Yıl 2018, Cilt 16, Sayı 2, Sayfalar 351 - 370 2018-06-30

REKLAMLARDA ÜNLÜ KULLANMANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA -BAKÜ ÖRNEĞİ

Şahin EKBEROV [1] , Metanet MEMMEDOVA [2]

104 168

                İnsanlar, işletmeler tarafından mesaj bombardımanına maruz bırakıldığından, bu mesajların hedef kitlenin dikkatini çekmesi zorlaşmaktadır. Bu sorunu çözmede kullanılan yöntemlerden biri de ünlülerin iletişim metotlarında kullanılmasıdır. Araştırmalar reklamlarda ünlü kullanımının hedef kitlenin dikkatini çekmede ve ürünün satınalınmasını sağlamada önemli başarılar sağladığını ortaya koymaktadır. Bu araştırmanın amacı, reklamlarda ünlü kullanılmasının tüketici davranışları üzerinde ne tür bir etkiye sahip olduğunun ortaya konulmasıdır. Bu çerçevede bir anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışmasının bulgularına göre, ünlülerin oynadığı reklamların beğenilme düzeyi tanınmayan kişilerin oynadığı reklamların beğenilme düzeyinden fazladır ve ünlü kişilerin oynadığı reklamların ilgi çekme düzeyi de yüksektir. Ayrıca söz konusu ünlü, insanların beğendiği biriyse, bu etkinin daha da arttığı görülmüştür. Özellikle şarkıcıların oynadığı reklamlara konu olan markaların tüketicide daha çok güven yarattığı ve ürünün satılmasını kolaylaştırdığı saptanmıştır. Reklamlarda dikkat çeken özelliklerden biri olan "ünlü kişi", diğer özelliklere ("müzik", "slogan", "verdiği mesaj" ve "ürünün markası") oranla daha fazla güven sağlamakta ve satınalma ile sonuçlanmaktadır.

Firmaların hedef kitlelerine ulaşmada yaşadığı zorluklar bir taraftan, konuyla ilgili Azerbaycan`da yapılmış bilimsel araştırmaya rastlanılmaması da diğer taraftan araştırmanın önemliliğini ortaya koymaktadır.

