Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1304-4796 | e-ISSN 2146-2844 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Celal Bayar Üniversitesi | http://edergi.cbu.edu.tr/ojs/index.php/sbe

Dergimize yazı göndermek isteyen yazarların, yazılarının dergi kurallarımıza göre düzenlenmiş hallerini "DERGİPARK SİSTEMİNE YÜKLEMELERİ" rica olunur. (Mail yoluyla gelen makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır)

Dergiye gönderilecek makaleler için benzerlik programlarınca taratılıp rapor makale ekinin yanında ek dosya olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

2019 yılı için yazarların kesinlikle ORCİD numaralarını göndermeleri gerekmektedir.

       Yazım Kuralları ve Yayın İlkeleri

Mart ve Eylül Beşeri Bilimler Sayımız,

Haziran İktisadi ve İdari Bilimler Sayımız, Aralık  İktisadi ve İdari Bilimler Sayımız ve Beşeri Bilimler Ortak Sayımız olarak yayınlanmaktadır.

HAKKIMIZDA

ISSN: 1304-4796                 E-ISSN: 2146-2844

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2003 yılında hakemli bir akademik dergi olarak yayın hayatına başlamıştır. 2013 yılına kadar yılda iki sayı olarak yayımlanmıştır. 2013 yılında üç sayı yayınlanan dergimiz 2014 yılından itibaren yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında) yayımlanmaktadır. Dergi, 2013 yılında uluslararası hakemli dergi hüviyeti kazanmıştır. Dergide, sosyal bilimlerle (edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe, iktisat, işletme, maliye, eğitim bilimleri, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler vb.)  alakalı konularda özgün ve nitelikli çalışmalar yer almaktadır.

Dergiye yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler alanında uzman iki hakeme gönderilmektedir. Makaleler hakeme gönderilirken yazarların adları gizlenmekte, böylelikle hakemin makaleyi tarafsız değerlendirmesi amaçlanmaktadır. Yazarlara gönderilen hakem raporlarında da hakemlerin ismi bulunmamaktadır. Makaleyi değerlendiren iki hakemden birisinin olumlu diğerinin olumsuz rapor vermesi durumunda makale üçüncü hakeme gönderilmektedir. Hakem değerlendirme süreci tamamlanan makaleler dergide yayımlanmaktadır.

ABOUT OUR JOURNAL

ISSN: 1304-4796                 E-ISSN: 2146-2844

Manisa Celal Bayar University The Journal of Social Sciences began in 2003 as a refereed academic journal. It was published twice a year until 2013. It was published thrice a year in 2013. Since 2014, the journal appears as four issues yearly - in March, June, September and December. The Journal became international refereed academic journal in 2013. The Journal presents original and qualified articles devoted to social sciences (literature, history, psychology, sociology, philosophy, economy, management, education, political sciences, international relations etc.).

Articles submitted to the journal in accordance with the publishing rules are sent to the referees. The Journal operates an anonymous peer review system to sustain an objective assessment. In the event of a negative report from one of the referees, the article is sent to a third referee. An article is published only after the acceptance of it for publication by the referees.

                                                      
                                                                                        

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1304-4796 | e-ISSN 2146-2844 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Celal Bayar Üniversitesi | http://edergi.cbu.edu.tr/ojs/index.php/sbe
Kapak Resmi

242.687

425.484

Dergimize yazı göndermek isteyen yazarların, yazılarının dergi kurallarımıza göre düzenlenmiş hallerini "DERGİPARK SİSTEMİNE YÜKLEMELERİ" rica olunur. (Mail yoluyla gelen makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır)

Dergiye gönderilecek makaleler için benzerlik programlarınca taratılıp rapor makale ekinin yanında ek dosya olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

2019 yılı için yazarların kesinlikle ORCİD numaralarını göndermeleri gerekmektedir.

       Yazım Kuralları ve Yayın İlkeleri

Mart ve Eylül Beşeri Bilimler Sayımız,

Haziran İktisadi ve İdari Bilimler Sayımız, Aralık  İktisadi ve İdari Bilimler Sayımız ve Beşeri Bilimler Ortak Sayımız olarak yayınlanmaktadır.

