Yıl 2017, Cilt 15, Sayı 4, Sayfalar 75 - 102 2017-12-27

KENT TASARIMININ İLETİŞİMSEL BOYUTLARI VE KÜLTÜREL ÇERÇEVESİ

Serhat Baştan [1]

193 405

Kentsel varlık yerel otoritelerin siyasi ve iktisadi kararlarıyla yürütülen kent planlaması ve tasarımı, zanaat, mimarlık ve mühendislik faaliyetlerinin işlevsel sonuçlarının salt teknik bir bütünü olarak değerlendirilmemelidir. Bütün beşeri etkinliklerin işlevsel yönleri olduğu kadar semantik ve estetik boyutları da bulunmaktadır. Bu ön kabulden hareketle kentsel alanların oluşumunda da işlev, semantik ve estetik olmak üzere üç görünümünün bulunduğunu; insan zihninin düzenlerinin kentleri donatan artefakt dünyaya bu görünümleriyle yansıdığını ileri sürmek mümkündür. Tasarım eğilimlerini kuşatan kültürel iklim ve toplumsal ekoloji yapay nesneler dünyasına yapılan teleolojik müdahaleye kaynaklık ederken çok boyutlu bir beşeri yorumlama olarak tasarım nesneleri aracılığıyla açığa vurulurlar. Kültürel yordamların kılavuzluğunda biçimlenen tasarlayıcı imgeleme düşünce geleneklerinden, estetik örüntülerden, toplumsal norm ve yapılardan beslenen çok yönlü anlamlar etrafında işler. Dolayısıyla anlam ve estetiğin işlevle harmanlanması okunabilir bir kent tahayyülü ortaya koyarak kentsel çevreye iletişimsel bir güç verir. Ancak kent tasarımı çok aktörlü, eklektik ve kompleks bir süreçtir. Bu yüzden kentsel uzamın anlamlarına ve kullanımlarına ilişkin yaratıcı çalışmalar tekil yapay nesnelerin tasarımından köklü biçimde farklıdır.

