Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1304-4796 | e-ISSN 2146-2844 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Celal Bayar Üniversitesi | http://edergi.cbu.edu.tr/ojs/index.php/sbe

Dergimize yazı göndermek isteyen yazarların, yazılarının dergi kurallarımıza göre düzenlenmiş hallerini "DERGİPARK SİSTEMİNE YÜKLEMELERİ" rica olunur. (Mail yoluyla gelen makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır)

       Yazım Kuralları ve Yayın İlkeleri

Mart ve Eylül Beşeri Bilimler Sayımız,

Haziran ve Aralık İktisadi ve İdari Bilimler Sayımız olarak yayınlanmaktadır.

HAKKIMIZDA

ISSN: 1304-4796                 E-ISSN: 2146-2844

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2003 yılında hakemli bir akademik dergi olarak yayın hayatına başlamıştır. 2013 yılına kadar yılda iki sayı olarak yayımlanmıştır. 2013 yılında üç sayı yayınlanan dergimiz 2014 yılından itibaren yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında) yayımlanmaktadır. Dergi, 2013 yılında uluslararası hakemli dergi hüviyeti kazanmıştır. Dergide, sosyal bilimlerle (edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe, iktisat, işletme, maliye, eğitim bilimleri, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler vb.)  alakalı konularda özgün ve nitelikli çalışmalar yer almaktadır.

Dergiye yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler alanında uzman iki hakeme gönderilmektedir. Makaleler hakeme gönderilirken yazarların adları gizlenmekte, böylelikle hakemin makaleyi tarafsız değerlendirmesi amaçlanmaktadır. Yazarlara gönderilen hakem raporlarında da hakemlerin ismi bulunmamaktadır. Makaleyi değerlendiren iki hakemden birisinin olumlu diğerinin olumsuz rapor vermesi durumunda makale üçüncü hakeme gönderilmektedir. Hakem değerlendirme süreci tamamlanan makaleler dergide yayımlanmaktadır.

ABOUT OUR JOURNAL

ISSN: 1304-4796                 E-ISSN: 2146-2844

Manisa Celal Bayar University The Journal of Social Sciences began in 2003 as a refereed academic journal. It was published twice a year until 2013. It was published thrice a year in 2013. Since 2014, the journal appears as four issues yearly - in March, June, September and December. The Journal became international refereed academic journal in 2013. The Journal presents original and qualified articles devoted to social sciences (literature, history, psychology, sociology, philosophy, economy, management, education, political sciences, international relations etc.).

Articles submitted to the journal in accordance with the publishing rules are sent to the referees. The Journal operates an anonymous peer review system to sustain an objective assessment. In the event of a negative report from one of the referees, the article is sent to a third referee. An article is published only after the acceptance of it for publication by the referees.

                                                      
                                                                                        

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1304-4796 | e-ISSN 2146-2844 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Celal Bayar Üniversitesi | http://edergi.cbu.edu.tr/ojs/index.php/sbe
Kapak Resmi

231.581

361.576

Dergimize yazı göndermek isteyen yazarların, yazılarının dergi kurallarımıza göre düzenlenmiş hallerini "DERGİPARK SİSTEMİNE YÜKLEMELERİ" rica olunur. (Mail yoluyla gelen makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır)

       Yazım Kuralları ve Yayın İlkeleri

Mart ve Eylül Beşeri Bilimler Sayımız,

Haziran ve Aralık İktisadi ve İdari Bilimler Sayımız olarak yayınlanmaktadır.

HAKKIMIZDA

ISSN: 1304-4796                 E-ISSN: 2146-2844

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2003 yılında hakemli bir akademik dergi olarak yayın hayatına başlamıştır. 2013 yılına kadar yılda iki sayı olarak yayımlanmıştır. 2013 yılında üç sayı yayınlanan dergimiz 2014 yılından itibaren yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında) yayımlanmaktadır. Dergi, 2013 yılında uluslararası hakemli dergi hüviyeti kazanmıştır. Dergide, sosyal bilimlerle (edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe, iktisat, işletme, maliye, eğitim bilimleri, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler vb.)  alakalı konularda özgün ve nitelikli çalışmalar yer almaktadır.

