About

Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi yılda 4 kez yayınlanan (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne bağlı bir araştırma dergisidir. Dergide yayınlanacak makalelerin yazım dili İngilizcedir.  
Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi'nde Mühendislik ve Temel Bilimler alanlarında makaleler yayınlanmaktadır. Bu alanlarda yeni platformların oluşturulması, orijinal araştırma sonuçlarının yayınlanması ve yorumlanması derginin amaçları arasındadır.
Tüm makaleler alanlarında uzman hakemler tarafından değerlendirilmektedir.  Kabul edilen makaleler online olarak dergi sayfasında yayınlanmaktadır.

Kapsam

Temel ve Uygulamalı Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji, Matemetik, Fen Bilimleri eğitimi)

Mühendislik Bilimleri (Makine, İnşaat, Gıda, Elektrik- Elektronik vb.)

Dergimize iletilen makaleler öncelikli olarak Editöryel Ofis tarafından kabul edilerek, içeriğimize uygun olup olmadığına karar verilir. Bu esnada dergimizin Bilimsel Danışma Kurulu'nda yer alan üyelerden gerektiğinde görüş alınmaktadır. Dergi içeriğine uygun olduğu belirlenen makaleler öncelikle bir intihal programı ile taranmaktadır. Bu aşamada Turnitin intihal belirleme programı kullanılmaktadır. Ardından makale, gönderi numarası verilerek kör olarak (yazarların adları ve kurumları gizlenerek) 3 ayrı hakeme değerlendirilmek üzere gönderilmektedir. Eğer makale kabul görürse, son bir değerlendirme yine Teknik Editör ve Editör tarafından gerçekleştirilmektedir. Kabul edilen makaleler öncelikli olarak dergimizde online olarak yayınlanmaktadır. Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi yazarlardan makale gönderimi, değerlendirilmesi ve basım aşamalarında herhangi bir basım ücreti almamaktadır. 

Hakemlerin aşağıdaki linkte yer alan makale değerlendirme şablonunu kullanarak görüş, öneri ve kanaatlerini bildirmeleri gerekmektedir.

http://fbe.cbu.edu.tr/dergi/formlar.php

Makale yazım kuralları ve şablona Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nün ana sayfasında yer almaktadır 

http://fbe.cbu.edu.tr/


ADRES:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Dergisi

45140 Muradiye – MANİSA

TEL: (0236) 241 21 50

FAKS: (0236) 241 21 49

E-POSTA: cbujos@gmail.com

 

 

Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, Dergi Hakkında sayfasındaki dergi yayın politikasını ve Yazar Rehberi'ni incelemenizi öneririz. Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce kayıt olmalıdır. Kaydolduktan sonra, Giriş bağlantısı aracılığıyla 5 basamaklı gönderi işlemine başlayabilir.
 
 
 
Okuyucuların yayın bildirimi servisine kayıt olmaları önerilir. Bu işlem dergi giriş sayfasının üst kısmında yer alan Kayıt bağlantısından gerçekleştirilebilir. Bu servise kayıt yaptıran okuyucuya her yeni sayı yayınlandığında İÇİNDEKİLER sayfası e-posta aracılığı ile iletilir. Derginin gizlilik bildiriminde belirtildiği gibi, yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır.
 
 
 
Araştırma kütüphanelerine, bu dergiyi elektronik dergi kolleksiyonuna almalarını önermekteyiz. Derginin açık kodlu yayın sistemi, kütüphaneyi kullanan akademisyenlerin yayın sürecine katıldıkları diğer dergilerde kullanım için de uygun olabileceğini belirtmek gerekir. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project sayfasından elde edilebilir.
 
 
 
Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayımlayabilirler. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Dergimiz Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört kez yayımlanmaktadır

Açık erişime sahip olan dergimizin tüm içeriğine herhangi bir ücret ödemeksizin ulaşabilirsiniz. Sayfamızı ziyaret eden okurlarımız dergimizden ve yazarlarımızdan herhangi bir izin almaksızın, dergimizde yer alan makaleleri okuyabilir, indirebilir, baskısını alabilir ve dergimiz üzerinden link vererek paylaşım sağlayabilirler.

