Yıl 2017, Cilt 12, Sayı 2, Sayfalar 24 - 39 2017-12-25

Foreign Football Player Limit In Turkısh Football Leagues and Opinions of Turkish Football Players
Türk Futbolunda Yabancı Futbolcu Sınırlaması ve Türk Futbolcuların Görüşleri

Arif Yüce [1] , Hakan Katırcı [2] , Caner Kuzu [3]

194 1122

Since the acceptance of professionalism in Turkish football, there have been various applications of foreign player quotas. The number of foreign players in Turkey's top football league has not been below 10% during the last 22 football seasons (1995-2017) and has reached to its maximum with 50,5% during the 2016-2017 season. Especially with the 2011-2012 season, the foreign player rates in Turkish football has reached over 30% which brought many discussions to daylight. The most important argument is regarding the application of a quota with/without a limit to foreign players. This ongoing discussion has reached to an end point with the formation of rules that can be described as player freedom during the 2015-2016 season. In the light of this information, the aim of this study is to analyse the limitation rules on foreign players of Turkish football since 1951 and to present the opinions of Turkish football players regarding the foreign player limitations. The population of the research consists of approximately 3109 Turkish footballers who continue their professional career in the Professional Football League of Turkey during the 2015-2016 football season. The sample of the research consists of 301 professional Turkish footballers who agreed to respond to the questionnaire sent to them. The obtained data were turned into tables with the help of arithmetic mean, percentage and frequency analyses. Upon completion of the research, the extracted data were evaluted under five different subject topics that are setup organisations, the chance of Turkish players to find uniforms, Turkish football economy, the quality of Turkish football leagues and familiarity of Turkish football.

Türk futbolunda profesyonelliğin kabul edilmesinden bu yana yabancı futbolcu kontenjanına yönelik çeşitli uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Türk futbolunun en üst liginde son 22 futbol sezonunda (1995-2017) yabancı futbolcu sayısı %10’unun altına düşmemiş ve 2016-2017 sezonunda %50,5 ile en üst paydaya ulaşmıştır. Özellikle 2011-2012 sezonu ile birlikte Türk futbolunda yabancı futbolcuların oranı %30’un üstüne çıkmış ve bu durum birçok tartışmayı da beraberinde getirmiştir. En önemli tartışma konusu sınırsız/sınırlı yabancı futbolcu kontenjanı uygulaması olarak ortaya çıkmıştır. Süregelen bu tartışma 2015-2016 sezonunda yabancı oyuncu serbestliği olarak ifade edebileceğimiz kuralların oluşması ile nihai noktaya ilerlemiştir. Bu bilgilerin ışığı altında bu araştırmanın amacı; Türk futbolunda 1951 yılından itibaren uygulanan yabancı futbolcu sınırlaması kuralını incelemek ve 2015-2016 futbol sezonundan itibaren uygulanan yabancı futbolcu sınırlamasına ilişkin Türk futbolcuların görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmanın evreni 2015-2016 futbol sezonunda Türkiye Profesyonel Futbol Liglerinde profesyonel kariyerini sürdüren yaklaşık 3109 Türk futbolcu, örneklemini ise kendilerine gönderilen anketi yanıtlamayı kabul eden 301 profesyonel Türk futbolcu oluşturmaktadır. Elde edilen veriler aritmetik ortalama, yüzde ve frekans analizlerinden yararlanılarak tablolar haline getirilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular “Altyapı organizasyonları”, “Türk futbolcuların forma bulma şansı”, “Türk futbol ekonomisi”, “Türk futbol liglerinin kalitesi” ve “Türk futbolunun tanınırlığı” olmak üzere 5 ayrı başlık altında değerlendirilmiştir.

