Yıl 2018, Cilt 16, Sayı 3, Sayfalar 137 - 158 2018-09-30

EVA HOFFMAN’S LOST IN TRANSLATION: AN AMERICAN EXPERIENCE CONDITIONED BY SEMANTIC REIFICATION

Merve ÖZMAN KAYA [1]

24 82

Eva Hoffman’ın Lost in Translation: A Life in a New Language (Tercümede Kayboluş: Yeni Bir Dilde Yeni Bir Yaşam) adlı anı yazısı (1989) göçmen bir kadının deneyimlerini dil edinimi sürecine yaptığı vurguyla ele alır. Eser, dildeki kelimelere yüklenen sabit anlamların ortak algılarını nasıl şekillendirdiği ve bu algıların bireylerin hayatı üzerinde ne tür bir etkisi olduğu sorularına odaklanır. Eserde Eva’nın Lehçe konuşan benliği ve İngilizce konuşan benliği birbirine ters düşer. Yazar kelimelerin kültürel anlamlarını kaybetmeden bir dili diğerine çevirme çabaları esnasında bocalar. Edinilen dilde kendini tanımlamaya çalışırken zorlanır ve kelimelere atfedilen değişmez, sınırlı anlamlar onu rahatsız eder. Diğer bir deyişle, anlamsal şeyleşme ona hayatı zorlaştırır. Bu çalışma, sosyoloji, tarih ve felsefe gibi birçok farklı disiplinin bakış açılarından faydalanarak, anlamsal şeyleşmenin Hoffman’ın Amerikadaki göçmenlik deneyimi üzerindeki olumsuz etkilerini ve Hoffman’ın bunları aşmayı başarıp başaramadığını tartışır.

Eva Hoffman, dil edinimi, anlamsal şeyleşme, Amerika’da göçmenlik deneyimi
 • ADORNO, Theodor L.W. (1956), “Music and Language: A Fragment”, The Evergreen State College Website. 15 May 2009. http://grace.evergreen.edu/~arunc/texts/frankfurt/adorno/adorno.pdf.
 • BELL, Philip Brian and Philip James Staines (1981), Reasoning and Argument in Psychology, Routledge, London and New York.
 • BERGER, Peter L. and Thomas Luckmann (1967), The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge, Doubleday-Anchor, New York.
 • BERGER, Peter and Stanley Pullberg (1965), “Reification and the Sociological Critique of Consciousness”, History and Theory, 4.2., pp. 196-211.
 • BOURDIEU, Pierre (1984), A Social Critique of the Judgement of Taste, Harvard University Press, Cambridge-Massachussetts.
 • DERRIDA, Jacques (1976), Of Grammatology, (Trans.) Gayatri Chakravorty Spivak, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London.
 • --- (1992) “That Dangerous Supplement,” Acts of Literature Routledge, New York, pp. 96-7.
 • FRIEDAN, Betty (1984), The Feminine Mystique, Dell, New York.
 • HOFFMAN, Eva (1989), Lost in Translation: A Life in a New Language, (1990) Penguin, New York.
 • KRISTEVA, Julia (1991), Strangers to Ourselves, (Trans.) Leon S. Roudiez, Columbia University Press, New York.
 • LUKÀCS, Georg (1971), History and Class Consciousness: Studies in Marxist Dialectics, (Trans.) Rodney Livingstone, MIT Press, Cambridge-Massachussetts.
 • MEDINA, José (2006). Speaking from Elsewhere: A New Contextualist Perspective on Meaning, Identity and Discursive Agency, State University of New York Press, Albany. SUNY Press Website, 20 May 2015, http://www.sunypress.edu/pdf/61352.pdf.
 • PALMER, Bryan D. (1990), Descent into Discourse: The Reification of Language and the Writing of Social History, Temple University Press, Philadelphia.
 • SAPIR, Edward (1934), The Psychology of Culture: a Course of Lectures. Judith T. Irving, ed. (1993), Mouton de Gruyter, Hawthorn, New York.
 • TOMASHEVSKHY, Boris (1996), “Tema Örgüsü”, Yazım Kuramı: Rus Biçimcilerinin Metinleri, (Ed.) Tzvetan Todorov, (Trans.) Mehmet Rıfat and Sema Rıfat, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, pp. 247-287.
 • TYSON, Lois (2006), Critical Theory Today: A User-Friendly Guide, CRC Press, Boca Raton-Florida.
 • WITTGENSTEIN, Ludwig (1922), Tractatus Logico-Philosophicus, (Trans.) C. K. Ogden, Routledge, New York.
 • --- (1953), Philosophical Investigations, (Trans.) G.E.M. Anscombe, Blackwell, Oxford.
 • ---(1992), Culture and Value, (Trans.) Peter Winch, The Chicago University Press, Chicago.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Beşeri Bilimler Sayısı
Yazarlar

Yazar: Merve ÖZMAN KAYA

Bibtex @araştırma makalesi { cbayarsos465719, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {16}, pages = {137 - 158}, doi = {10.18026/cbayarsos.465719}, title = {EVA HOFFMAN’S LOST IN TRANSLATION: AN AMERICAN EXPERIENCE CONDITIONED BY SEMANTIC REIFICATION}, key = {cite}, author = {ÖZMAN KAYA, Merve} }
APA ÖZMAN KAYA, M . (2018). EVA HOFFMAN’S LOST IN TRANSLATION: AN AMERICAN EXPERIENCE CONDITIONED BY SEMANTIC REIFICATION. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (3), 137-158. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cbayarsos/issue/39491/465719
MLA ÖZMAN KAYA, M . "EVA HOFFMAN’S LOST IN TRANSLATION: AN AMERICAN EXPERIENCE CONDITIONED BY SEMANTIC REIFICATION". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2018): 137-158 <http://dergipark.gov.tr/cbayarsos/issue/39491/465719>
Chicago ÖZMAN KAYA, M . "EVA HOFFMAN’S LOST IN TRANSLATION: AN AMERICAN EXPERIENCE CONDITIONED BY SEMANTIC REIFICATION". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2018): 137-158
RIS TY - JOUR T1 - EVA HOFFMAN’S LOST IN TRANSLATION: AN AMERICAN EXPERIENCE CONDITIONED BY SEMANTIC REIFICATION AU - Merve ÖZMAN KAYA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 137 EP - 158 VL - 16 IS - 3 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi EVA HOFFMAN’S LOST IN TRANSLATION: AN AMERICAN EXPERIENCE CONDITIONED BY SEMANTIC REIFICATION %A Merve ÖZMAN KAYA %T EVA HOFFMAN’S LOST IN TRANSLATION: AN AMERICAN EXPERIENCE CONDITIONED BY SEMANTIC REIFICATION %D 2018 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 16 %N 3 %R %U
ISNAD ÖZMAN KAYA, Merve . "EVA HOFFMAN’S LOST IN TRANSLATION: AN AMERICAN EXPERIENCE CONDITIONED BY SEMANTIC REIFICATION". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 3 (Eylül 2018): 137-158.