Azerbaycan, Reklam, Ünlü Kişi, Tüketici Davranışları, Anket Araştırması
  • Altunışık, Remzi., Çoşkun, Recai., Bayraktaroğlu, Serkan., ve Yıldırım, Engin., (2010), Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: SPSS uygulamalı, Sakarya Yayıncılık, Sakarya Chuchu, T. (2016), Celebrity Endorsement Advertising, Journal of Economics and Behavioral Studies, Vol. 8, No. 2, 79-90 Cortini, M., Antonella, V., Riccardo, G.,Z. (2010), Celebrity Endorsement and Congruence: An Experimental Study, The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, Volume 5, Number 8 Costanzo, P. J. & Goodnight, J. E. (2006), Celebrity Endorsements: Matching Celebrity and Endorsed Brand in Magazine Advertisements. Journal of Promotion Management, 11(4), 49-62. Elberse, A., Verleun., J. (2012), The Economic Value of Celebrity Endorsements, Journal Of Advertising Research, 149-165 Erdogan, B. (1999), Celebrity Endorsement: A Literature Review, Journal of Marketing Management 15, 291-314. Erkal, E., (2013), Reklamlarda Ünlü Kullanımının Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Friedman, H. and Friedman, C. (1979), Endorser effectiveness by product type. Journal of Advertising Research, 19 (5), 63 – 71. İşler, D. (2014), Televizyon Reklamlarında Ünlü Kişilerin Kullanılmasının Satın Alma Davranışlarına Etkisi: Cinsiyet Ekseninde Bir İnceleme, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, C.5, S.11., 110-134 Jain, V. (2011), Celebrity Endorsement and Its Impact On Sales: A Research Analysis Carried Out In India, Global Journal of Management and Business Research, Volume 11 Issue 4 Version 1.0, 68-84 Jasmina Ilicic, Cynthia M. Webster, (2013), Celebrities as Indirect Spokespeople in Advertising, Advances in Advertising Research, Vol. IV Jesper, H., Byberg, A, Mario, B. (2015) Celebrity Endorsement’s Impact on Brand Image and Sales, İnternational Jönköping Business School, A Case Study on Volvo Cars Sweden, Johannes, K., Jörg, M. (2017), The effectiveness of celebrity endorsements: a meta-analysis, Journal of the Acadademic Marketing Science, Vol. 45, 55–75, Keller,K.,L. (2013), Strategic Brand Management, Global Edition, 4e, Pearson Education Limited Kerin, R., Steven W., H. (2015), Marketing, Twelfth Edition, McGraw-Hill Education, USA Khatri, P. (2006), Celebrity Endorsement : A Strategic Promotion Perspective, Indian Media Studies Journal, Vol.1, No.1, 25-37 Klebba, J. M. & Unger, L. S., (1983). The Impact of Negative and Positive Information on Source Credibility in a Field Setting. Advances in Consumer Research, 10, p.11-16. Kocabaş, F. ve Elden, M., (1997), Reklam ve Yaratıcı Strateji (Konumlandırma ve Star Stratejisinin Analizi). İstanbul: Yayınevi Kocabaş, F., (1994), Satış Yönlü Pazarlama İletişiminde Star Stratejisi, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir Radha, G., Jija, P. (2013), İnfluence of Celebrity Endorsement on the Consumer`s Purchase Decision, International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 3, Issue 11, 1-28 Rashid, Z.,A., Nallamuthu, J., Sidin, S. (2002), Perceptions of Advertising and Celebrity Endorsement in Malaysia, Asia Pacific Management Review , 7(4), 535-554 Solak, B., B. (2016), Televizyon Reklamlarında Ünlü Kullanımının Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi: Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Araştırma, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Cilt 4, 253-278 www.qafqazinfo.az: 1 reklama 150 min qazananlar Zafar, Q., Rafique, M. (2012), Impact of Celebrity Advertisement on Customers’ Brand Perception and Purchase Intention, Asian Journal of Business and Management Sciences, Vol. 1 No. 11, 53-67
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü İktisadi ve idari Bilimler Sayısı
Yazarlar

Yazar: Şahin EKBEROV

Yazar: Metanet MEMMEDOVA

Bibtex @araştırma makalesi { cbayarsos439492, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {16}, pages = {351 - 370}, doi = {10.18026/cbayarsos.439492}, title = {REKLAMLARDA ÜNLÜ KULLANMANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA -BAKÜ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {EKBEROV, Şahin and MEMMEDOVA, Metanet} }
APA EKBEROV, Ş , MEMMEDOVA, M . (2018). REKLAMLARDA ÜNLÜ KULLANMANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA -BAKÜ ÖRNEĞİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (2), 351-370. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cbayarsos/issue/38081/439492
MLA EKBEROV, Ş , MEMMEDOVA, M . "REKLAMLARDA ÜNLÜ KULLANMANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA -BAKÜ ÖRNEĞİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2018): 351-370 <http://dergipark.gov.tr/cbayarsos/issue/38081/439492>
Chicago EKBEROV, Ş , MEMMEDOVA, M . "REKLAMLARDA ÜNLÜ KULLANMANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA -BAKÜ ÖRNEĞİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2018): 351-370
RIS TY - JOUR T1 - REKLAMLARDA ÜNLÜ KULLANMANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA -BAKÜ ÖRNEĞİ AU - Şahin EKBEROV , Metanet MEMMEDOVA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 351 EP - 370 VL - 16 IS - 2 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi REKLAMLARDA ÜNLÜ KULLANMANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA -BAKÜ ÖRNEĞİ %A Şahin EKBEROV , Metanet MEMMEDOVA %T REKLAMLARDA ÜNLÜ KULLANMANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA -BAKÜ ÖRNEĞİ %D 2018 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 16 %N 2 %R %U
ISNAD EKBEROV, Şahin , MEMMEDOVA, Metanet . "REKLAMLARDA ÜNLÜ KULLANMANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA -BAKÜ ÖRNEĞİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 2 (Haziran 2018): 351-370.