Yıl 2017, Cilt 15, Sayı 4, Sayfalar 239 - 264 2017-12-30

İŞÇİ DÖVİZLERİ, KURUMSAL YAPI VE BÜYÜME

ÖmerFaruk Biçen [1]

137 197

Gelişmekte olan ülkeler, büyüme hedefleri çerçevesinde iç kaynaklara ek olarak dış kaynaklara da büyük ölçüde ihtiyaç duymaktadırlar. Bu tür dış kaynaklar içerisinde işçi dövizleri de önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada, 2000-2016 döneminde Dünya Bankası sınıflamasına göre orta gelir grubunda yer alan yirmi dokuz ülkede işçi dövizleri ve büyüme arasındaki ilişki incelenmektedir. Son yıllarda büyüme literatüründe ekonomik büyümenin temel kaynağı olarak kabul edilen kurumsal değişkenlerden bazılarına da iki değişken arasındaki ilişkinin incelenmesinde yer verilmiştir. Panel veri analizi tahmincilerinden sapması düzeltilmiş kukla değişkenli en küçük kareler tahmincisinin kullanıldığı çalışmada elde edilen sonuçlar; işçi dövizlerinin büyümeyi pozitif ve anlamlı biçimde etkilediğini göstermektedir. Fakat bu iki değişken arasındaki ilişki zayıftır. Kurumsal yapıya ait değişkenlerin dahil edildiği modellerde de iki değişken arasındaki ilişki yine anlamlı olmakla birlikte, işçi dövizlerinin büyüme üzerinde zayıf bir etkisi olduğu görülmektedir. Elde edilen bulgular, kurumsal yapıdaki ilerlemelerin ekonomik gelişme ve büyüme amacı çerçevesinde gerekli olsa da, işçi dövizlerinin ev sahibi ülkeye çekilmesi ve bu çekilen fonların yatırıma yönlendirilmesi noktasında tek başına yeterli bir faktör olmadığını göstermektedir. 