HAKKIMIZDA

ISSN: 1304-4796                 E-ISSN: 2146-2844

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2003 yılında hakemli bir akademik dergi olarak yayın hayatına başlamıştır. 2013 yılına kadar yılda iki sayı olarak yayımlanmıştır. 2013 yılında üç sayı yayınlanan dergimiz 2014 yılından itibaren yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında) yayımlanmaktadır. Dergi, 2013 yılında uluslararası hakemli dergi hüviyeti kazanmıştır. Dergide, sosyal bilimlerle (edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe, iktisat, işletme, maliye, eğitim bilimleri, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler vb.)  alakalı konularda özgün ve nitelikli çalışmalar yer almaktadır.

Dergiye yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler alanında uzman iki hakeme gönderilmektedir. Makaleler hakeme gönderilirken yazarların adları gizlenmekte, böylelikle hakemin makaleyi tarafsız değerlendirmesi amaçlanmaktadır. Yazarlara gönderilen hakem raporlarında da hakemlerin ismi bulunmamaktadır. Makaleyi değerlendiren iki hakemden birisinin olumlu diğerinin olumsuz rapor vermesi durumunda makale üçüncü hakeme gönderilmektedir. Hakem değerlendirme süreci tamamlanan makaleler dergide yayımlanmaktadır.

ABOUT OUR JOURNAL

ISSN: 1304-4796                 E-ISSN: 2146-2844

Manisa Celal Bayar University The Journal of Social Sciences began in 2003 as a refereed academic journal. It was published twice a year until 2013. It was published thrice a year in 2013. Since 2014, the journal appears as four issues yearly - in March, June, September and December. The Journal became international refereed academic journal in 2013. The Journal presents original and qualified articles devoted to social sciences (literature, history, psychology, sociology, philosophy, economy, management, education, political sciences, international relations etc.).

Articles submitted to the journal in accordance with the publishing rules are sent to the referees. The Journal operates an anonymous peer review system to sustain an objective assessment. In the event of a negative report from one of the referees, the article is sent to a third referee. An article is published only after the acceptance of it for publication by the referees.

                                                      
                                                                                        

