Yıl 2017, Cilt 15, Sayı 4, Sayfalar 1 - 24 2017-12-27

ÇIRAĞIN BİREYSEL SORUMLULUĞU İLE KARİYER GELİŞİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE USTANIN DESTEĞİNİN ARACILIK ETKİSİ

Atılhan Naktiyok [1] , Göknur Ersarı [2]

193 233

Çırağın bireysel sorumluluğu ile kariyer gelişimi arasındaki ilişkide usta desteğinin aracılık etkisini incelemek amacıyla yapılan bu araştırma Erzurum Palandöken Çırak Eğitim Merkezi’nde yapılmıştır. Kavramsal çerçeve ve hipotezler Erzurum Palandöken Çırak Eğitim Merkezi’nde eğitim gören 174 katılımcının oluşturduğu bir örneklem ile test edilmiştir. Bu veriler yapısal eşitlik modeliyle analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları, ustanın desteğinin, çırağın bireysel sorumluluğu ile kariyer gelişimi arasındaki ilişki üzerinde kısmi aracılık etkisi yaptığını göstermektedir. Çalışmada ustanın çırağa verdiği desteğin, çırağın kariyer gelişiminde etkili olduğu ve çırağın bireysel sorumluluğa sahip olmasının da kariyer gelişimini etkilediği tespit edilmiştir. 
Usta Desteği, Bireysel Sorumluluk, Kariyer Gelişimi
  • Allen, T D, Lentz, E, Day, R. (2006). "Career Success Outcomes Associated With Mentoring Others A Comparison of Mentors and Nonmentors". Journal of Career Development, 32(3), 272-285. Anderson, J C, Gerbing, D W. (1988). "Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach". Psychological bulletin, 103(3), 411. Aydin, S, Özer, G. (2005). "The analysis of antecedents of customer loyalty in the Turkish mobile telecommunication market". European Journal of marketing, 39(7/8), 910-925. Bagozzi, R P, Yi, Y. (1988). "On the evaluation of structural equation models". Journal of the academy of marketing science, 16(1), 74-94. Bingöl, D. (2013). "İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul: Beta Yayınevi". Bozionelos, N. (2004). "Mentoring provided: Relation to mentor’s career success, personality, and mentoring received". Journal of Vocational Behavior, 64(1), 24-46. Burton, S, Lichtenstein, D R, Netemeyer, R G, Garretson, J A. (1998). "A scale for measuring attitude toward private label products and an examination of its psychological and behavioral correlates". Journal of the academy of marketing science, 26(4), 293-306. Cascio, W F. (1989). Managing Human Resources: Productivity, Quality of Work Life. New York: NY: McGraw-Hill. Çokluk, Ö, Şekercioğlu, G, Büyüköztürk, Ş. (2012). "Sosyal bilimler için çok değişkenli SPSS ve LİSREL uygulamaları (2. Baskı)". Pegem Akademi Yayınları. Eby, L T, Lockwood, A. (2005). "Protégés’ and mentors’ reactions to participating in formal mentoring programs: A qualitative investigation". Journal of vocational behavior, 67(3), 441-458. Ertürk, M. (2011). İnsan Kaynakları Yöntemi İstanbul Beta Yayınları Fornell, C, Larcker, D F. (1981). "Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error". Journal of marketing research, 39-50. Garvey, B. (1996). "First-person mentoring". Career Development International, 1(5), 10-14. Ghosh, R. (2009). Predicting intent to turnover: Reciprocal learning in mentoring relationships, organizational citizenship behavior, and mediating mechanisms: University of Louisville. Ghosh, R, Reio, T G. (2013). "Career Benefits Associated With Mentoring For Mentors: A Meta-Analysis". Journal of Vocational Behavior, 83(1), 106-116. Gürel, H. (2012). The mediating role of individual responsibility on the relationship between corporate responsibility - organızational citizenship behavior and the role of corporate responsibility conceptions and organizational identification as moderators. (Doktora Tezi).İstanbul: Marmara Üniversitesi (198) Hair, J F, Black, W C, Babin, B J, Anderson, R E, Tatham, R L. (1998). Multivariate Data Analysis (6. bs): Pearson Prentice Hall Upper Saddle River, NJ. Hancock, M G, Hums, M A. (2016). "A “Leaky Pipeline”?: Factors Affecting The Career Development of Senior-Level Female Administrators in NCAA Division I Athletic Departments". Sport Management Review, 19(2), 198-210. Johnson, M O, Gandhi, M. (2015). "A mentor training program improves mentoring competency for researchers working with early-career investigators from underrepresented backgrounds". Advances in Health Sciences Education, 20(3), 683-689. Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Uygulamaları. Ankara: Asil Yayınevi. Karakış, M. (2015). http://aesob.org/blogyazisi-ustalk-belgesi-53.html. Kıyan, Ş S. (2012). "Müşterilerin Çalışanların Sorunlarına Yönelik Tutumları ve Müşteri Sadakati Modeli Etkileşimi". İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 33(2), 421-452. Kline, R B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling: Guilford publications. Koçel, T. (2015). İşletme Yöneticiliği (14 ed.). İstanbul: Beta. Lentz, E, Allen, T D. (2009). "The role of mentoring others in the career plateauing phenomenon". Group & Organization Management, 34(3), 358-384. Meydan, C H, Şeşen, H. (2011). Yapısal Eşitlik Modellemesi AMOS Uygulamaları: Detay Yayıncılık. Nelson, D B, Gary R, Santos Martinez, E. (2004). Professional Manual (4 ed.): Oakwood Solutions. Niehoff, B P. (2006). "Personality predictors of participation as a mentor". Career Development International, 11(4), 321-333. Ortiz-Walters, R, Fullick, J M. (2015). "Mentoring protégés of color: Experiences of primary and informal mentors". The International Journal of Management Education, 13(2), 141-153. Özdamar, K. (2013). Paket Programları İle İstatistiksel Veri Analizi (Çok Değişkenli Analizler) 2, . Özgen, H, Yalçın, A. (2011). İnsan Kaynakları Yönetimi: Stratejik Bir Yaklaşım (2. Baskı ed.). Adana Nobel Kitabevi Özsoy, C E. (2015). "Meslekİ Eğitim-İstihdam İlişkisi: Türkiye’de Mesleki Eğitimin Kalite Ve Kantitesi Üzerine Düşünceler". Electronic Journal of Vocational Colleges, 4. UMYOS Özel Sayısı. Ragins, B R, Cotton, J L, Miller, J S. (2000). "Marginal mentoring: The effects of type of mentor, quality of relationship, and program design on work and career attitudes". Academy of Management Journal, 43(6), 1177-1194.
Konular
Dergi Bölümü İktisadi ve idari Bilimler Sayısı
Yazarlar

