Yıl 2018, Cilt 16, Sayı 2, Sayfalar 273 - 296 2018-06-30

YENİ NESİL FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KİTLE FONLAMA: TÜRKİYE POTANSİYELİ

Fatma İZMİRLİ ATA [1]

128 334

   Yenilikçi fikre sahip girişimcilerin ihtiyaç duydukları finansmanı erken aşamada elde edebilmeleri oldukça önemli bir sorundur. Kişisel servet, finans kurumlarından borçlanma, devlet desteklerinden yararlanmak ilk akla gelen geleneksel finansman yöntemlerindendir. Ancak yaşanan ekonomik krizler ve teknolojik gelişmeler bu geleneksel yöntemlerin dışında yeni finansman tekniklerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu tekniklerden biri olan kitle fonlamanın dünyadaki gelişim hızına ve büyüklüğüne bakıldığında Türkiye açısından incelenmesi gereklidir. Çalışmada kitle fonlama tekniğinin ortaya çıkış nedenleri, gelişimi, türleri ve işleyişi ele alınacaktır. Yapılan yabancı literatür taramasında bu tekniğin başarılı bir şekilde işleyebilmesi için yasal alt yapının bulunması gerektiği belirlenmiştir. Gerçekleştirilen araştırmada yasal alt yapının kurulduğu belirlenmiş ve ilgili kanun incelenmiştir. Buna göre; Türkiye’de kitle fonlama tekniğinin kullanılabilmesi için gerekli yasal alt yapının devlet, melek yatırım ağları, teknokentler, yatırım ve danışmanlık şirketlerinin desteği ile kurulmaya çalışıldığı görülmüştür. Aynı zamanda halen devam eden kanunlaştırma sürecinin dünyadaki uygulamalarla paralel ilerlediği dolayısıyla gelecekte oldukça önemli miktarda yabancı yatırımcıyı Türkiye’ye çekeceği çalışmada öngörülmüştür.