İşçi Dövizleri, Kurumsal Yapı, Büyüme, Orta Gelirli Ülkeler
  • Ahmed, M. S. (2010), “Migrant Workers Remittance and Economic Growth: Evidence From Bangladesh”, ASA University Review, 4(1), ss. 1-13. Ang, A. P. (2007), “Workers’ Remittances And Economic Growth İn The Philippines”, In DEGIT Conference Papers (No. c012_029), DEGIT, Dynamics, Economic Growth, and International Trade. Arı, A. ve Özcan, B. (2011), “İşçi Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Dinamik Panel Veri Analizi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (38), ss. 101-117. Azam, M. ve Khan, A. (2011), “Workers’ Remittances and Economic Growth: Evidence from Azerbaijan and Armenia”, Global Journal of Human-Social Science Research, 11(7), ss. 40-46. Barajas, A., Chami, R., Fullenkamp, C., Gapen, M. ve Montiel, P. J. (2009), “Do Workers' Remittances Promote Economic Growth?”, IMF Working Paper No.WP/09/153. Batu, M. (2017), “International Worker Remittances and Economic Growth in A Real Business Cycle Framework”, Structural Change and Economic Dynamics, 40, ss. 81-91. Bengoa, M. ve Sanchez-Robles, B. (2003), “Foreign Direct Investment, Economic Freedom and Growth: New Evidence From Latin America”, European Journal of Political Ecomomy, ss. 529-545. Blundell, R. ve Bond, S. (1998), “Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models”, Journal of Econometrics, ss. 115-143. Bun, M. J. ve Kiviet, J. F. (2003), “On the Diminishing Returns of Higher-Order Terms in Asymptotic Expansions of Bias”, Economics Letters, ss. 145-152. Catrinescu, N., Leon-Ledesma, M., Piracha, M. ve Quillin, B. (2009), “Remittances, Institutions, and Economic Growth”, World Development, 37(1), ss. 81-92. Çağlayan-Akay, E. (2015), “Dinamik Panel Veri Modelleri”, S. Güriş (Editör), Stata ile Panel Veri Modelleri (ss. 81-104), Der Yayınları, İstanbul. Fayissa, B. ve Nsiah, C. (2010), “The Impact of Remittances on Economic Growth and Development in Africa”, The American Economist, 55(2), ss. 92-103. Freedom House (2017), Freedom in the World 2017, www.freedomhouse.org, Erişim: 20.08.2017. Glytsos, N. P. (2005), “The Contribution of Remittances to Growth: A Dynamic Approach and Empirical Analysis”, Journal of Economic Studies, 32(6), ss. 468-496. Giuliano, P. ve Ruiz-Arranz, M. (2009), “Remittances, Financial Development and Growth”, Journal of Development Economics, 90(1), ss. 144-152. Hsiao, C. (2003), Analysis of Panel Data, Cambridge University Press, New York. Imai, K. S., Gaiha, R., Ali, A. ve Kaicker, N. (2014), “Remittances, Growth and Poverty: New evidence from Asian Countries”, Journal of Policy Modeling, 36(3), ss. 524-538. Iqbal, Z. ve Sattar, A. (2010), “The Contribution of Workers’ Remittances to Economic Growth in Pakistan”, Working Papers & Research Reports, RR-No.187. Jawaid, S. T. ve Ali Raza, S. (2012), “Workers' Remittances and Economic Growth in China and Korea: An Empirical Analysis. Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies, 5(3), ss. 185-193. Karagöz, K. (2009), “Workers' Remıttances And Economic Growth: Evidence from Turkey”, Journal of Yaşar University, 4(13), ss. 1891-1908. Kiviet, J. F. (1998), “Expectations of Expansions for Estimators in a Dynamic Panel Data Model: Some Results for Weakly-Exogenous Regressors”, Tinbergen Institute, No. 98-027/4. Konte, M. (2017), “Do Remittances Not Promote Growth? A Finite Mixture of Regressions Approach”, Empirical Economics, ss. 1-36. Mundaca, B. G. (2009), “Remittances, Financial Market Development and Economic Growth: The Case of Latin America and The Caribbean”, Review of Development Economics, 13(2), ss. 288-303. Nickell, S. (1981), “Biases in Dynamic Models with Fixed Effects”, Econometrica, ss. 1417-1426. Ofeh, M. A. ve Muandzevara, A. T. (2017), “Investigating the Effects of Migrant Remittances on the Economic Growth of Cameroon”, International Journal of Economics and Finance, 9(2), ss. 58-69. Ramirez, M. D. ve Sharma, H. (2008), “Remittances and Growth in Latin America: A Panel Unit Root and Panel Cointegration Analysis”, Yale University Economic Department Working Paper, No.51. Rao, B. B. ve Hassan, G. M. (2011), “A Panel Data Analysis of the Growth Effects of Remittances”, Economic Modelling, 28(1), ss. 701-709. The Heritage Foundation (2017), 2017 Index of Economic Freedom, All Index Data, www.heritage.org, Erişim: 20.08.2017. Transparency International (2017), Corruption Perception Index, www.transparency.org, Erişim: 20.08.2017. Williams, K. (2017), “Are Remittances Good for Economic Growth? The Role of Political Institutions”, Applied Economics Letters, ss. 1-5. World Bank (2017), World Development Indicators, www.databank.worldbank.org, Erişim: 31.08.2017. Yerdelen-Tatoğlu, F. (2012), İleri Panel Veri Analizi: Stata Uygulamalı, Beta Yayıncılık, İstanbul.
Konular
Dergi Bölümü İktisadi ve idari Bilimler Sayısı
Yazarlar

Yazar: ÖmerFaruk Biçen

Bibtex @araştırma makalesi { cbayarsos373080, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {15}, pages = {239 - 264}, doi = {10.18026/cbayarsos.373080}, title = {İŞÇİ DÖVİZLERİ, KURUMSAL YAPI VE BÜYÜME}, key = {cite}, author = {Biçen, ÖmerFaruk} }
APA Biçen, Ö . (2017). İŞÇİ DÖVİZLERİ, KURUMSAL YAPI VE BÜYÜME. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (4), 239-264. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cbayarsos/issue/33453/373080
MLA Biçen, Ö . "İŞÇİ DÖVİZLERİ, KURUMSAL YAPI VE BÜYÜME". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2017): 239-264 <http://dergipark.gov.tr/cbayarsos/issue/33453/373080>
Chicago Biçen, Ö . "İŞÇİ DÖVİZLERİ, KURUMSAL YAPI VE BÜYÜME". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2017): 239-264
RIS TY - JOUR T1 - İŞÇİ DÖVİZLERİ, KURUMSAL YAPI VE BÜYÜME AU - ÖmerFaruk Biçen Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 239 EP - 264 VL - 15 IS - 4 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi İŞÇİ DÖVİZLERİ, KURUMSAL YAPI VE BÜYÜME %A ÖmerFaruk Biçen %T İŞÇİ DÖVİZLERİ, KURUMSAL YAPI VE BÜYÜME %D 2017 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 15 %N 4 %R %U
ISNAD Biçen, ÖmerFaruk . "İŞÇİ DÖVİZLERİ, KURUMSAL YAPI VE BÜYÜME". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 4 (Aralık 2017): 239-264.