Yıl 2017, Cilt 15, Sayı 4, Sayfalar 285 - 312 2017-12-30

BİR YATIRIM MERKEZİ OLARAK MANİSA’NIN DİNAMİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Asiye Ayben Çelik [1]

175 457

Ege Bölgesi’nin önde gelen illerinden biri olan Manisa, üretim kabiliyetiyle ulusal ekonomiye, uluslararası pazarlama kabiliyetiyle ülke ihracatına katkı sağlamaktadır. Sahip olduğu endüstriyel altyapı, organize sanayi bölgeleri, ar-ge merkezleri, teknoloji geliştirme bölgesi ve nitelikli işgücü özellikle sanayi ve yenilikçilik alanlarında üretkenliği desteklemektedir. Uluslararası pazarlara entegrasyon, ağırlıklı olarak elektrik, elektronik ürünler, otomotiv yan sanayii ve iklimlendirme sanayiinin çıktıları olan teknoloji yoğun ürünler ve tarımsal ürün ihracatı ile sağlanmaktadır. Otuz dokuzu Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde olmak üzere, kırk beş yabancı sermayeli yatırıma ev sahipliği yapan Manisa, global şirketler sayesinde uluslararası know-how ve teknoloji aktarımının da avantajını yaşamaktadır. Sahip olduğu rekabetçi yatırım iklimi ile 2005 yılında fdiMagazine tarafından Avrupa’nın yatırım yapılabilir en uygun maliyetli şehri seçilmiştir. Bu çalışma ile öncelikle ulusal ekonomi içinde Manisa’nın yeri değerlendirilecek, Manisa’nın ev sahipliği yaptığı yabancı yatırımlar tanıtılacak, yıllar itibariyle ihracat hacminde gözlenen ivme, ürün grubu ve hacim bazında incelenecek ve sahip olduğu dinamikler ortaya çıkarılarak bir yatırım merkezi olarak Manisa'nın panoramik fotoğrafı çekilecektir. 

