Kotan

Yazar: Hilal Medetalibeyoğlu

Yazar: Abdurrahman Gürbüz

Yazar: Muzaffer Alkan

Bibtex @araştırma makalesi { cbayarfbe302658, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {1305-130X}, eissn = {1305-1385}, address = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {193 - 204}, doi = {10.18466/cbayarfbe.302658}, title = {B3LYP ve HF Temel Setleri Kullanılarak Bazı 3-Alkil-4-(2-asetoksi-3-metoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Deneysel ve Teorik Özelliklerinin İncelenmesi / The Investigation of Experimental and Theoretical Properties of Some 3-Alkyl-4-(2-acetoxy-3-methoxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Using B3LYP and HF Basis Sets}, key = {cite}, author = {Alkan, Muzaffer and Medetalibeyoğlu, Hilal and Yüksek, Haydar and Kotan, Gül and Gürbüz, Abdurrahman} }
APA Yüksek, H , Kotan, G , Medetalibeyoğlu, H , Gürbüz, A , Alkan, M . (2017). B3LYP ve HF Temel Setleri Kullanılarak Bazı 3-Alkil-4-(2-asetoksi-3-metoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Deneysel ve Teorik Özelliklerinin İncelenmesi / The Investigation of Experimental and Theoretical Properties of Some 3-Alkyl-4-(2-acetoxy-3-methoxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Using B3LYP and HF Basis Sets. Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 13 (1), 193-204. DOI: 10.18466/cbayarfbe.302658
MLA Yüksek, H , Kotan, G , Medetalibeyoğlu, H , Gürbüz, A , Alkan, M . "B3LYP ve HF Temel Setleri Kullanılarak Bazı 3-Alkil-4-(2-asetoksi-3-metoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Deneysel ve Teorik Özelliklerinin İncelenmesi / The Investigation of Experimental and Theoretical Properties of Some 3-Alkyl-4-(2-acetoxy-3-methoxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Using B3LYP and HF Basis Sets". Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 13 (2017): 193-204 <http://dergipark.gov.tr/cbayarfbe/issue/28447/302658>
Chicago Yüksek, H , Kotan, G , Medetalibeyoğlu, H , Gürbüz, A , Alkan, M . "B3LYP ve HF Temel Setleri Kullanılarak Bazı 3-Alkil-4-(2-asetoksi-3-metoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Deneysel ve Teorik Özelliklerinin İncelenmesi / The Investigation of Experimental and Theoretical Properties of Some 3-Alkyl-4-(2-acetoxy-3-methoxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Using B3LYP and HF Basis Sets". Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 13 (2017): 193-204
RIS TY - JOUR T1 - B3LYP ve HF Temel Setleri Kullanılarak Bazı 3-Alkil-4-(2-asetoksi-3-metoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Deneysel ve Teorik Özelliklerinin İncelenmesi / The Investigation of Experimental and Theoretical Properties of Some 3-Alkyl-4-(2-acetoxy-3-methoxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Using B3LYP and HF Basis Sets AU - Haydar Yüksek , Gül Kotan , Hilal Medetalibeyoğlu , Abdurrahman Gürbüz , Muzaffer Alkan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18466/cbayarfbe.302658 DO - 10.18466/cbayarfbe.302658 T2 - Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 193 EP - 204 VL - 13 IS - 1 SN - 1305-130X-1305-1385 M3 - doi: 10.18466/cbayarfbe.302658 UR - http://dx.doi.org/10.18466/cbayarfbe.302658 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi B3LYP ve HF Temel Setleri Kullanılarak Bazı 3-Alkil-4-(2-asetoksi-3-metoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Deneysel ve Teorik Özelliklerinin İncelenmesi / The Investigation of Experimental and Theoretical Properties of Some 3-Alkyl-4-(2-acetoxy-3-methoxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Using B3LYP and HF Basis Sets %A Haydar Yüksek , Gül Kotan , Hilal Medetalibeyoğlu , Abdurrahman Gürbüz , Muzaffer Alkan %T B3LYP ve HF Temel Setleri Kullanılarak Bazı 3-Alkil-4-(2-asetoksi-3-metoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Deneysel ve Teorik Özelliklerinin İncelenmesi / The Investigation of Experimental and Theoretical Properties of Some 3-Alkyl-4-(2-acetoxy-3-methoxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Using B3LYP and HF Basis Sets %D 2017 %J Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi %P 1305-130X-1305-1385 %V 13 %N 1 %R doi: 10.18466/cbayarfbe.302658 %U 10.18466/cbayarfbe.302658
ISNAD Yüksek, Haydar , Kotan, Gül , Medetalibeyoğlu, Hilal , Gürbüz, Abdurrahman , Alkan, Muzaffer . "B3LYP ve HF Temel Setleri Kullanılarak Bazı 3-Alkil-4-(2-asetoksi-3-metoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Deneysel ve Teorik Özelliklerinin İncelenmesi / The Investigation of Experimental and Theoretical Properties of Some 3-Alkyl-4-(2-acetoxy-3-methoxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Using B3LYP and HF Basis Sets". Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 13 / 1 (Mart 2017): 193-204. http://dx.doi.org/10.18466/cbayarfbe.302658