Yıl 2017, Cilt 15, Sayı 4, Sayfalar 329 - 350 2017-12-30

TÜRKİYE’DE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE YENİLENME (1963-2014)

Murat Kaçer [1]

134 457

Modern devletlerde kamusal hizmetlerin ve diğer idari faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için idare, merkezi ve yerinden yönetim olmak üzere iki şekilde örgütlenmiştir. Yerel yönetimler de yerinden yönetim ilkesinin bir unsuru olarak bölge, il ve daha küçük yerleşim birimlerinde yaşayan yurttaşların ihtiyaçlarının karşılanması için yine bu yurttaşlar tarafından seçilen tüzel kişiliği haiz karar organlarını ve sistemi ifade etmektedir. Bu çalışmada yerel yönetimlerin bir birimi olan belediye başkanlık seçimlerinde yenilenme konusu ele alınmaktadır. Bu çalışma bağlamında yenilenme oranı belirli bir dönem aralığında değişen belediye başkanlarının oranını ifade etmektedir. Bunun için 1963-2014 yılları arasında yapılan 11 belediye seçimlerinin sonuçları içerik analizi yöntemiyle araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar ekseninde yenilenme oranları belediye ve büyükşehir belediyesi bağlamında ayrı ayrı değerlendirilmiştir Mevcut literatürde daha önce böyle bir çalışmanın yapıldığına rastlanılmaması, belediye başkanlıklarında yenilenme oranını yerel yönetim sisteminin kalitesini ve işleyişini etkileyen önemli bir değişken olması bu çalışmaya önemli ve özgün bir mahiyet kazandırdığı düşünülmektedir.

Yerel Yönetimler, Belediyeler, Belediye Başkanlığı, Yenilenme Oranı, Türkiye
  • Akbulut, Ö. Ö. (2007a), Belediye Yönetimi: Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı, Sabuktay, A. (Ed.). Belediye Yönetimi, Ankara: TODAİE, ss. 89-124 Akbulut, Ö. Ö. (2007b). Belediye Yönetimi Reformu: Monolitik İktidar Yapısının Güçlendirilmesi. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 16(1), 7-29. Akbulut, Ö. (2002). Türkiye’de Uygulanan Yerel Seçim Sistemlerinin Evrimi, Güler, B. A. Sabuktay A. (Ed.). Yerel Yönetimler Sempozyum Bildirileri, Ankara: TODAİE, ss.47-66 Aktan, C. C. (2006). Kamu Yönetiminde Reform Yapmaya Engel Olan Aktörlerin ve Faktörlerin Bir Tahlili. Türk İdare Dergisi, Sayı: 453, 1-10 Albayrak, M. (2004). Türk Siyasi Tarihinde Demokrat Parti (1946-1960), Ankara: Phoenix, XIV+761 Çitçi, O. (Ed.) (2001), Yerel Seçimler Panoraması (1963-1999) Ankara: TODAİE, Göymen, K. (1997), Türkiye'de Kent Yönetimi, İstanbul: Boyut. Gözübüyük, A.Ş. (1967). Türkiye’de Mahalli İdareler, Ankara: TODAİE. Gül, H. Kiriş, H. M. Negiz, N. Gökdayı, İ. (2014). Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Yerel Siyaset, Ankara: Detay Güler, B. A. (2006). Yerel Yönetimler- Liberal Yaklaşımlara Eleştirel Yaklaşım. (3. Baskı). Ankara: İmge Kitabevi Hamamcı, C. (2007) Belediyeler: Genel Yapı, Sabuktay, A. (Ed.). Belediye Yönetimi, Ankara: TODAİE, ss.27-38 İzci, İ. (2014). Katılımcı Yerel Yönetime Genel Bir Bakış, İzci, İ.(Der.). Katılımcı Yerel Yönetim, İstanbul: Kalkedon Keleş, R. (2000). Yerinden Yönetim ve Siyaset, İstanbul: Cem, 4 baskı Nadaroğlu, H. (1996). Mahalli İdareler. İstanbul: Beta Oktay, T. (2008). Belediye Kurumunun Tarihsel Gelişimi, (Ed.) Recep Bozlağan, Yüksel Demirkaya Türkiye'de Yerel Yönetimler, ss.119-156 Ankara: Nobel Ortaylı, İ. (2007). Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi. Ankara: Cedit Neşriyat Petracca M.P. (1996) A History of Rotation in Office. In: Grofman B. (eds) Legislative Term Limits: Public Choice Perspectives. Studies in Public Choice, vol 10. Springer, Dordrecht Sayın, D. (2007). Belediye Başkanı, Sabuktay, A. (Ed.). Belediye Yönetimi, Ankara: TODAİE, ss. 125-142 Tekeli, İ. ve Ortaylı İ. (1978). Türkiye’de Belediyeciliğin Evrimi, Ankara Toprak, Z. (2014). Yerel Yönetimler. (9.baskı). İzmir: Siyasal Kitabevi Turan, A. E. (2008). Türkiye’de Yerel Seçimler, İstanbul: İstanbul Bilgi Üni Yay. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982)
  • İnternet Kaynakları
  • Anadolu Ajansı, http://aa.com.tr/tr/politika/10-milletvekili-meclisten-ayriliyor/170315 (Son Erişim, 26.02.2017) Milliyet Gazetesi, TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24638 (Son Erişim, 26.02.2017) TÜİK, Mahalli İdarelerin Seçim Sonuçları, http://www.tuik.gov.tr/VeriTabanlari.do?vt_id=34&ust_id=110# (Son Erişim, 5.3.2017) Yerelnet, http://eski.yerelnet.org.tr/ (Son Erişim, 3.3.2017)
Konular
Dergi Bölümü İktisadi ve idari Bilimler Sayısı
Yazarlar

Yazar: Murat Kaçer

Bibtex @araştırma makalesi { cbayarsos373098, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {15}, pages = {329 - 350}, doi = {10.18026/cbayarsos.373098}, title = {TÜRKİYE’DE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE YENİLENME (1963-2014)}, key = {cite}, author = {Kaçer, Murat} }
APA Kaçer, M . (2017). TÜRKİYE’DE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE YENİLENME (1963-2014). Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (4), 329-350. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cbayarsos/issue/33453/373098
MLA Kaçer, M . "TÜRKİYE’DE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE YENİLENME (1963-2014)". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2017): 329-350 <http://dergipark.gov.tr/cbayarsos/issue/33453/373098>
Chicago Kaçer, M . "TÜRKİYE’DE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE YENİLENME (1963-2014)". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2017): 329-350
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE YENİLENME (1963-2014) AU - Murat Kaçer Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 329 EP - 350 VL - 15 IS - 4 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi TÜRKİYE’DE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE YENİLENME (1963-2014) %A Murat Kaçer %T TÜRKİYE’DE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE YENİLENME (1963-2014) %D 2017 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 15 %N 4 %R %U
ISNAD Kaçer, Murat . "TÜRKİYE’DE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE YENİLENME (1963-2014)". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 4 (Aralık 2017): 329-350.