 • Altay, İ., Ünlü, S., & Karadeniz, F. (2012). Kimler Geçti Kimler Var. Türkiye: Sabah Gazetesi.
 • Antonioni , P., & Cubin, J. (2000). The Bosman Ruling and the Emergence of a Single Market in Soccer Talent. European Journal of Law and Economics, 9(2), 157-173.
 • Aslan, C.S., Akça, F., Müniroğlu, S. (2015). Süper Lig Futbol Takımlarının Altyapılarından Oyuncu Yetiştirme Verimliliklerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Spormetre, 13(2), 103-112.
 • Atabeyoğlu, C., Arıpınar, E., Hiçyılmaz , E., Mengütay, S., Ünal, Ş., Sezer, İ., Meyva, Y. (2005). Spor Ansiklopedisi (Cilt 2). İstanbul: Morpa Yayınları.
 • Briggs, L.V. (2005). UEFA V. The European Community: Attempts Of The Governing Body Of European Soccer to Circumvent EU Freedom Of Movement And Antidiscrimination Labor. Chicago Journal of International Law, 6(1), 439-454.
 • Browstone, J. (2010). The Bosman Ruling: Impact of Player Mobility on FIFA Rankings. The Bosman Ruling: Impact of Player Mobility on FIFA Rankings. ABD: Haverford College.
 • CIES (2017). CIES Football Observatory Digital Atlas. http://www.football-observatory.com/IMG/sites/atlas/en/ Erişim Tarihi: 6 Mayıs 2017
 • Cumhuriyet (2015). Kulüplerden Yabancı Kuralına İlk Tepkiler, ttp://www.cumhuriyet.com.tr/haber/futbol/179405/Kuluplerden_yabanci_kararina_ilk_tepkiler.html Erişim Tarihi: 9 Mayıs 2017
 • Curry, G. (2004). Playing for money: James J. Lang and emergent soccer professionalism in Sheffield. Soccer & Society, 5(3), 336-355.
 • Dabschechk, B. (1996). Assaults on Soccer`s Compensation system: Europe and Australia Compared. Sporting Traditions, 13(1), 81-107.
 • Demirci, N. (1986). Sporda Teşkilatlandırma ve Organizasyonlar. Ankara: B.T.S.G.M. Yayınları.
 • Doğan, M., Doğan, A., & Serbest, M. (2004). Profesyonel Türk Futbolcuların Türkiye 1. Süper Liginde Oynayan Yabancı Uyruklu Futbolcularla İlgili Düşünceleri Üzerine Bir Çalışma. Atatürk Üniversitesi BESYO, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(1), 30-39.
 • Eurosport (2015). Yeni Yabancı Kuralı Açıklandı! http://tr.eurosport.com/futbol/super-lig/2014-2015/yabanci-kurali-aciklandi-yeni-yabanci-kurali-ne-kac-tane-yabanci-futbolcu-kadroda-olabilecek_sto4535210/story.shtml Erişim Tarihi: 9 Mayıs 2017
 • EFS (2017). European Football Statics, http://www.european-football-statistics.co.uk/attn.htm Erişim Tarihi: 6 Mayıs 2017
 • Fanatik (2015). Saffet Sancaklı’dan Şok İddialar! http://www.fanatik.com.tr/2015/06/29/saffet-sancaklidan-sok-iddialar-609792 Erişim Tarihi: 9 Mayıs 2017
 • FIFPro (2016). 2016 FIFPro Global Employment Report.
 • Frick, B. (2009). Globalization and Factor Mobility The Impact of the ‘‘Bosman-Ruling’’ on Player Migration in Professional Soccer. Journal of Sport Economics, 10(1), 88-106.
 • Hürriyet (2017). 4 büyükler' transferde para saçtı! http://www.hurriyet.com.tr/4-buyukler-transferde-para-sacti-40339340. Erişim Tarihi: 9 Mayıs 2017
 • Karaman, T. (2017). Adları süper Kendileri Değil! http://www.sabah.com.tr/spor/futbol/2017/04/01/adlari-super-kendileri-degil Erişim Tarihi: 1 Mayıs 2017
 • Ortiz, E. (2012). Analysis of the Soccer Labor Market In Europe 2011‐2012: History and Trends of Players From Argentina, Brazil, and West Africa.
 • Pearson, G. (2004). The Bosman Case, Eu Law And The Transfer System. Liverpool: University of Liverpool Football Industry Group.
 • Posta (2015). http://www.posta.com.tr/bulent-uygun-turk-futbolu-simdi-bitti-haberi-262080 Erişim Tarihi: 6 Mayıs 2017
 • Schmidt, T. (2007). The Effects Of The Bosman-Case On The Professional Football Leagues With Special Regard To The Top-Five Leagues. The Effects Of The Bosman-Case On The Professional Football Leagues With Special Regard To The Top-Five Leagues, 22-38. Twente: University of Twente.
 • Sporx (2015). Türkiye Futbolcu Mezarlığına Dönecek. http://www.sporx.com/turkiye-futbolcu-mezarligina-donecek-SXHBQ445308SXQ Erişim Tarihi: 9 Mayıs 2017.
 • Sümer, R. (1988). Sporda Demokrasi: Belgeler-Yorumlar. Ankara: Güven Matbaası.
 • Talimciler, A. (2003). Türkiye'de Futbol Fanatizmi ve Medya İlişkisi. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • TFF - Süper Lig Müsabakaları Statüleri. (2008-2009-2010-2011-2012,2015-2016). http://www.tff.org/default.aspx?pageID=133 Erişim Tarihi: 14 Mart 2017 Transfrmarkt (2016-2017). http://www.transfermarkt.com/wettbewerbe/national/wettbewerbe/174, https://www.transfermarkt.co.uk/super-lig/startseite/wettbewerb/TR1 Erişim Tarihi: 9 Mayıs 2017
 • Uztuğ, F., & Katırcı, H. (2003). Sport Marketing In Turkish Football: Clubs and Their Licensed Product Strategies. 2. Congreso Mundial De Ciencias De La Actividad Fisica Y Del Deporte: Deporte Y Calidad De Vida (s. 110). Granada: Impreso en Graficas Alhambra.
 • Üçışık, F.H. (1999). Sporda Sorunlar ve Çözüm Önerileri. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Yıldırım, E. (2008). Profesyonel Ligdeki Yabancı Futbolcuların, Türkiye’de Futbol Oynamalarına İlişkin, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Açıdan Görüşleri ve Yerli Futbolcuların Yabancı Futbolculara Bakış Açıları. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Yüce, A. (2015). Türk Spor Kamuoyu ve Yabancı Futbolcular: Türk Spor Kamuoyunun Yabancı Futbolcu Sayısına İlişkin Görüşleri. Düsseldorf: Türkiye Alim Kitapları.
Konular Spor Bilimleri
Yayımlanma Tarihi Güz
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Arif Yüce
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Hakan Katırcı
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Caner Kuzu

