Yıl 2018, Cilt 16, Sayı 2, Sayfalar 77 - 98 2018-06-30

KALKINMA AJANSLARININ BÖLGESEL KALKINMA SÜRECİNDEKİ ROLÜ VE ETKİLERİ: ZAFER KALKINMA AJANSI ÖRNEĞİ

Ethem Kadri PEKTAŞ [1]

155 215

Kalkınma ajansları; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, bölgesel gelişmenin hızlandırılması, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması amacına yönelik olarak oluşturulan bölgesel örgütlerdir. Zafer Kalkınma Ajansı da Türkiye’nin Kuzey Ege kesiminde Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden oluşan İBBS TR33 Düzey 2 bölgesinde, bölgesel kalkınmayı desteklemek amacıyla faaliyet gösteren bir bölgesel kalkınma ajansıdır. Bu çalışmada bölgesel kalkınma ajanslarının bölgelerini fiziksel, ekonomik, toplumsal vb. alanlarda kalkındırmak ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarını azaltmak bakımından taşıdıkları önem üzerinde durulmakta, Türkiye’deki kalkınma ajanslarının bölgesel kalkınma sürecindeki rolü ve etkileri, 7 yılı aşkın süredir faaliyette olan Zafer Kalkınma Ajansı örneğinde incelenmektedir. Çalışma ajansların, görev yaptıkları bölgelerin dinamiklerini, potansiyelini, ekonomik, mali ve toplumsal kapasitelerini hesaba katarak geliştirdikleri ve/veya öncülük/teşvik ettikleri projelerle Türkiye’nin bölgesel kalkınma çabalarına kayda değer miktarda destek sağladıklarını ortaya koymaktadır.

Bölge, Kalkınma, Bölgesel Kalkınma, Kalkınma Ajansları, Zafer Kalkınma Ajansı
  • Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) (2003), İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (2003), Ankara: DPT Yayını No: 2671. _______ (2006), Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), Ankara. Kalkınma Bakanlığı (2013), İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE-2011), Ankara. _______ (2014), Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023), Ankara, http://www.bgus.gov.tr/dokuman/BolgeselGelismeUlusal Stratejisi(2014-2023).pdf (Erişim Tarihi: 16.04.2016). _______ (2015), Kalkınma Ajansları 2014 Yılı Genel Faaliyet Raporu, http://www3.kalkinma.gov.tr/DocObjects/Icerik/6055/BG-Kalkinma_Ajanslari_Faaliyet_Raporu-2014 (Erişim Tarihi: 22.04.2016). Kumral, Neşe, Akgüngör Sedef ve Mehmet Güçlü (2012), “Rekabet Gücü, Yaşam Kalitesi ve Yaratıcılık Türkiye Düzey 2 Bölgeleri”, 6. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu (2011) Bildiri Kitabı, Ankara: 27-53. Özmen, Fatma (2008), “AB Sürecinde Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Karşılaşabilecekleri Temel Sorun Alanları”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13 (3): 327-340. Tamer, Ahmet (2008), “Kalkınma Ajanslarının Türk Hukuk Sistemindeki Yeri”, DPT Uzmanlık Tezleri, DPT Yayın No: 2757. Ankara. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2014), Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığı Yıllık Hesaplar Grubu. Gayri Safi Katma Değer (GSKD) Bölgesel Sonuçlar 2004-2011, http:/www.tuik.gov.t/js/duyu ru/upload/yayinrapor/GSKD_Bolgesel_2004-2011.pdf (Erişim Tarihi: 24.04.2016). _______ (2016), http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do? istab_id=2420, (Erişim Tarihi: 14.04.2016). Türkoğlu, Musa (2015), “Kalkınma Ajanslarının Bölgesel Kalkınma Açısından Önemi: BAKA Örneği”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 7 (3): 215-230. Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) (2011), Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) 2010 Yılı Faaliyet Raporu, http://www.zafer.org.tr/ jdownloads/Kurumsal%20Dokmanlar/Faaliyet%20RaporlarA e/zeka_faaliyet_raporu_2010.pdf (Erişim Tarihi: 12.04.2016). _______ (2012), Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) 2011 Yılı Faaliyet Raporu, http://www.zafer.org.tr/jdownloads/Kurumsal%20Dokman lar/Faaliyet%20RaporlarAe/zeka_faaliyet_raporu_2011.pdf (Erişim Tarihi: 12.04.2016). _______ (2013), Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) 2012 Yılı Faaliyet Raporu, http://www.zafer.org.tr/jdownloads/Kurumsal%20Dokman lar/Faaliyet%20RaporlarAe/zeka_faaliyet_raporu_2012.pdf (Erişim Tarihi: 12.04.2016). _______ (2014), Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) 2013 Yılı Faaliyet Raporu, http://www.zafer.org.tr/jdownloads/Kurumsal%20Dokman lar/Faaliyet%20RaporlarAe/zeka_faaliyet_raporu_2013.pdf (Erişim Tarihi: 12.04.2016). _______ (2015), Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) 2014 Yılı Faaliyet Raporu, http://www.zafer.org.tr/jdownloads/Kurumsal%20Dokman lar/Faaliyet%20RaporlarAe/zeka_faaliyet_raporu_2014.pdf (Erişim Tarihi: 12.04.2016). _______ (2016), Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) 2015 Yılı Faaliyet Raporu, http://www.zafer.org.tr/jdownloads/Kurumsal%20Dokman lar/Faaliyet%20RaporlarAe/2015_yili_faaliyet_raporu.pdf (Erişim Tarihi: 12.04.2016). _______ (2017), Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) 2016 Yılı Faaliyet Raporu, http://www.zafer.org.tr/jdownloads/Kurumsal%20Dokman lar/Faaliyet%20RaporlarAe/2016-yili-faaliyet-raporu.pdf (Erişim Tarihi: 01.06.2017) 2006 tarihli ve 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun”. 2009 tarihli (27353 sayılı RG) “Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”. 2011 tarihli ve 641 sayılı “Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”. 2014 tarihli (29101 sayılı RG) “Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği”.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü İktisadi ve idari Bilimler Sayısı
Yazarlar

