Yıl 2016, Cilt 14, Sayı 4, Sayfalar 295 - 318 2016-12-30

BÜYÜME, BEŞERİ SERMAYE VE KALKINMA İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ’NİN EKONOMETRİK BİR İNCELEMESİ

H.Nehrin TUNALI [1] , Ayşegül YILMAZ [2]

340 539

           Ülkelerin mevcut kaynaklarını doğru ve etkin bir şekilde kullanmasına imkân verecek olan beşeri sermayenin yeterli nitelikte ve miktarda olması, ülkelerin ekonomik büyümesi ve kalkınması için hayati bir öneme sahiptir. Ayrıca, ekonomik büyüme unsurunun göstergesi niteliğinde olan reel gayrisafi yurtiçi hâsıla oranı; sağlık ve eğitim gibi faktörler ile beraber kalkınma üzerinde önemli bir etki yaratmaktadır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın yayınladığı raporlar incelendiğinde, bir ülkenin kalkınmışlık düzeyinin ‘’insani gelişmişlik endeksi’’ oranı tarafından temsil edildiği görülmektedir. Aynı raporlarda bir ülkenin sağlığa yönelik yatırımlarını belirleyen unsur olarak ‘’doğumda yaşam beklentisi oranı’’, eğitime yönelik yaptığı katkıları belirlemek için ise ‘’okullaşma oranı’’ düzeylerinin gösterge olarak kabul edildiği görülmektedir. Bu bağlamda çalışma, öncelikle beşeri sermaye, kalkınma ve büyüme kavramlarını teorik düzeyde inceleyecek, sonrasında OECD ülkelerinin verilerinden faydalanılarak bu ülkeler için ilişkinin geçerliliğini ekonometrik düzeyde test edecektir.

Ekonomik Büyüme, Kalkınma, Beşeri Sermaye
  • Kaynaklar
  • ALPER, A. Eren, ORANSAY Gürçem ve ALPER F. Özlem (2015), “Sermayenin Belirleyicileri: Üst Orta Gelirli Ülkeler Grubu ile OECD Karşılaştırmalı Analizi”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, S:3, C:9, ss. 565-578.
  • BARRO, Robert (1991), Economic Growth in Cross Section of Countries, The Quarterly Journal of Economics, S.106, C:2, ss. 403-443.
  • BARRO, Robert (2013), ‘’Education and Economic Growth’’, Annals of Economics and Finance, S.14, C:2A, ss. 277-304.
  • BAŞOL, Koray, DURMAN, Mustafa ve Mehmet Y. ÇELİK (2005), “Kalkınma Sürecinin Lokomotifi:Doğal Kaynaklar”,Muğla Üniversitesi SBE Dergisi,C:14, ss. 61-71.
  • BERBER, Metin (2004) “İktisadi Büyüme ve Kalkınma”, 4. Baskı, Derya Kitapevi, Trabzon.
  • BLOMSTROOM, Magnus, LİPSEY, Robert E. ve ZEJAN, Mario (1993), “Is Fixed Investment The Ket To Economic Growth”, National Bureau of Economic Reserach, S: 4436, ss. 1-25.
  • BLOOM, David ve CANNİNG, David (2003), “The Health and Poverty of Nations: From Theory to Practice”, Journal of Human Development, 4(1), 47-71.
  • ÇOLAK, Ömer F. ve ÖZTÜRKLER, Harun (2012), “Tasarrufun Belirleyicileri: Küresel Tasarruf Eğiliminde Değişim ve Türkiye’de Hanehalkı Tasarruf Eğilimin Analizi”, Bankacılar Dergisi, S:82, ss. 3-44.
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Dergi Bölümü İktisadi ve idari Bilimler Sayısı
Yazarlar

Yazar: H.Nehrin TUNALI
E-posta: n.tunali@gmail.com

Yazar: Ayşegül YILMAZ
E-posta: aysegul.yilmaz1606@gmail.com

Bibtex @araştırma makalesi { cbayarsos282797, journal = {Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, address = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {14}, pages = {295 - 318}, doi = {10.18026/cbayarsos.282797}, title = {BÜYÜME, BEŞERİ SERMAYE VE KALKINMA İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ’NİN EKONOMETRİK BİR İNCELEMESİ}, key = {cite}, author = {TUNALI, H.Nehrin and YILMAZ, Ayşegül} }
APA TUNALI, H , YILMAZ, A . (2016). BÜYÜME, BEŞERİ SERMAYE VE KALKINMA İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ’NİN EKONOMETRİK BİR İNCELEMESİ. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (4), 295-318. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cbayarsos/issue/26899/282797
MLA TUNALI, H , YILMAZ, A . "BÜYÜME, BEŞERİ SERMAYE VE KALKINMA İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ’NİN EKONOMETRİK BİR İNCELEMESİ". Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2016): 295-318 <http://dergipark.gov.tr/cbayarsos/issue/26899/282797>
Chicago TUNALI, H , YILMAZ, A . "BÜYÜME, BEŞERİ SERMAYE VE KALKINMA İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ’NİN EKONOMETRİK BİR İNCELEMESİ". Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2016): 295-318
RIS TY - JOUR T1 - BÜYÜME, BEŞERİ SERMAYE VE KALKINMA İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ’NİN EKONOMETRİK BİR İNCELEMESİ AU - H.Nehrin TUNALI , Ayşegül YILMAZ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 295 EP - 318 VL - 14 IS - 4 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi BÜYÜME, BEŞERİ SERMAYE VE KALKINMA İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ’NİN EKONOMETRİK BİR İNCELEMESİ %A H.Nehrin TUNALI , Ayşegül YILMAZ %T BÜYÜME, BEŞERİ SERMAYE VE KALKINMA İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ’NİN EKONOMETRİK BİR İNCELEMESİ %D 2016 %J Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 14 %N 4 %R %U