Bibtex @araştırma makalesi { cbubesbd318544, journal = {CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-1046}, address = {MCBÜ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ}, year = {2017}, volume = {12}, pages = {24 - 39}, doi = {}, title = {Türk Futbolunda Yabancı Futbolcu Sınırlaması ve Türk Futbolcuların Görüşleri}, key = {cite}, author = {Katırcı, Hakan and Kuzu, Caner and Yüce, Arif} }
APA Yüce, A , Katırcı, H , Kuzu, C . (2017). Türk Futbolunda Yabancı Futbolcu Sınırlaması ve Türk Futbolcuların Görüşleri. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12 (2), 24-39. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cbubesbd/issue/33059/318544
MLA Yüce, A , Katırcı, H , Kuzu, C . "Türk Futbolunda Yabancı Futbolcu Sınırlaması ve Türk Futbolcuların Görüşleri". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 12 (2017): 24-39 <http://dergipark.gov.tr/cbubesbd/issue/33059/318544>
Chicago Yüce, A , Katırcı, H , Kuzu, C . "Türk Futbolunda Yabancı Futbolcu Sınırlaması ve Türk Futbolcuların Görüşleri". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 12 (2017): 24-39
RIS TY - JOUR T1 - Türk Futbolunda Yabancı Futbolcu Sınırlaması ve Türk Futbolcuların Görüşleri AU - Arif Yüce , Hakan Katırcı , Caner Kuzu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 24 EP - 39 VL - 12 IS - 2 SN - -2149-1046 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Türk Futbolunda Yabancı Futbolcu Sınırlaması ve Türk Futbolcuların Görüşleri %A Arif Yüce , Hakan Katırcı , Caner Kuzu %T Türk Futbolunda Yabancı Futbolcu Sınırlaması ve Türk Futbolcuların Görüşleri %D 2017 %J CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi %P -2149-1046 %V 12 %N 2 %R %U
ISNAD Yüce, Arif , Katırcı, Hakan , Kuzu, Caner . "Türk Futbolunda Yabancı Futbolcu Sınırlaması ve Türk Futbolcuların Görüşleri". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 12 / 2 (Aralık 2017): 24-39.