Yazar: Atılhan Naktiyok

Yazar: Göknur Ersarı

Bibtex @araştırma makalesi { cbayarsos371956, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {15}, pages = {1 - 24}, doi = {10.18026/cbayarsos.371956}, title = {ÇIRAĞIN BİREYSEL SORUMLULUĞU İLE KARİYER GELİŞİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE USTANIN DESTEĞİNİN ARACILIK ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Ersarı, Göknur and Naktiyok, Atılhan} }
APA Naktiyok, A , Ersarı, G . (2017). ÇIRAĞIN BİREYSEL SORUMLULUĞU İLE KARİYER GELİŞİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE USTANIN DESTEĞİNİN ARACILIK ETKİSİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (4), 1-24. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cbayarsos/issue/33453/371956
MLA Naktiyok, A , Ersarı, G . "ÇIRAĞIN BİREYSEL SORUMLULUĞU İLE KARİYER GELİŞİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE USTANIN DESTEĞİNİN ARACILIK ETKİSİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2017): 1-24 <http://dergipark.gov.tr/cbayarsos/issue/33453/371956>
Chicago Naktiyok, A , Ersarı, G . "ÇIRAĞIN BİREYSEL SORUMLULUĞU İLE KARİYER GELİŞİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE USTANIN DESTEĞİNİN ARACILIK ETKİSİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2017): 1-24
RIS TY - JOUR T1 - ÇIRAĞIN BİREYSEL SORUMLULUĞU İLE KARİYER GELİŞİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE USTANIN DESTEĞİNİN ARACILIK ETKİSİ AU - Atılhan Naktiyok , Göknur Ersarı Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 24 VL - 15 IS - 4 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ÇIRAĞIN BİREYSEL SORUMLULUĞU İLE KARİYER GELİŞİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE USTANIN DESTEĞİNİN ARACILIK ETKİSİ %A Atılhan Naktiyok , Göknur Ersarı %T ÇIRAĞIN BİREYSEL SORUMLULUĞU İLE KARİYER GELİŞİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE USTANIN DESTEĞİNİN ARACILIK ETKİSİ %D 2017 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 15 %N 4 %R %U
ISNAD Naktiyok, Atılhan , Ersarı, Göknur . "ÇIRAĞIN BİREYSEL SORUMLULUĞU İLE KARİYER GELİŞİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE USTANIN DESTEĞİNİN ARACILIK ETKİSİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 4 (Aralık 2017): 1-24.