Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1304-4796 | e-ISSN 2146-2844 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Celal Bayar Üniversitesi | http://edergi.cbu.edu.tr/ojs/index.php/sbe
Kapak Resmi

167.843

212.633

 

HAKKIMIZDA

ISSN: 1304-4796                 E-ISSN: 2146-2844

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2003 yılında hakemli bir akademik dergi olarak yayın hayatına başlamıştır. 2013 yılına kadar yılda iki sayı olarak yayımlanmıştır. 2013 yılında üç sayı yayınlanan dergimiz 2014 yılından itibaren yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında) yayımlanmaktadır. Dergi, 2013 yılında uluslararası hakemli dergi hüviyeti kazanmıştır. Dergide, sosyal bilimlerle (edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe, iktisat, işletme, maliye, eğitim bilimleri, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler vb.)  alakalı konularda özgün ve nitelikli çalışmalar yer almaktadır.

Dergiye yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler alanında uzman iki hakeme gönderilmektedir. Makaleler hakeme gönderilirken yazarların adları gizlenmekte, böylelikle hakemin makaleyi tarafsız değerlendirmesi amaçlanmaktadır. Yazarlara gönderilen hakem raporlarında da hakemlerin ismi bulunmamaktadır. Makaleyi değerlendiren iki hakemden birisinin olumlu diğerinin olumsuz rapor vermesi durumunda makale üçüncü hakeme gönderilmektedir. Hakem değerlendirme süreci tamamlanan makaleler dergide yayımlanmaktadır.

ABOUT OUR JOURNAL

ISSN: 1304-4796                 E-ISSN: 2146-2844

Manisa Celal Bayar University The Journal of Social Sciences began in 2003 as a refereed academic journal. It was published twice a year until 2013. It was published thrice a year in 2013. Since 2014, the journal appears as four issues yearly - in March, June, September and December. The Journal became international refereed academic journal in 2013. The Journal presents original and qualified articles devoted to social sciences (literature, history, psychology, sociology, philosophy, economy, management, education, political sciences, international relations etc.).

Articles submitted to the journal in accordance with the publishing rules are sent to the referees. The Journal operates an anonymous peer review system to sustain an objective assessment. In the event of a negative report from one of the referees, the article is sent to a third referee. An article is published only after the acceptance of it for publication by the referees.


                                                             Yazım Kuralları ve Yayın İlkeleri

Cilt 15 - Sayı 4 - Ara 2017
 1. kapak içi
  Sayfalar 1 - 1
  kapak kapak
 2. hakem
  Sayfalar 1 - 2
  hakem hakem
 3. içindekiler
  Sayfalar 2 - 2
  içindekiler içindekiler
 4. ÇIRAĞIN BİREYSEL SORUMLULUĞU İLE KARİYER GELİŞİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE USTANIN DESTEĞİNİN ARACILIK ETKİSİ
  Sayfalar 1 - 24
  Atılhan Naktiyok, Göknur Ersarı
 5. AVRUPA VATANDAŞLARI GİRİŞİMİNİN DEMOKRASİ SINAVI VE UYGULAMA İNCELEMELERİ
  Sayfalar 25 - 54
  Mehlika Özlem Ultan
 6. “TRUTH” FİLMİ ÖRNEĞİNDE MEDYA VE SİYASET İLİŞKİSİ
  Sayfalar 55 - 74
  Halil Uzdu
 7. KENT TASARIMININ İLETİŞİMSEL BOYUTLARI VE KÜLTÜREL ÇERÇEVESİ
  Sayfalar 75 - 102
  Serhat Baştan
 8. UZUN SÜRELİ İŞSİZLİK VE ETKİLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
  Sayfalar 103 - 132
  Harun Aslan, Melda Aslan
 9. TÜKETİCİLERİN SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE YÖNELİK GENEL TUTUMLARININ MARKA SADAKATİ VE SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Sayfalar 133 - 154
  Şükrü Yapraklı, Emine Noksan, Musa Ünalan
 10. ÖRGÜT İKLİMİNİN, ALGILANAN ÖRGÜTSEL POLİTİKA ÜZERİNE ETKİSİ: KAMU SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 155 - 176
  İnan Eryılmaz, Asena Altın Gülova
 11. VERGİ DENETİMİNDE ANAYASAYA AYKIRI ELKOYMA YETKİSİ
  Sayfalar 177 - 206
  Mine Uzun Çam
 12. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA KYOTO PROTOKOLÜ ESNEKLİK MEKANİZMALARI VE TÜRKİYE’NİN DURUMUNUN İNCELENMESİ
  Sayfalar 207 - 238
  Gül Binboğa
 13. İŞÇİ DÖVİZLERİ, KURUMSAL YAPI VE BÜYÜME
  Sayfalar 239 - 264
  ÖmerFaruk Biçen
 14. ÜRETİM İŞLETMELERİNİN MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ: AYDIN İLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 265 - 284
  Çağrı Köroğlu, Aslı Erincik Dendeş
 15. BİR YATIRIM MERKEZİ OLARAK MANİSA’NIN DİNAMİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 285 - 312
  Asiye Ayben Çelik
 16. HAYATI SONLANDIRMAK İÇİN SEYAHAT…!
  Sayfalar 313 - 328
  Yeliz Pekerşen
 17. TÜRKİYE’DE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE YENİLENME (1963-2014)
  Sayfalar 329 - 350
  Murat Kaçer
 18. TÜRKİYE SERBEST BÖLGELERİNİN KÜMELEME ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 351 - 370
  Tuğçe Danacı, Osman Murat Koçtürk
 19. İŞSİZLİĞE NEDEN OLAN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 371 - 394
  Ahmet Tayfur Akçan, Meliha Ener
 20. ŞANGAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ (ŞİÖ) VE TÜRKİYE’NİN ŞİÖ İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DIŞ TİCARETİN ANALİZİ
  Sayfalar 395 - 410
  C.Erdem Hepaktan
 21. yayın
  Sayfalar 411 - 416
  yayın yayın
Makale Gönder
Makale Yazım Kılavuzu ve Yayın İlkeleri

Makale Yazım Kılavuzu ve Yayın İlkelerimiz;

http://sbe.cbu.edu.tr/db_images/link/Dergi Yazım Klavuzu.doc