Yıl 2018, Cilt 16, Sayı 4, Sayfalar 443 - 478 2018-12-30

AYNİYAT DEFTERLERİNİN OSMANLI SOSYO-EKONOMİK TARİHİ İÇİN ÖNEMİ, BİR NUMARALI ANADOLU ADİ AYNİYAT DEFTERİ ÖRNEĞİ

Ertan GÖKMEN [1]

5 43

Bu çalışmada Bir Numaralı Ayniyat Defteri’nin muhtevasına dair bilgiler verilmiştir. Defter 16 Ocak-12 Mayıs 1812 tarihleri arasını kapsamaktadır. Defterde taşra yöneticilerine gönderilmiş mektup ve kaimelerin suretleri bulunmaktadır. Bu kayıtların sayısı 327’dir. Bu mektup ve kaimelerde idari, adli, mali, askeri, sosyal ve değişik konularla ilgili hususlar zikredilmiştir. Defterdeki bilgiler Osmanlı Devleti’nin 1812 yılındaki durumuna ilişkin bir kesit sunmaktadır. Defterdeki kayıtlar hükümetin taşra yöneticilerinden isteklerini, taşradaki yöneticilerin neyi doğru ve neyi yanlış yaptıkları, hangi hususlarda gevşeklik sergiledikleri, taşradaki halk ile yöneticiler arasındaki ilişkileri ve halkın daha çok hangi hususlardan şikâyetçi olduğu hususu hakkında bilgi vermektedir. Defterin detaylı muhtevası çalışmada farklı başlıklar altında ele alınmıştır

Ayniyat, Osmanlı, Vergi, Asker, Askeri, Vali, Taşra Görevlileri
  • Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, İkinci Baskı, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın No: 42, İstanbul, 2000. Aktaş, Necati (1991). “Ayniyat Defteri”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, C. 4, İstanbul, s. 277-278. Çelik, Şenol, (2007), “Orducu”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, C. 33, İstanbul, s. 370-373. Ertaş, M. Yaşar, (2007), Sultanın Ordusu, Yeditepe Yayınevi, İstanbul. Genç, Mehmet, (1995), “Esham”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, C. 11, İstanbul, s. 376-380. Gökmen, Ertan -Özdemir, Ö. Yazıcı, (2016), 812 Numaralı Ayniyat Defteri Işığında Aydın Vilayeti’nde Suç ve Ceza (1866-1877), Libra Yayıncılık, İstanbul. Kurat, Akdes, (1993), Rusya Tarihi, Türk tarih Kurumu, Ankara. Kütükoğlu, Mübahat, (1992), “Baruthâne-i Âmire”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, C. 5, İstanbul, s. 96-98. Mantran, Robert, (1990), 17. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul, Türk Tarih Kurumu, Ankara. Pakalın, M. Zeki, (1993), Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I, MEB, İstanbul. Sertoğlu, Midhat, (2011), Mufassal Osmanlı Tarihi, C. V, Türk Tarih Kurumu, Ankara. Ünal, M. Ali, (2011), Osmanlı Tarih Sözlüğü, Paradigma Yayınları, İstanbul. Yalçınkaya, M. Alaaddin, (2002), “III. Selim ve II. Mahmud Dönemleri Osmanlı Dış Politikası” Türkler, C. 12, Ed. Hasan Celal Güzel vd., Yeni Türkiye Yayını, Ankara, s. 629-659.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ertan GÖKMEN (Sorumlu Yazar)

Bibtex @araştırma makalesi { cbayarsos506012, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {16}, pages = {443 - 478}, doi = {10.18026/cbayarsos.506012}, title = {AYNİYAT DEFTERLERİNİN OSMANLI SOSYO-EKONOMİK TARİHİ İÇİN ÖNEMİ, BİR NUMARALI ANADOLU ADİ AYNİYAT DEFTERİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {GÖKMEN, Ertan} }
APA GÖKMEN, E . (2018). AYNİYAT DEFTERLERİNİN OSMANLI SOSYO-EKONOMİK TARİHİ İÇİN ÖNEMİ, BİR NUMARALI ANADOLU ADİ AYNİYAT DEFTERİ ÖRNEĞİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (4), 443-478. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cbayarsos/issue/42039/506012
MLA GÖKMEN, E . "AYNİYAT DEFTERLERİNİN OSMANLI SOSYO-EKONOMİK TARİHİ İÇİN ÖNEMİ, BİR NUMARALI ANADOLU ADİ AYNİYAT DEFTERİ ÖRNEĞİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2018): 443-478 <http://dergipark.gov.tr/cbayarsos/issue/42039/506012>
Chicago GÖKMEN, E . "AYNİYAT DEFTERLERİNİN OSMANLI SOSYO-EKONOMİK TARİHİ İÇİN ÖNEMİ, BİR NUMARALI ANADOLU ADİ AYNİYAT DEFTERİ ÖRNEĞİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2018): 443-478
RIS TY - JOUR T1 - AYNİYAT DEFTERLERİNİN OSMANLI SOSYO-EKONOMİK TARİHİ İÇİN ÖNEMİ, BİR NUMARALI ANADOLU ADİ AYNİYAT DEFTERİ ÖRNEĞİ AU - Ertan GÖKMEN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 443 EP - 478 VL - 16 IS - 4 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi AYNİYAT DEFTERLERİNİN OSMANLI SOSYO-EKONOMİK TARİHİ İÇİN ÖNEMİ, BİR NUMARALI ANADOLU ADİ AYNİYAT DEFTERİ ÖRNEĞİ %A Ertan GÖKMEN %T AYNİYAT DEFTERLERİNİN OSMANLI SOSYO-EKONOMİK TARİHİ İÇİN ÖNEMİ, BİR NUMARALI ANADOLU ADİ AYNİYAT DEFTERİ ÖRNEĞİ %D 2018 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 16 %N 4 %R %U
ISNAD GÖKMEN, Ertan . "AYNİYAT DEFTERLERİNİN OSMANLI SOSYO-EKONOMİK TARİHİ İÇİN ÖNEMİ, BİR NUMARALI ANADOLU ADİ AYNİYAT DEFTERİ ÖRNEĞİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 4 (Aralık 2018): 443-478.