Yazar: Ethem Kadri PEKTAŞ

Bibtex @araştırma makalesi { cbayarsos439423, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {16}, pages = {77 - 98}, doi = {}, title = {KALKINMA AJANSLARININ BÖLGESEL KALKINMA SÜRECİNDEKİ ROLÜ VE ETKİLERİ: ZAFER KALKINMA AJANSI ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {PEKTAŞ, Ethem Kadri} }
APA PEKTAŞ, E . (2018). KALKINMA AJANSLARININ BÖLGESEL KALKINMA SÜRECİNDEKİ ROLÜ VE ETKİLERİ: ZAFER KALKINMA AJANSI ÖRNEĞİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (2), 77-98. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cbayarsos/issue/38081/439423
MLA PEKTAŞ, E . "KALKINMA AJANSLARININ BÖLGESEL KALKINMA SÜRECİNDEKİ ROLÜ VE ETKİLERİ: ZAFER KALKINMA AJANSI ÖRNEĞİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2018): 77-98 <http://dergipark.gov.tr/cbayarsos/issue/38081/439423>
Chicago PEKTAŞ, E . "KALKINMA AJANSLARININ BÖLGESEL KALKINMA SÜRECİNDEKİ ROLÜ VE ETKİLERİ: ZAFER KALKINMA AJANSI ÖRNEĞİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2018): 77-98
RIS TY - JOUR T1 - KALKINMA AJANSLARININ BÖLGESEL KALKINMA SÜRECİNDEKİ ROLÜ VE ETKİLERİ: ZAFER KALKINMA AJANSI ÖRNEĞİ AU - Ethem Kadri PEKTAŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 77 EP - 98 VL - 16 IS - 2 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi KALKINMA AJANSLARININ BÖLGESEL KALKINMA SÜRECİNDEKİ ROLÜ VE ETKİLERİ: ZAFER KALKINMA AJANSI ÖRNEĞİ %A Ethem Kadri PEKTAŞ %T KALKINMA AJANSLARININ BÖLGESEL KALKINMA SÜRECİNDEKİ ROLÜ VE ETKİLERİ: ZAFER KALKINMA AJANSI ÖRNEĞİ %D 2018 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 16 %N 2 %R %U
ISNAD PEKTAŞ, Ethem Kadri . "KALKINMA AJANSLARININ BÖLGESEL KALKINMA SÜRECİNDEKİ ROLÜ VE ETKİLERİ: ZAFER KALKINMA AJANSI ÖRNEĞİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 2 (Haziran 2018): 77-98.