Kent tasarımı, iletişim, kültür, semantik, işlevler, estetik
  • K A Y N A K L A R Bachelard, Gaston (2013). Bilimsel Zihnin Oluşumu. Çev. Alp Tümertekin. İtaki Yayınları, İstanbul. Baştan, Serhat (2009). Kuramdan Uygulamaya Etkileşimli İletişim Tasarımı. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Baştan, Serhat (2017). “Bir İletişim Biçimi Olarak Fiziksel Nesnelerin Tasarımında Üç Boyut: İşlev, Semantik ve Estetik.” 8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi (8th International Congress on Entrepreneurship). 14-16 Temmuz 2017. Balıkesir. Cansever, Turgut (1997). İslam’da Şehir ve Mimari. İz Yayıncılık, İstanbul. Cassirer, Ernst (2011). Sembol Kavramının Doğası. Çev. Milay Köktürk. Hece Yayınları, Ankara. Çizgen, Nevval (1994). Kent ve Kültür. Say Yayınları, İstanbul. Francisco, Scott (2007). “the Way We Do Things Around Here: Specification Versus Craft Culture in the History of Building”, American Behavioral Scientist. 50 (7): 970-988. Ganjavie, Amir (2015). “On the Future of Urban Design: Fabricating the Future through Bloch’s Utopians”, Planning Theory. 14 (1): 90-108. Garde, Ajay M. (2008). “Innovations in Urban Design and Urban Form: The Making of paradigms and the Implications for Public Policy”, Journal of Planning Education and Research. 28: 61-72. Geertz, Clifford (1973). the Interpretation of Cultures: Selected Essays. Basic Books, Inc., Publishers, New York. Giddens, Anthony (2013). Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları. Sentez Yayıncılık, Bursa. Haas, Tigran, Krister Olsson (2014). “Transmutation and Reinvention of Public Spaces Through Ideals of Urban Planning and Design”. Space and Culture. 17(1): 59-68. Heskett, John (2013). Tasarım. Çev. Erkan Uzun. Dost Yayınevi, Ankara. Kuhn, Thomas (2008). Bilimsel Devrimlerin Yapısı. Çev. Nilüfer Kuyaş. Kırmızı Yayınları, İstanbul. Lynch, Kevin (2010). Kent İmgesi. Çev. İrem Başaran. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul. Madanipour, Ali (1999). “Why are the Design and Development of Public Spaces Significant for Cities?”, Environment and Planning B: Planning and Design. 26: 879-891. Martindale, Don (2012). “Önsöz”. Max Weber, Şehir: Modern Kentin Oluşumu. Çev. Musa Ceylan. Yarın İstanbul. Mattelart, Armand, Michéle Mattelart (2013). İletişim Kuramları Tarihi. Çev. Merih Zıllıoğlu. İletişim Yayınları, İstanbul. Mentz, Kobus, Susannah Goble (2015). “Urban Economics by Design Down Under”, Local Economy. 30 (1): 149-162. Reader, John (2007). Şehirler. Çev. Fatine Bahar Karlıdağ. YKY Yayınları, İstanbul. Portugali, Juval, Egbert Stolk (2014). “A SIRN View in Design Thinking – an Urban Design Perspective”. Environment and Planning B: Planning and Design. 41: 829-846. Shannon, Claude Elwood, Warren Weaver (1963). the Mathematical Theory of Communication. University of Illinois Press, USA. Simmel, George (2009). Bireysellik ve Kültür. Çev. Tuncay Birkan. Metis Yayınları, İstanbul. Şahin, Yusuf (2015). Kentleşme Politikası. Ekin Yayınları, Bursa. Türkoğlu, Nurçay (2010). İletişim Bilimlerinden Kültürel Çalışmalara Toplumsal İletişim: Tanımlar, Kavramlar, Tartışmalar. Urban Kitap, İstanbul. Wagner, Jabob A. (2003). “the Politics of Urban Design: The Center City Urban Renewal Project in Kansas City, Kansas”, Journal of Planning History. 2(4): 331-355. Weber, Max (2012). Şehir: Modern Kentin Oluşumu. Çev. Musa Ceylan. Yarın Yayınları, İstanbul. Woodward, Ian (2016). Maddi Kültürü Anlamak. Çev. Ferit Burak Aydar. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul. www.göbeklitepe.com, erişim tarihi: 29.06.2017
Konular
Dergi Bölümü İktisadi ve idari Bilimler Sayısı
Yazarlar

Yazar: Serhat Baştan

Bibtex @araştırma makalesi { cbayarsos371974, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {15}, pages = {75 - 102}, doi = {10.18026/cbayarsos.371974}, title = {KENT TASARIMININ İLETİŞİMSEL BOYUTLARI VE KÜLTÜREL ÇERÇEVESİ}, key = {cite}, author = {Baştan, Serhat} }
APA Baştan, S . (2017). KENT TASARIMININ İLETİŞİMSEL BOYUTLARI VE KÜLTÜREL ÇERÇEVESİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (4), 75-102. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cbayarsos/issue/33453/371974
MLA Baştan, S . "KENT TASARIMININ İLETİŞİMSEL BOYUTLARI VE KÜLTÜREL ÇERÇEVESİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2017): 75-102 <http://dergipark.gov.tr/cbayarsos/issue/33453/371974>
Chicago Baştan, S . "KENT TASARIMININ İLETİŞİMSEL BOYUTLARI VE KÜLTÜREL ÇERÇEVESİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2017): 75-102
RIS TY - JOUR T1 - KENT TASARIMININ İLETİŞİMSEL BOYUTLARI VE KÜLTÜREL ÇERÇEVESİ AU - Serhat Baştan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 102 VL - 15 IS - 4 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi KENT TASARIMININ İLETİŞİMSEL BOYUTLARI VE KÜLTÜREL ÇERÇEVESİ %A Serhat Baştan %T KENT TASARIMININ İLETİŞİMSEL BOYUTLARI VE KÜLTÜREL ÇERÇEVESİ %D 2017 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 15 %N 4 %R %U
ISNAD Baştan, Serhat . "KENT TASARIMININ İLETİŞİMSEL BOYUTLARI VE KÜLTÜREL ÇERÇEVESİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 4 (Aralık 2017): 75-102.