Yıl 2018, Cilt 16, Sayı 3, Sayfalar 545 - 580 2018-09-30

YUNTDAĞ YENİCE MAHALLESİ CAMİİ YAZILARI

Halil İbrahim ERYILMAZ [1]

177 208

Yuntdağ Yenice Mahallesi Manisa Merkez Yunusemre ilçesine 40 km. mesafede küçük bir yerleşim yeridir.

Yuntdağ Yenice Mahallesi’nde bulunan cami kareye yakın dikdörtgen bir alan üzerine oturmakta olup, ahşap tavanlı harim ve son cemaat yerinden oluşmaktadır. Yapı özellikle iç mekân yazı süslemeleriyle dikkat çekmektedir. Camide farklı tasarımlarda, oldukça değerli celi sülüs,  celi kûfi ve celi divani yazı çeşitlerinde âyet-i kerimeler, hadis-i şerifler, Kelime-i Tevhid,  Kelime-i Şahadet, Esmaü’l-Hüsna’dan bölümler ve dua metinleri bulunmaktadır. Yazılar özellikle mihrapta yoğunlaşmıştır. Bu makaleyle, Hicri 1319 (1901-02)  yılında inşa edilmiş bir köy camiinde bulunan Hüseyin Avnî bin Mustafa imzalı zengin hat yazılarının belgelenmesi amaçlanmıştır.

Manisa, Yuntdağ Yenice Camii, Süsleme, Hat, Yazı Düzeni.
  • Alparslan, Ali, Ünlü Türk Hattatları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1992. Alparslan, Ali, “İslam Yazıları”, Hat ve Tezhip Sanatı, (ed. Ali Rıza Özcan), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2009, s. 34. Aslanapa, Oktay, Osmanlı Devri Mimarisi, İnkılâp Yayınevi, İstanbul, 1986. Ayverdi, Ekrem Hakkı, Osmanlı Mimarisinde Fatih Devri 855-886 (14512-1481), Baha Matbaası, İstanbul, 1973. Batur, Selçuk, “Yıldız Camii”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yayını Cilt:7, İstanbul, 1994, ss. 514-515. Bizbirlik, Alpay, Mustafa Kaya ve Hasan Akyol, “Sondaj Metodu İle Seçilen Yunt Dağı Köylerinde Bulunan Tarihî Eserlerin Tespiti”, Gelenek İle Gelecek Arasında Kalmış Bir Bölge: Yuntdağı (Sorunlar Ve Öneriler), (ed. Muzaffer Tepekaya, Ferhat Berber, Cengiz Gürbıyık, Beral Alacı), Manisa, 2017, s. 8. Bulut, Lale, ‘’İzmir Camilerinde Alçı Süsleme’’, Sanat Tarihi Dergisi, Sayı: 8, İzmir, 1996, ss. 4-5. http://bursakentmuzesimalikaksel.blogspot.com/(05.09.2018). Çaycı, Ahmet, İslâm Mimarisinde Anlam ve Sembol, Palet Yayınları, Konya, 2017. Dağlı, Şemseddin Ziya, “Türk Hat Sanatında Yazı Resimler Üzerine Yapılan Araştırmalar Ve Yazı Resimler”, Kalemisi, Cilt: 3, Sayı: 5, Bahar 2015, s. 31. https://defter-i-ussak.blogspot.com/2015/09/ (08.08.2018). Deniz, Bekir, Türk Dünyasında Halı ve Düz Dokuma Yaygılar, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2000. Derman, Uğur, “ Hat”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt: 16, İstanbul, 1997, ss. 428-432. Devellioğlu, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Akaydın Kitabevi, 30. Baskı, Ankara, 2013. Emecen, Feridun, “Manisa”, T.D.V.İ.A., Cilt:27, Ankara, 2003, ss. 577-583. Eroğlu, İlker, Yunt Dağı ve Çevresinin Coğrafi Etüdü, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya, 2009. Eyice, Semavi, “Ayyıldız”, T.D.V.İ.A., Cilt:4, İstanbul, 1991, s. 498. Gürbıyık, Cengiz, “Yunt Dağı ve Köyleri’nde Türk Dönemi Kültür Varlıkları ve Korunma Sorunları”, Gelenek İle Gelecek Arasında Kalmış Bir Bölge: Yuntdağı (Sorunlar Ve Öneriler), (ed. Muzaffer Tepekaya, Ferhat Berber, Cengiz Gürbıyık, Beral Alacı), Manisa, 2017, ss. 53-54. Irmak, Kemal, Manisa Vilayeti Tarihi, Tecelli Basımevi, İstanbul, 1937. İhtiyar, Zafer, Bir Hüsn-i Hat Sergisi Bursa Ulucami, Kaynak Yayınları, İzmir, 2012. Karacabey, Salih, “Muhteva, Sıhhat ve Mesajları Açısından Bursa Ulucami’de Yer Alan Hadisler”, Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 20, Sayı:2, Bursa, 2011, ss. 97-125. Karagöz, İsmail, Mehmet Keskin ve Halil Altuntaş, Hac İlmihali, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2007. Kayış, Yasin, Torbalı ve Sultan II. Abdülhamid’in Hayır Eserleri, 1. Baskı, Torbalı Belediyesi Kültür Yayınları-1, İzmir, 2012. Koç, Turan, İslâm Estetiği, İsam Yayınları, İstanbul, 2009. Kuban, Doğan, Osmanlı Mimarisi, 1. Baskı, Yem Yayınları, İstanbul, 2007. Kur’an Yolu Meali, haz. Hayrettin Karaman, Mustafa Çağrıcı, İbrahim Kâfi Dönmez ve Sadrettin Gümüş, D. İ. B. Yayınları, Ankara, 2015. Kuyulu, İnci, “Geç Dönem Anadolu Tasvir Sanatından Yeni Bir Örnek: Soma Damgacı Camii”, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Dergisi, Sayı:4, İzmir, 1988, ss. 67-78. Kuyulu, İnci, "Bademli Kılcızade Mehmet Ağa Camii (Ödemiş/İzmir)", Vakıflar Dergisi, Sayı:24, Ankara, 1994, s. 148. Renda, Günsel, Batılılaşma Döneminde Türk Resim Sanatı 1700-1850, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1977. Sarı, Mevlüt, el-Mevarid Arapça-Türkçe Lugat, Bahar Yayınları, İstanbul, 1982. Sarı, İbrahim, Duanın Önemi, Nokta E-Book Publishing, 2016, s. 37. https://books.google.com.tr/books?id=FVZTDAAAQBAJ&pg=PA37&lpg=PA37&dq=Bize+iyi+hâller+ihsân+eyle+duası (05.09.2018). Sümer, Faruk, Eshab-ü’l-Kehf (Yedi Uyurlar), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, 1989. Tatlı, Bekir, Mimari Hadisleri, Türk-İslâm Mimarisini Taçlandıran Peygamber Sözleri, T. D. V. Yayınları, 1. Baskı, Ankara, 2012. Türk Kültür Varlıkları Envanteri Manisa İlçeleri 45, (Ed.) Hakkı Acun, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, Ankara, 2013. Uzun, Mustafa, “Ezher (mimari)”, T.D.V.İ.A., Cilt:12, İstanbul, 1995, ss. 53-58. Ülker, Muammer, Başlangıçtan Günümüze Türk Hat Sanatı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1987. Ünal, Rahmi Hüseyin, “Yukarı Kızılca Köyü, Halil Ağa Camii”, Sanat Tarihi Dergisi, Cilt:7, İzmir, 1994, ss. 216-225. Yazır, Mahmud Bedreddin, Medeniyet Âleminde Yazı ve İslâm Medeniyetinde Kalem Güzeli I, (haz. Uğur Derman), D. İ. B. Yayınları, Ankara, 1972. https://www.yerelnet.org.tr/koyler/koy.php?koyid=253939 (08.08.2018).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Beşeri Bilimler Sayısı
Yazarlar