Kitle Fonlama, Finansman Tekniği, Yasal Düzenleme
  • AGRAWAL, A, CATALINI, C., ve GOLDFARB, A. (2013), “Some Simple Economics of Crowdfunding”, NBER Working Paper 19133. Http://Www.Nber.Org/Papers/W19133 Erişim tarihi: 04.06.2017. ATSAN, N. ve ERDOĞAN, E.O., (2015), “Girişimciler İçin Alternatif Bir Finansman Yöntemi: Kitle Fonlama (Crowdfunding)”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Nisan 2015, 10(1), 297-320. BELLEFLAMME, P., LAMBERT, T. ve SCHWİENBACHER, A. (2010), “Crowdfunding: An Industrial Organization Perspective”, Http://Economix.Fr/Pdf/Workshops/2010_Dbm/Belleflamme_Al.Pdf . COLLINS, L. ve PIERRAKIS, Y., “The Venture Crowd Crowdfunding Equıty Investment into Busıness” , July 2012. Http://Www.Nesta.Org.Uk/Sites/Default/Files/The_Venture_Crowd.Pdf ERGEN, M., LAU, J., ve BİLGİNOGLU, K. (2013), “Dağıtık Girişimci Sermayesi: Kitle-Fonlaması”. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2013 yılında düzenlediği 3.Sanayi Şurası, Ankara, http://www.sanayisurasi.gov.tr/pdfs/dagitik-girisimci-sermayesi-kitle-fonlamasi.pdf Erişim tarihi: 05.06.2017. FETTAHOĞLU, S. VE KHUSAYAN, S. (2017), “ Yeni Finansman Olanağı: Kitle Fonlama”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 10, Sayı:4, 97-521. FORBES, H. ve SCHAEFER, D.,(2017), “Guidelines for Successful Crowdfunding”, Procedia CIRP 60, 398-403. GELFOND, S.H. ve FOTİ, A.D. (2012), US$500 And a Click: İnvesting the “Crowdfunding Way”, Journal of Investment Compliance, 13(4), 9-13. HEMER, J., (2011), “A Snapshot on Crowdfunding (No. R2/2011)”. Working Papers Firms and Region, No. R2/2011. HERDEM, Ş. (2014), “Turkey: Girişimcilikte Finansmanin Yeni Yüzü: Kitle Fonlama(Crowdfunding)”, http://www.mondaq.com/turkey/x/345614/Corporate+Commercial+Law/Giriimcilikte+Finansmanin+Yeni+Yz+Kitle+Fonlama+Crowdfunding, Erişim tarihi: 04.04.2017. IBRAHIM, N. ve VERLIYANTINA, (2012), “The Model of Crowdfunding to Support Small and Micro Businesses in Indonesia Through a Web-Based Platform”, Procedia Economics And Finance 4, 390-397. İŞLER, S.T., (2014), “Modern Finansmanda Yeni Bir Dönem: Kitle Fonlama-Crowdfunding”, TSPB Gösterge Dergisi, Güz Sayısı, 50-66. KARAASLAN, M.H. ve ALTUNTAŞ, B., (2015), “Sosyal Pazarlamanın Yeni Aracı: Kitle Fonlaması”, 20. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiri Kitabı, Anadolu Üniversitesi- Eskişehir, 487-497. LAMBERT, T. ve SCHWIENBACHER, A., (2010), “An Empirical Analysis of Crowdfunding”, http://www.crowdsourcing.org/document/an-empirical-analysis-of-crowdfunding-/2458 Erişim tarihi: 06.06.2017. MACHT S.A. ve WEATHERSON, J. (2014), “The Benefits of Online Crowdfunding for Fund-Seeking Business Ventures”, Strategic Change, 23, 1-14. MOLLİCK, E., (2014), “The Dynamics of Crowdfunding: An Explotary Study”, Journal of Business Venturing 29, 1-16. ONUR, M.N. ve DEĞİRMENCİ, Ö., (2015), “Crowdfunding- Kitle Fonlaması”, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Çalışma Raporları, Sayı: 2015-7. PASCHEN, J., (2017), “Choose Wisely: Crowdfunding Through The Stages of The Startup Life Cycle”, Business Horizons 60, 179-188. PITSCHNER, S. ve PITSCHNER-FINN, S., (2014), “ Non- profit Differentials in Crowd-based Financing: Evidence from 50.000 Campaigns”, Economic Letters, Volume 123(3). ÜNSAL, S., (2017), Kitle Fonlama İş Yapma Yöntemini Değiştirecek Yeni Sistem, Ceres Yayınları. VALANCIENE, L., ve JEGELEVICIUTE, S. (2014), “Valuation of Crowdfunding :Benefits and Drawbacks”, Economics and Management, 18 (1), 39-48. ZENGİN, S., YÜKSEL, S. ve KARTAL, M.T., (2017), “Kitle Fonlaması Sisteminin Türkiye’ye Faydaları”, Bankacılık Ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 22-32. Dünya Bankası 2013 Raporu, Erişim Adresi: http://siteresources.worldbank.org/EXTANNREP2013/Resources/9304887-1377201212378/9305896-1377544753431/1_AnnualReport2013_EN.pdf, Erişim tarihi: 04.05.2017. Http://Herdem.Av.Tr/Tr/Tm-Ynleriyle-Kitle-Fonlama-Crowdfunding, Erişim tarihi: 04.05.2017. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6362.pdf, Erişim tarihi: 20.05.2018. http://crowdexpert.com/crowdfunding-industry-statistics/, Erişim tarihi: 10.05.2017.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü İktisadi ve idari Bilimler Sayısı
Yazarlar

Yazar: Fatma İZMİRLİ ATA

Bibtex @araştırma makalesi { cbayarsos439447, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {16}, pages = {273 - 296}, doi = {}, title = {YENİ NESİL FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KİTLE FONLAMA: TÜRKİYE POTANSİYELİ}, key = {cite}, author = {İZMİRLİ ATA, Fatma} }
APA İZMİRLİ ATA, F . (2018). YENİ NESİL FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KİTLE FONLAMA: TÜRKİYE POTANSİYELİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (2), 273-296. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cbayarsos/issue/38081/439447
MLA İZMİRLİ ATA, F . "YENİ NESİL FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KİTLE FONLAMA: TÜRKİYE POTANSİYELİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2018): 273-296 <http://dergipark.gov.tr/cbayarsos/issue/38081/439447>
Chicago İZMİRLİ ATA, F . "YENİ NESİL FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KİTLE FONLAMA: TÜRKİYE POTANSİYELİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2018): 273-296
RIS TY - JOUR T1 - YENİ NESİL FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KİTLE FONLAMA: TÜRKİYE POTANSİYELİ AU - Fatma İZMİRLİ ATA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 273 EP - 296 VL - 16 IS - 2 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YENİ NESİL FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KİTLE FONLAMA: TÜRKİYE POTANSİYELİ %A Fatma İZMİRLİ ATA %T YENİ NESİL FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KİTLE FONLAMA: TÜRKİYE POTANSİYELİ %D 2018 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 16 %N 2 %R %U
ISNAD İZMİRLİ ATA, Fatma . "YENİ NESİL FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KİTLE FONLAMA: TÜRKİYE POTANSİYELİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 2 (Haziran 2018): 273-296.