İktisadi-İdari Bilimler/Beşeri Bilimler Ortak Sayısı Son Sayı
Cilt 16 - Sayı 4 - Ara 2018
 1. Kapak
  Sayfalar 1 - 1
  Kapak İçi
 2. Hakem Yayın Kurulu
  Sayfalar 1 - 1
  Hakem Yayın Kurulu
 3. BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI’NIN ETKİ ANALİZİ:İZKA ve ÇKA ÖRNEKLERİ
  Sayfalar 1 - 22
  Fatih ÇELİK
 4. İÇİNDEKİLER
  Sayfalar 1 - 1
  içindekiler İÇİNDEKİLER
 5. FESTİVAL KALİTESİ, ALGILANAN DEĞER, FESTİVAL TATMİNİ VE FESTİVAL SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN TESPİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ULUSLARARASI MANİSA MESİR MACUNU FESTİVALİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 23 - 44
  Eray POLAT, Büşra DİKEN, Sultan N.KILIÇ
 6. PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİ VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMALAT SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 45 - 72
  Edip ÖRÜCÜ, Nilüfer ALTUNDAL BİYAN
 7. TÜRK SİYASAL HAYATINDA “TOPLAYICI” BİR PARTİ OLARAK ANAVATAN PARTİSİ (1983-1989)
  Sayfalar 73 - 98
  Atıl Cem ÇİÇEK
 8. KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDEKİ KOBİ’LERDE ÖRGÜTSEL USTALIK (ÇİFT YÖNLÜLÜK): ÇATIŞAN STRATEJİLERİN BİRLEŞİMİ
  Sayfalar 99 - 122
  Harun YILDIZ, Gülbey KARATAŞ
 9. OKUN KANUNUNDA YAŞ VE CİNSİYET ETKİSİ: G7 ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ
  Sayfalar 123 - 140
  Mehmet GÜÇLÜ
 10. TÜRKİYE’DE ENERJİ TÜKETİMİ, EKONOMİK BÜYÜME ve CARİ İŞLEMLER AÇIĞI İLİŞKİSİNİN YAPISAL KIRILMALAR ALTINDA
  Sayfalar 141 - 160
  C.Erdem HEPAKTAN
 11. SEÇİMLERİN KAMU MALİYESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE 2018 SEÇİMLERİ
  Sayfalar 161 - 196
  Ahmet Sinan BALYEMEZ
 12. VERGİ CENNETLERİ VE ÜLKE UYGULAMALARI
  Sayfalar 197 - 222
  Murat YILMAZ
 13. TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ-BÜYÜME İLİŞKİSİ
  Sayfalar 223 - 238
  Akın USUPBEYLİ, Sefer UÇAK
 14. IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF SOLID WASTE TREATMENT PLANTS VIA INTEGRATED SYSTEM APPROACH: A CASE STUDY ON MANISA
  Sayfalar 239 - 268
  Metehan Feridun SORKUN
 15. KAMU VE ÖZEL SEKTÖR SAĞLIK HARCAMALARININ GSYH İÇİNDE PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE VE OECD KARŞILAŞTIRMASI
  Sayfalar 269 - 290
  Filiz GİRAY, Servet TAŞDELEN
 16. HİSSE GETİRİSİ, FAİZ ORANI VE DOLAR KURU İLİŞKİSİ:
  Sayfalar 291 - 306
  Sevinç GÜLER, Melih ÖZÇALIK
 17. APPLICATION OF COMMERCIAL AIRCRAFT SELECTION IN AVIATION INDUSTRY THROUGH MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHODS
  Sayfalar 307 - 332
  Kasım KİRACI, Mahmut BAKIR
 18. HAMMURABİ KANUNLARI’NDA VE TEVRAT’TA KADINLA İLGİLİ HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 333 - 348
  İlknur GÜRGEN
 19. SHIFTING “LIMITS OF TOLERANCE AND BELONGING” IN ANDREA LEVY’S FICTION: AN ENCOUNTER WITH THE REFUGEE IN “LOOSE CHANGE”
  Sayfalar 349 - 366
  Elif ÖZTABAK AVCI
 20. SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÖNEMİ VE SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ANALİZİ
  Sayfalar 367 - 392
  Zeynep KORKMAZ, Bahar YALÇIN
 21. ÇOK BOYUTLU MİZAH DUYGUSU ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GÜNCELLENMESİ VE YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 393 - 412
  Asil Ali ÖZDOĞRU
 22. CARTOGRAPHIES OF MEMORY: 14TH ISTANBUL BIENNIAL: SALTWATER: A THEORY OF THOUGHT FORMS (2015) AND ABY WARBURG’S MNEMOSYNE ATLAS (1924-1929)
  Sayfalar 413 - 442
  Mehmet Berkay SÜLEK
 23. AYNİYAT DEFTERLERİNİN OSMANLI SOSYO-EKONOMİK TARİHİ İÇİN ÖNEMİ, BİR NUMARALI ANADOLU ADİ AYNİYAT DEFTERİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 443 - 478
  Ertan GÖKMEN
 24. RUS MÜLTECİLERİN İSTANBUL’DAKİ EKONOMİK UĞRAŞILARI VE MESLEKLERİ (1920’Lİ YILLARIN BAŞLARI)
  Sayfalar 479 - 496
  Kezban ACAR KAPLAN
 25. Eskiçağ’da Erzincan Kaleleri
  Sayfalar 497 - 500
  Hatice PALAZ ERDEMİR, Onur GÜNDAY
Makale Yazım Kılavuzu ve Yayın İlkeleri

Makale Yazım Kılavuzu ve Yayın İlkelerimiz;

http://sbe.cbu.edu.tr/db_images/link/Dergi Yazım Klavuzu.doc