Yazar: Halil İbrahim ERYILMAZ

Bibtex @araştırma makalesi { cbayarsos465752, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {16}, pages = {545 - 580}, doi = {10.18026/cbayarsos.465752}, title = {YUNTDAĞ YENİCE MAHALLESİ CAMİİ YAZILARI}, key = {cite}, author = {ERYILMAZ, Halil İbrahim} }
APA ERYILMAZ, H . (2018). YUNTDAĞ YENİCE MAHALLESİ CAMİİ YAZILARI. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (3), 545-580. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cbayarsos/issue/39491/465752
MLA ERYILMAZ, H . "YUNTDAĞ YENİCE MAHALLESİ CAMİİ YAZILARI". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2018): 545-580 <http://dergipark.gov.tr/cbayarsos/issue/39491/465752>
Chicago ERYILMAZ, H . "YUNTDAĞ YENİCE MAHALLESİ CAMİİ YAZILARI". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2018): 545-580
RIS TY - JOUR T1 - YUNTDAĞ YENİCE MAHALLESİ CAMİİ YAZILARI AU - Halil İbrahim ERYILMAZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 545 EP - 580 VL - 16 IS - 3 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YUNTDAĞ YENİCE MAHALLESİ CAMİİ YAZILARI %A Halil İbrahim ERYILMAZ %T YUNTDAĞ YENİCE MAHALLESİ CAMİİ YAZILARI %D 2018 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 16 %N 3 %R %U
ISNAD ERYILMAZ, Halil İbrahim . "YUNTDAĞ YENİCE MAHALLESİ CAMİİ YAZILARI". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 3 (Eylül 2018): 545-580.