Yıl 2017, Cilt 15, Sayı 4, Sayfalar 55 - 74 2017-12-27

“TRUTH” FİLMİ ÖRNEĞİNDE MEDYA VE SİYASET İLİŞKİSİ

Halil Uzdu [1]

203 244

Sinema, özgün yapısıyla medya organları içerisinde farklı bir konuma sahiptir. Yarattığı kurmaca dünyada bazen sosyal gerçeklerle birebir örtüşen (belgesel) veya sosyal gerçekleri yeniden üreten bazen tamamen hayali (fantazya) olayları ele alan bazen de sosyal gerçeklerle, hayali olayların iç içe geçmiş bir anlatısını ele alan büyülü bir dünya sunar. Bu kurmaca dünyada gerçekte yaşanmış kimi olayları sinemasal anlatılarla yeniden üreterek ele almak sinemasal yöntemler içinde belki de en çok tercih edilenidir. Ülkemizde "Gizli Dosya" adıyla seyirciye sunulan Truth, ABD'de bir medya organında yaşanan gerçek olayları sinema perdesine taşımaktadır. Olayın kahramanı Mary Mapes'in bizzat kaleme aldığı "Truth and Duty: Press, President and Privilege of Power (Gerçek ve Görev: Basın, Başkan ve Gücün Ayrıcalığı)" kitabına dayanarak yazılan senaryo, aslında "haber yapmanın ne kadar zor ve belalı" bir iş olduğunun sinemasal anlatısını sunmaktadır. Bu makale "Truth" filmini "medya, siyaset ve çıkar" üçgeninde yapılanan ve dünya genelinde de yaygın/geçerli olan anlayış özelinde medyanın nasıl işlediğini göstermeyi amaçlamaktadır. Düz izlemesiyle elde edilecek veriler sosyolojik bağlamda yorumlanmaya çalışılacaktır
Medya, Sinema, Haber, Siyaset, Sosyoloji
  • ALTHUSSER L (2010), İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, (çev.) Alp Tümertekin, İthaki Yayınları, İstanbul. ARSLANTEPE M (2010), “Türk Komedi Sinemasının Gelişim Süreci”, http://akademikpersonel.kocaeli.edu.tr/marslantepe/bildiri/marslantepe18.10.2010_20.41.32bildiri.pdf (16. 01. 2017) AVCIOĞLU G Ş (2013), “Bilginin Küreselleşmesinde Kitle İletişim Araçlarının Manipülatif Rolü”, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, S:9, ss. 1-34. CERECİ S ve ÖZDEMİR H (2015), “Medyanın Toplumsal Gelişimi: Medya Toplumları”, http://www.jasstudies.com/Makaleler/1048632939_1-Prof.%20Dr.%20Sedat%20CEREC %c4%b0.pdf, erişim tarihi: (20. 01. 2017). ÇOBAN B (2014), “İktidar”ın “Medya”sı, (ed.) B Çoban ve E Arsan, Medya ve İktidar, Evrensel Kitap, İstanbul. KARAKOÇ E ve MERT A (2013), “Sinemada Siyasal İktidar, İdeoloji ve Medya Üçgeni: Wag The Dog Filminin İncelenmesi”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S: 34, ss. 279-297. MONACO J (2013), Bir Film Nasıl Okunur?, (çev.) Ertan Yılmaz, 14. Baskı, Oğlak Yayınları, İstanbul. MORA N (2008), “Medya, Toplum ve Haber Kaynağı Olarak Sembolik Seçkinler”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt:5, Sayı:1, ss. 1-25. ------ (2011), Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim, Nobel Yayınları, Ankara. THOMPSON J B (2008), Medya ve Modernite, (çev.) Serdar Öztürk, Kırmızı Yayınları, İstanbul.
Konular
Dergi Bölümü İktisadi ve idari Bilimler Sayısı
Yazarlar

Yazar: Halil Uzdu

Bibtex @araştırma makalesi { cbayarsos371969, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {15}, pages = {55 - 74}, doi = {10.18026/cbayarsos.371969}, title = {“TRUTH” FİLMİ ÖRNEĞİNDE MEDYA VE SİYASET İLİŞKİSİ}, key = {cite}, author = {Uzdu, Halil} }
APA Uzdu, H . (2017). “TRUTH” FİLMİ ÖRNEĞİNDE MEDYA VE SİYASET İLİŞKİSİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (4), 55-74. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cbayarsos/issue/33453/371969
MLA Uzdu, H . "“TRUTH” FİLMİ ÖRNEĞİNDE MEDYA VE SİYASET İLİŞKİSİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2017): 55-74 <http://dergipark.gov.tr/cbayarsos/issue/33453/371969>
Chicago Uzdu, H . "“TRUTH” FİLMİ ÖRNEĞİNDE MEDYA VE SİYASET İLİŞKİSİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2017): 55-74
RIS TY - JOUR T1 - “TRUTH” FİLMİ ÖRNEĞİNDE MEDYA VE SİYASET İLİŞKİSİ AU - Halil Uzdu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 74 VL - 15 IS - 4 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi “TRUTH” FİLMİ ÖRNEĞİNDE MEDYA VE SİYASET İLİŞKİSİ %A Halil Uzdu %T “TRUTH” FİLMİ ÖRNEĞİNDE MEDYA VE SİYASET İLİŞKİSİ %D 2017 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 15 %N 4 %R %U
ISNAD Uzdu, Halil . "“TRUTH” FİLMİ ÖRNEĞİNDE MEDYA VE SİYASET İLİŞKİSİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 4 (Aralık 2017): 55-74.