Yıl 2017, Cilt 15, Sayı 1, Sayfalar 65 - 86 2017-03-31

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KADIN ALGISI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Nurettin GÜLMEZ [1] , Nejat İRA [2] , İhsan YILMAZ [3] , Gözde ÖZENÇ İRA [4]

783 661

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin kadın algılarını değerlendirmeye yönelik bir ölçme aracı geliştirmektir. Çalışma sonunda, üniversite öğrencilerinin kadın algılarını temsil ettiği düşünülen toplam 33 maddeden oluşan beşli Likert tipi bir ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin geçerliğini saptamak amacıyla Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde eğitim ve öğretim gören 149 kadın ve 60 erkek olmak üzere toplam 209 öğrenciye 50 maddelik ölçek uygulanmıştır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini belirlemek için yapılan KMO testi sonucu 0,872 ve Bartlett testi sonucu Chi-Square 3644,858, Df          435 ve p ,000 bulunmuştur. Sonuçta alfa güvenirlik katsayısının kabul edilebilir düzeyde bulunduğu ve yapılan bu çalışmanın sonucunda Üniversite Öğrencilerinde Kadın Algısı Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir olduğu belirlenmiştir.

Kadın algısı, üniversite öğrencileri, ölçek, geçerlik
  • Birleşmiş Milletler Geliştirme Programı İnsani Gelişme Raporları, (2016), http://hdr.undp.org/en/composite/HDI, (Erşim Tarihi: 26.12.2016).
  • Büyüköztürk, Şener, (2002), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Pegem Yayıncılık, Ankara.
  • Gülbahar, Yasemin; Büyüköztürk, Şener (2008), “Değerlendirme Tercihleri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S:35 s: 148-161, Ankara.
  • Gündüz, Hicran Çetin- Tarhan, Sinem ve Kılıç, Zeynep; (2015), “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Meslek Seçimlerine Yönelik Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt-4, sayı-1, Haziran 2015, Bartın.
  • Hasan Hüseyin Altınova-Veli Duyan, (2013), “Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeğinin Geçerlik güvenirlik Çalışması”, Toplum ve Sosyal Hizmet, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü dergisi, cilt-24, sayı-2, Ekim 2013, Ankara.
  • Kılıçer, Kerem ve Odabaşı, Hatice Ferhan (2010), “Bireysel Yenilikçilik Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı-38, s: 150-164, Ankara.
  • Türkiye İstatistik Kurumu, (2016), Haber Bülteni, İstatistiklerle Kadın-(2015), 07.03.2016, Sayı-21519.
  • Türkiye İstatistik Kurumu, (2016), www.tuik.gov.tr/PdfGetir.do?id=21519, (Erişim Tarihi: 26.12.2016).
  • Usluel, Yasemin Koçak ve Vural, Funda Kurt, (2009). “Bilişsel Kapılma Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması”, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt-42, sayı-2, s:77-92, Ankara.
Konular
Dergi Bölümü Beşeri Bilimler Sayısı
Yazarlar

Yazar: Nurettin GÜLMEZ

Yazar: Nejat İRA

Yazar: İhsan YILMAZ

Yazar: Gözde ÖZENÇ İRA

Bibtex @araştırma makalesi { cbayarsos297851, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {15}, pages = {65 - 86}, doi = {10.18026/cbayarsos.297851}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KADIN ALGISI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {GÜLMEZ, Nurettin and İRA, Nejat and YILMAZ, İhsan and ÖZENÇ İRA, Gözde} }
APA GÜLMEZ, N , İRA, N , YILMAZ, İ , ÖZENÇ İRA, G . (2017). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KADIN ALGISI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (1), 65-86. DOI: 10.18026/cbayarsos.297851
MLA GÜLMEZ, N , İRA, N , YILMAZ, İ , ÖZENÇ İRA, G . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KADIN ALGISI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2017): 65-86 <http://dergipark.gov.tr/cbayarsos/issue/30064/297851>
Chicago GÜLMEZ, N , İRA, N , YILMAZ, İ , ÖZENÇ İRA, G . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KADIN ALGISI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2017): 65-86
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KADIN ALGISI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI AU - Nurettin GÜLMEZ , Nejat İRA , İhsan YILMAZ , Gözde ÖZENÇ İRA Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18026/cbayarsos.297851 DO - 10.18026/cbayarsos.297851 T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 86 VL - 15 IS - 1 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - doi: 10.18026/cbayarsos.297851 UR - http://dx.doi.org/10.18026/cbayarsos.297851 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KADIN ALGISI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %A Nurettin GÜLMEZ , Nejat İRA , İhsan YILMAZ , Gözde ÖZENÇ İRA %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KADIN ALGISI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %D 2017 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 15 %N 1 %R doi: 10.18026/cbayarsos.297851 %U 10.18026/cbayarsos.297851
ISNAD GÜLMEZ, Nurettin , İRA, Nejat , YILMAZ, İhsan , ÖZENÇ İRA, Gözde . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KADIN ALGISI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 1 (Mart 2017): 65-86. http://dx.doi.org/10.18026/cbayarsos.297851