Manisa, yatırım dinamikleri, doğrudan yabancı yatırımlar, ihracat performansı, yenilikçilik performansı
  • BALCI, Yusuf, TARKAN, H.Mustafa, UMUT, Bekir, İRKÖREN, Önder (2017). “Manisa İli Yerel Ekonomik Gelişme Programı – Tarım, Maden, Çevre, Enerji”, (http://www.zafer.org.tr/jdownloads/Planlar/YEGEP/YEGEP%203%20TarAem-Maden-evre-Enerji/manisa-yegep-tarim-maden-cevre-enerji.pdf), (07.11.2017). Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (2017), “Ar-Ge Merkezleri”, (http://btgm.sanayi.gov.tr/DokumanGetHandler.ashx?dokumanId=17ead4d2-cfb1-4e17-acd3-ae93421429a3), (14.11.2017). Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (2017), “OSB Bilgi Sitesi”, (https://osbbs.sanayi.gov.tr/search.aspx), (27.10.2017). Ekonomi Bakanlığı, (2017), “Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2016 Yılı Raporu”, (http://www.avraska.com.tr/Dokumanlar/Turkiye-FDI-Report-2016.pdf), (27.10.2017). Kalkınma Bakanlığı, (2013), “Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014-2023”, (http://www.cka.org.tr/dosyalar/BolgeselGelismeUlusalStratejisi(2014-2023)Taslak.pdf), (20.10.2017). MOSB, (2017), “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Arasında Yer Alan Bölge Firmaları – 2016”, (http://www.mosb.org.tr/tr/turkiye-nin-500-buyuk-sanayi-kurulusu/2016), (10.11.2017). MOSB, (2017), “Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Arasında Yer Alan Bölge Firmaları – 2016”, (http://www.mosb.org.tr/tr/turkiye-nin-ikinci-500-buyuk-sanayi-kurulusu/2016), (10.11.2017). MOSB, (2017), “Yüzde Yüz Yabancı Sermayeli Şirketler”, (http://www.mosb.org.tr/tr/yabanci-ortakli-firmalarimiz/100-yabanci-sermayeli-sirketler), (08.11.2017). MOSB, (2017), “Yabancı Ortaklı Şirketler”, (http://www.mosb.org.tr/tr/yabanci-ortakli-firmalarimiz/yabanci-ortakli-sirketler/), (08.11.2017). OECD/European Communities (2005), “Oslo Manual: Guidelines For Collecting and Interpreting Innovation Data”, (http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9205111e.pdf?expires=1494243626&id=id&accname=guest&checksum=6F634093B007C6059CA699B40C73D35F), (22.10.2017). Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü (2017), “Yatırım Teşvik Verisi”, (https://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/uuid/dDocName:EK-250756), 15.10.2017. TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi), (2017), “2016 Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı”, (http://www.tim.org.tr/tr/ihracat-arastirma-raporlari-ilk-1000-ihracatci-arastirmasi.html), (25.10.2017). TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi), (2017), “İhracat Rakamları”, (http://www.tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari.html), (22.10.2017). TÜİK, (2016), “İl Bazında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, 2004-2014, 24920 sayılı Haber Bülteni”, (http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24920), (20.10.2017). TÜİK, (2017), “İl Bazında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, iktisadi faaliyet kollarına göre, NACE Rev.2, 2004-2014”, (www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2520), (31.10.2017). Türk Patent ve Marka Kurumu, (2017), “Patent Başvurularının İllere Göre Dağılımı”, (http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/statistics/), (07.07.2011). Türk Patent ve Marka Kurumu, (2017), “Patent Tescillerinin İllere Göre Dağılımı”, (http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/statistics/), (07.07.2011). Türk Patent ve Marka Kurumu, (2017), “Faydalı Model Başvurularının İllere Göre Dağılımı”, (http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/statistics/), (07.07.2011). Türk Patent ve Marka Kurumu, (2017), “Faydalı Model Tescillerinin İllere Göre Dağılımı”, (http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/statistics/), (07.07.2011). Türk Patent ve Marka Kurumu, (2017), “Tasarım Tescillerinin İllere Göre Dağılımı”, (http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/statistics/), 07.07.2011). URAK, (2016), “2016 İllerarası Rekabetçilik Endeksi”, (https://drive.google.com/file/d/0BzSH5QdrnBmDdVZSQ2xTbmJCbU0/view), (14.11.2017). WEF (World Economic Forum), (2014), “A report of the Global Agenda Council on Competitiveness - The Competitiveness of Cities, (http://www3.weforum.org/docs/GAC/2014/WEF_GAC_CompetitivenessOfCities_Report_2014.pdf), (07.11.2017). Zafer Kalkınma Ajansı, (2017), “TR33 Bölgesi Yatırım Destek ve Teşvikleri”, (http://www.zafer.org.tr/genel/tr33-bolgesi-yatirim-destek-ve-tesvikleri.html), (10.11.2017). Zafer Kalkınma Ajansı, (2017), “Manisa İli Genel Bilgiler – Sosyo-Ekonomik Görünüm”, (http://www.zafer.org.tr/jdownloads/Planlar/YEGEP/Eksen%20BazAenda%20YEGEPler/Manisa/sosyoekonomik-gorunum.pdf), (12.11.2017).
Konular Sosyal
Dergi Bölümü İktisadi ve idari Bilimler Sayısı
Yazarlar

Yazar: Asiye Ayben Çelik

Bibtex @araştırma makalesi { cbayarsos373094, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {15}, pages = {285 - 312}, doi = {}, title = {BİR YATIRIM MERKEZİ OLARAK MANİSA’NIN DİNAMİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Çelik, Asiye Ayben} }
APA Çelik, A . (2017). BİR YATIRIM MERKEZİ OLARAK MANİSA’NIN DİNAMİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (4), 285-312. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cbayarsos/issue/33453/373094
MLA Çelik, A . "BİR YATIRIM MERKEZİ OLARAK MANİSA’NIN DİNAMİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2017): 285-312 <http://dergipark.gov.tr/cbayarsos/issue/33453/373094>
Chicago Çelik, A . "BİR YATIRIM MERKEZİ OLARAK MANİSA’NIN DİNAMİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2017): 285-312
RIS TY - JOUR T1 - BİR YATIRIM MERKEZİ OLARAK MANİSA’NIN DİNAMİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Asiye Ayben Çelik Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 285 EP - 312 VL - 15 IS - 4 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi BİR YATIRIM MERKEZİ OLARAK MANİSA’NIN DİNAMİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Asiye Ayben Çelik %T BİR YATIRIM MERKEZİ OLARAK MANİSA’NIN DİNAMİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2017 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 15 %N 4 %R %U
ISNAD Çelik, Asiye Ayben . "BİR YATIRIM MERKEZİ OLARAK MANİSA’NIN DİNAMİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 4 (Aralık 2017): 285-312.