Açık Erişim Politikası ile ilgili ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki adresten alabilirsiniz

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation

Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.
  1. Aşağıdaki adreste yer alan Telif Hakı Devir Formu imzalanarak dergimize ulaştırılmalıdır.  İmzalanan devir formu ile makalenin yayın hakları Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bililmleri Dergisi'ne devredilmektedir.  http://fbe.cbu.edu.tr/
Kopya düzenleme aşaması, makalenin akıcılığını, anlaşılırlığını, gramer yapısını, sözcük seçimini ve biçimini geliştirmeyi amaçlar. Bu, yazarın makalesinde yapabileceği önemli değişiklikler için son fırsattır; çünkü bundan sonraki aşamada yalnızca dizgi ve formata ilişkin düzeltmeler yapılacaktır. Kopya düzenlemesi yapılacak dosya MS Word veya .rtf dosyası biçiminde olduğundan, kelime işlem dokümanı olarak kolayca düzenlenebilir. Burada düzeltmeler için iki yaklaşım önerilmektedir. Birincisi MS Word programının "Değişiklikleri İzleme" (Track Changes) özelliğini kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, kopya editörü ve editörün programa erişebilmesi gerekir. Önerilen ikinci sistem ise, yazılımdan bağımsızdır ve Harward Educational Review izniyle buraya alınmıştır. Dergi editörü bu talimatları değiştirerek, derginin kendi işleyişine daha uygun biçime getirebilir.

Kopya düzenleme sistemleri

1. MS Word'ün “Değişiklikleri İzleme” özelliği ile Menü çubuğundaki Araçlar'ın altında yer alan "Değişiklikleri İzleme" özelliği etkinleştirilince, kopya editörü gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Eklediği metinler farklı renkle, çıkardığı yerler üstü çizili, renkli veya silinmiş olarak kenar boşluğunda gösterilir. Kopya editörü, yazara veya editöre sormak istediklerini köşeli parantez içinde yazabilir. Kopya editöründen geçen belge editöre iletilmek üzere sisteme yüklenir. Editör metni gözden geçirip yazarın görüşüne sunar. Editör ve yazar uygun gördükleri düzeltmeleri onaylayarak normal biçime getirirler, isterlerse değiştirebilir, ya da farklı renklerde yeni eklentiler veya çıkarmalar yapabilirler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar ve editör kendilerine yöneltilen bu soruları ilgili parantezin içinde yanıtlamalıdır. Yazar ve editörün incelemesinden geçen metni kopya editörü son bir kez daha gözden geçirerek değişiklikleri onaylar ve metin sayfa düzenleme ve dizgi aşamasına hazır hale gelir. 2. Harward Educational Review yöntemi ile Makale taslağında elektronik düzenlemeler yapmak için talimatlar Taslak metinde elektronik düzenlemeler yaparken, aşağıdaki yöntemi izleyin: Önerilen değişikliklere yanıt verme   Önerilen değişiklikleri onaylıyorsanız, ilgili metni kalın fonttan, normal fonta değiştirin.   Önerilen değişiklikleri onaylamıyorsanız, orijinal metni yeniden girip, kalın font yapın. Ekleme ve çıkarmalar yapma   Eklediğiniz kısmı kalın font yaparak işaretleyin.   Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantezle işaretleyin: [silinecek metin]   Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, ilgili alana bir not ekleyin. Örneğin : [silinen 2 cümle: silinecek metin] Yazara yöneltilen sorulara yanıt verme   Yazara yöneltilen sorulara dokunmayın, silmeyin, metin içinde kalın fontla bırakın.   Yazara yöneltilen soruların sonuna, verdiğiniz yanıtı [Yazar notu:] şeklinde ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu: Metodoloji tartışması önerdiğiniz şekilde genişletildi.] Yorum yapma   Makale düzenlemesi ile ilgili değişiklik ve büyük çaplı revizyonları açıklamak için Yorum kısmını kullanınız   örneğin, [Yorum: Üsteki paragraf 5. sayfadan 7. sayfaya taşındı]  Not: Sayfa numaralarını verirken, size gelen basılı kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir.

Elektronik düzenleme için bir örnek

İlk kopya editörü dosyasıDerginin kopya editörü metni akıcılık, anlaşılırlık, gramer, sözcük seçimi ve biçim açısından gözden geçirip düzenleyerek, gerekli noktalarda yazara iletilecek soruları ekler. Bu ilk düzenlemesi tamamlanan makaleyi, derginin web sayfasına yükler. Yazara da makaleyi incelemesi için bir not gönderir.
  • Yazar düzenleme dosyası Yazar, ilk düzenlemesi tamamlanmış makalenin yapısı veya düzeni ile ilgili büyük değişiklikler yapmadan önce, makalesini izleyen editörlerin görüşlerini almalıdır. İlk düzenleme sırasında yapılan değişilikleri uygun görüyorsa onaylayarak, görmüyorsa reddederek, yöneltilen tüm soruları cevaplandırmalıdır. Yazar bu işlemi tamamladığında dosya adını YazaradiQA.doc'tan YazaradiQAR.doc'a değiştirmeli (örn: LeeQA.doc yerine LeeQAR.doc) ve web sayfasına yüklemelidir.
  • Son kopya düzenlemeDergi kopya editörü yazarın yaptığı değişiklikleri onaylayacak ve cevapları da metinle bütünleştirerek son kopyayı hazırlayacaktır. Son kopyayı dergi web sayfasına yükledikten sonra formatlamayı tamamlaması için sayfa düzeni editörünü uyaracaktır.