Dergiye yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler alanında uzman iki hakeme gönderilmektedir. Makaleler hakeme gönderilirken yazarların adları gizlenmekte, böylelikle hakemin makaleyi tarafsız değerlendirmesi amaçlanmaktadır. Yazarlara gönderilen hakem raporlarında da hakemlerin ismi bulunmamaktadır. Makaleyi değerlendiren iki hakemden birisinin olumlu diğerinin olumsuz rapor vermesi durumunda makale üçüncü hakeme gönderilmektedir. Hakem değerlendirme süreci tamamlanan makaleler dergide yayımlanmaktadır.

ABOUT OUR JOURNAL

ISSN: 1304-4796                 E-ISSN: 2146-2844

Manisa Celal Bayar University The Journal of Social Sciences began in 2003 as a refereed academic journal. It was published twice a year until 2013. It was published thrice a year in 2013. Since 2014, the journal appears as four issues yearly - in March, June, September and December. The Journal became international refereed academic journal in 2013. The Journal presents original and qualified articles devoted to social sciences (literature, history, psychology, sociology, philosophy, economy, management, education, political sciences, international relations etc.).

Articles submitted to the journal in accordance with the publishing rules are sent to the referees. The Journal operates an anonymous peer review system to sustain an objective assessment. In the event of a negative report from one of the referees, the article is sent to a third referee. An article is published only after the acceptance of it for publication by the referees.

                                                      
                                                                                        

