CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2149-1046 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı MCBÜ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | http://edergi.cbu.edu.tr/ojs/index.php/besyo

1995 yılında yayın hayatına başlayan Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (BESBD); Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin yayın organıdır. Spor Bilimlerinin kuramsal ve uygulamalı alanlarına (Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi, Spor Yönetimi, Sporda Psiko-Sosyal Alanlar, Hareket ve Antrenman Bilimleri, Sporcu Sağlığı ve Rekreasyon) ilişkin araştırma yazıları, gözden geçirme yazıları, olgu sunumları, özgün yazılar, derlemeler ve özel bölümlerin (Başyazı, editöre mektup, sorunlar çözümler, toplantı haberleri/izlenimleri, dergi haberleri, dernek haberleri, web siteleri tanıtımı, kitap tez tanıtımı) yayınlandığı hakemli bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe'dir. Dergi, tüm bilimsel yayınları editör incelemesinden sonra en az iki hakemden oluşan bir değerlendirme sürecine tabi tutmaktadır. 


TÜBİTAK-ULAKBİM DERGİPARK AKADEMİK projesi bünyesinde kurulan CBU-BESBD Türkiye Atıf Dizini tarafından dizinlenmekte ve Doçentlik başvurusu b maddesi kapsamındadır.

Dergimiz, Haziran 2017 yılı itibariyle yayınları TUBİTAK DERGİPARK AKADEMİK sistemi üzerinden kabul edecektir. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2149-1046 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı MCBÜ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | http://edergi.cbu.edu.tr/ojs/index.php/besyo
Kapak Resmi

23.029

60.274

1995 yılında yayın hayatına başlayan Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (BESBD); Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin yayın organıdır. Spor Bilimlerinin kuramsal ve uygulamalı alanlarına (Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi, Spor Yönetimi, Sporda Psiko-Sosyal Alanlar, Hareket ve Antrenman Bilimleri, Sporcu Sağlığı ve Rekreasyon) ilişkin araştırma yazıları, gözden geçirme yazıları, olgu sunumları, özgün yazılar, derlemeler ve özel bölümlerin (Başyazı, editöre mektup, sorunlar çözümler, toplantı haberleri/izlenimleri, dergi haberleri, dernek haberleri, web siteleri tanıtımı, kitap tez tanıtımı) yayınlandığı hakemli bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe'dir. Dergi, tüm bilimsel yayınları editör incelemesinden sonra en az iki hakemden oluşan bir değerlendirme sürecine tabi tutmaktadır. 


TÜBİTAK-ULAKBİM DERGİPARK AKADEMİK projesi bünyesinde kurulan CBU-BESBD Türkiye Atıf Dizini tarafından dizinlenmekte ve Doçentlik başvurusu b maddesi kapsamındadır.

Dergimiz, Haziran 2017 yılı itibariyle yayınları TUBİTAK DERGİPARK AKADEMİK sistemi üzerinden kabul edecektir. Haziran 2018 Son Sayı
Cilt 13 - Sayı 1 - Haz 2018
 1. Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Engellilere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (İnönü Üniversitesi Örneği)
  Sayfalar 1 - 11
  Melike ESENTAŞ, Mehmet Vural, Enes IŞIKGÖZ
 2. Basketbolcularda Aerobik Performans, 20m Mekik Koşusu ve Yo-Yo Aralıklı Toparlanma Testlerinin İlişkilerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 12 - 21
  VELİ VOLKAN GÜRSES, CENGİZ AKALAN
 3. Öğretmen Adaylarının Algılanan Problem Çözme Becerileri
  Sayfalar 22 - 32
  Hakan Kolayiş, Hakan Turan
 4. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Çalışanlarının Spor Yönetimindeki Alan Uygulamasına Bakışı
  Sayfalar 33 - 51
  Dilşad ÇOKNAZ, Yeşer Eroğlu, Devrim BULUT
 5. Eğitsel Oyunlara Yönelik Öğretmen Görüşleri ve Yeterliliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 52 - 72
  ZEKİHAN HAZAR
 6. Türkiye Süper Ligi’nin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi
  Sayfalar 73 - 86
  Ertuğrul Ayyıldız, Miraç MURAT
 7. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğündeki Örgüt İkliminin Çalışanların Motivasyonu ve Performansı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 87 - 105
  zeynep onağ, Okan GÜRGEN
 8. Beden Eğitı̇mı̇ ve Spor Yüksekokulu Öğrencı̇lerı̇nı̇n Epı̇lepsı̇ye İlı̇şkı̇n Bı̇lgı̇ Düzeylerı̇nı̇n İncelenmesı̇
  Sayfalar 106 - 114
  recep soslu, gürkan elçi, ali özkan
 9. Farklı sürelerdeki koşu bandı egzersizinin sıçan kas dokusundaki oksidatif stres parametreleri üzerine etkisi
  Sayfalar 115 - 124
  recep soslu, rahime taş, murat taş, murat akyüz, fazile nur ekinci akdemir
 10. Üniversitede Öğrenim Gören Sporcuların ve Sedanterlerin Benlik Saygısı Düzeylerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 125 - 135
  Tülin Atan, Şaban Ünver, Emrah Allahverdi
 11. Yüzücülerde Antrenman Sonucu Oluşan Dehidrasyonun Kan Parametreleri Üzerine Etkisinin Araştırılması
  Sayfalar 136 - 150
  Defne Öcal Kaplan, Deniz Öcal
 12. Beden Eğitimine Yönelimin Fiziksel Aktiviteye Yönelik Üstbilişsel Farkındalık Düzeylerine Etkisi: Lise Öğrencileri Örneği
  Sayfalar 166 - 175
  Lale Yıldız, Olcay Kiremitci, Meliha Canpolat
 13. Bireysel ve Takım Sporcularının Karar Verme Stilleri ve Mental İyi Oluş Düzeyleri
  Sayfalar 176 - 191
  GÖNÜL TEKKURŞUN DEMİR, Sevinç NAMLI, Zekihan HAZAR, Anıl TÜRKELİ, Halil İbrahim CİCİOĞLU