Cilt 16 - Sayı 3 - Eyl 2018
 1. KAPAK
  Sayfalar 1 - 1
  KAPAK .
 2. HAKEM
  Sayfalar 1 - 1
  HAKEM YAYIN KURULU
 3. İÇİNDEKİLER
  Sayfalar 1 - 1
  İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER
 4. TÜRKİYE'DEKİ EVDE BAKIM AYLIĞI DÜZENLEMESİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM
  Sayfalar 1 - 22
  Edip AYGÜLER, Mustafa Çağrı AYALP
 5. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KONUŞMA KAYGILARI
  Sayfalar 23 - 36
  Yasemin DERİNGÖL
 6. MÜKEMMELİYETÇİLİK VE YAŞAMDA ANLAM
  Sayfalar 37 - 56
  Önder SAKAL
 7. 2013 FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 57 - 76
  Sinan Muhammet BEKMEZCİ, Özlem ATEŞ
 8. ÜSTÜN ZEKALILAR ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 77 - 96
  Sezen CAMCI ERDOĞAN
 9. MÜRACAATÇI MERKEZLİ YAKLAŞIMIN SOSYAL HİZMET UYGULAMALARINDA KULLANIMI
  Sayfalar 97 - 112
  Şeyda YILDIRIM
 10. OSMANLI SEFERLERİNDE ORDUCU ESNAFI
  Sayfalar 113 - 124
  Bülent ÇELİK
 11. TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE BAKIM EMEĞİ
  Sayfalar 125 - 136
  Ayşe GÖNÜLLÜ ATAKAN
 12. EVA HOFFMAN’S LOST IN TRANSLATION: AN AMERICAN EXPERIENCE CONDITIONED BY SEMANTIC REIFICATION
  Sayfalar 137 - 158
  Merve ÖZMAN KAYA
 13. AYDINLANMAYI YENİDEN DÜŞÜNMEK: HORKHEIMER VE ADORNO
  Sayfalar 159 - 180
  Mehmet KOCAOĞLU
 14. FRANSIZ DİPLOMATİK ARŞİVLERİNE GÖRE SURİYE OLAYLARI (1860)
  Sayfalar 181 - 200
  Fatma UYGUR
 15. HATIRA PARALARI TASARIMLARINDA TARİHTEKİ ÜNLÜ DENİZCİLERİMİZ VE GEMİ TASVİRLERİ
  Sayfalar 201 - 224
  Mustafa Gürbüz BEYDİZ
 16. ESKİ YUNAN KARANLIK ÇAĞINDA (M.Ö. XI-VII. Yüzyıllar) SOSYAL GRUPLAR VE SİYASAL YAPI
  Sayfalar 225 - 244
  Ahmet GÖZLÜ
 17. WEB TABANLI ÖĞRETİMİN FEN DERSİ BAŞARISINA VE FEN DERSİNE YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ: BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI
  Sayfalar 245 - 284
  Ahmet Turan ORHAN, Demet DURAK MEN
 18. OSMANLI VE CUMHURİYET DÖNEMLERİNDE EBELİK İLE EBELERİN DOĞUMA VE İNFERTİLİTEYE DAİR MÜDAHALELERİ
  Sayfalar 285 - 316
  Hayrünnisa YEŞİL, Ahmet YEŞİL
 19. ANTİKÇAĞ’DA SİKKENİN AMULET ve TALİSMAN OLARAK KULLANIMI
  Sayfalar 317 - 326
  Dinçer Savaş LENGER
 20. AZERBAYCAN'IN ÇOK YÖNLÜ EDEBİYATÇISI: REŞİD BEY EFENDİYEV
  Sayfalar 327 - 342
  Ayvaz MORKOÇ
 21. SPİNOZA FELSEFESİNİN HALKLA İLİŞKİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
  Sayfalar 343 - 356
  Simge ÜNLÜ KURT
 22. “‘REMEMBER JENNY’: REPRESENTATION OF THE FALLEN WOMAN THROUGH MALE GAZE IN DANTE GABRIEL ROSSETTI’S ‘JENNY’
  Sayfalar 357 - 374
  Merve SARI
 23. AISKHYLOS’UN PERSLER (PERSAI) TRAGEDYASI VE KSERKSES’TEKİ ‘AŞIRI GURUR (HYBRIS)
  Sayfalar 375 - 384
  Esengül AKINCI ÖZTÜRK
 24. 1840/41 TARİHİNDE BALAT KAZASI NÜFUSU VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ (2916 NUMARALI NÜFUS DEFTERİNE GÖRE)
  Sayfalar 385 - 406
  Mustafa Mesut ÖZEKMEKÇİ
 25. MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ VE İLETİŞİM ÖĞRENCİLERİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 407 - 434
  Ekmel GEÇER, Hakkı BAĞCI
 26. BİR KÖYÜN İLÇEYE DÖNÜŞÜM HİKÂYESİ: MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ
  Sayfalar 435 - 464
  Ferhat BERBER
 27. BİR RUM EĞİTİMCİNİN GÖZÜNDEN 19. YÜZYIL SONLARINDA MANİSA VE CİVAR KÖYLERİNDE NÜFUS VE EĞİTİM
  Sayfalar 465 - 482
  Melih AKDENİZ
 28. SCRIBBLING VS. WRITING; THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF LITERATURE IN WRITING: IN DEFENSE OF LITERATURE IN FYC
  Sayfalar 483 - 500
  Beyazıt H. AKMAN
 29. BAKHTINIAN ACT OF “DECROWNING” IN VIRGINIA WOOLF’S TO THE LIGHTHOUSE
  Sayfalar 501 - 518
  Victoria Bilge YILMAZ
 30. KÜTAHYA SANCAĞINDA 1919 OSMANLI MECLİS-İ MEBUSAN SEÇİMLERİ
  Sayfalar 519 - 544
  Halim DEMİRYÜREK
 31. YUNTDAĞ YENİCE MAHALLESİ CAMİİ YAZILARI
  Sayfalar 545 - 580
  Halil İbrahim ERYILMAZ
 32. 1927 NÜFUS SAYIMINA GÖRE AKSARAY VİLAYETİNİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ
  Sayfalar 581 - 596
  İbrahim ÖZTÜRK
 33. ŞEREFEDDİN YALTKAYA’NIN İSBÂT-I VÂCİB ANLAYIŞI
  Sayfalar 597 - 628
  İbrahim BAYRAM
Makale Gönder
Makale Yazım Kılavuzu ve Yayın İlkeleri

Makale Yazım Kılavuzu ve Yayın İlkelerimiz;

http://sbe.cbu.edu.tr/db_images/link/Dergi Yazım Klavuzu.doc