Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2147-9607 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Celal Bayar Üniversitesi |

Amaç ve Kapsam     Editörler      Danışma Kurulu   Yazar Rehberi     İletişim      Arşiv    Hakkında    Son Sayı


CBU-SBED “Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi” ulusal nitelikte bir dergi olup ulusal indeksler tarafından taranmakta ve yılda dört sayı halinde olmak üzere Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son gününde www.dergipark.gov.tr/cbusbed üzerinden yayınlanmaktadır.

Dergimiz sağlık alanında çok sayıda araştırmacı ve akademisyenden oluşan hakem, bilim ve danışma kurulu üyelerine sahiptir.

Sağlık Bilimleri alanlarına giren bütün çalışmalar dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınmaktadır.


Değerli, Editörler, Yazarlar ve okuyucular,  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi CBU-SBED 2015 Yılı itibariyle yayın hayatına başlamıştır.
Katkılarınız için teşekkür ederiz

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

 

Değerli, Editörler, Yazarlar ve okuyucular,

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi CBU-SBED 2015 Yılı itibariyle yayın hayatına başlamıştır.

Katkılarınız için teşekkür ederiz

Başeditör

Bilal-i Habeş GÜMÜŞ 

 
Yayın Tarihi: 2015-06-12
 


Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

e-ISSN 2147-9607 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Celal Bayar Üniversitesi |
Kapak Resmi

25.713

125.745

Amaç ve Kapsam     Editörler      Danışma Kurulu   Yazar Rehberi     İletişim      Arşiv    Hakkında    Son Sayı


CBU-SBED “Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi” ulusal nitelikte bir dergi olup ulusal indeksler tarafından taranmakta ve yılda dört sayı halinde olmak üzere Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son gününde www.dergipark.gov.tr/cbusbed üzerinden yayınlanmaktadır.

Dergimiz sağlık alanında çok sayıda araştırmacı ve akademisyenden oluşan hakem, bilim ve danışma kurulu üyelerine sahiptir.

Sağlık Bilimleri alanlarına giren bütün çalışmalar dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınmaktadır.


Değerli, Editörler, Yazarlar ve okuyucular,  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi CBU-SBED 2015 Yılı itibariyle yayın hayatına başlamıştır.
Katkılarınız için teşekkür ederiz

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

 

Değerli, Editörler, Yazarlar ve okuyucular,

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi CBU-SBED 2015 Yılı itibariyle yayın hayatına başlamıştır.

Katkılarınız için teşekkür ederiz

Başeditör

Bilal-i Habeş GÜMÜŞ 

 
Yayın Tarihi: 2015-06-12
 


Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Son Sayı
Cilt 5 - Sayı 3 - Eyl 2018
 1. Editörden
  Sayfalar 52 - 53
  Editörden Editörden
 2. Laboratuvar Sonuç Verme Sürelerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 54 - 58
  Yeşim Güvenç Demirağcı
 3. Üçüncü Sınıf Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrencilerinin Yaşlılara Yönelik Tutumlarına Eğitimin Etkisi
  Sayfalar 59 - 63
  Serkan Pekçetin
 4. Çocuk Tenisçilerde Patlayıcı Kuvvet ile Sürat Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 64 - 67
  SUAT YILDIZ, ERTUĞRUL GELEN, VOLKAN SERT, MURAT AKYÜZ, MURAT TAŞ, DOĞUŞ BAKICI, ERDEM ÇIRAK
 5. SURİYELİ SIĞINMACILARIN FİZİKSEL SAĞLIK ALGILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 68 - 75
  FATİH BUDAK, ÖZLEM ÖZER, MELEK ZUBAROĞLU YANARDAĞ
 6. AKCİĞER ADENOKARSİNOMUNDA TÜMÖR BOYUTU VE HİSTOPATOLOJİK ALT TİPİN SAĞKALIM ÜZERİNE ETKİLERİ
  Sayfalar 76 - 79
  Aykut Elicora, Hüseyin Fatih Sezer, Kürşat Yıldız, Salih Topçu, Adil Avcı, Galbinur Abdullayev
 7. Effect of Subclinical Hyperthyroidsm on the Outcome of Coronary Artery Graft Bypass Surgery
  Sayfalar 80 - 83
  Eyüp Avcı, Ahmet Dolapoğlu, Muhammed Kızılgül
 8. Anormal Plasenta İnvazyonlu Bir Vakanın Hemşirelik Bakımında Roy Adaptasyon Modelinin Kullanımı
  Sayfalar 84 - 88
  Sema ÜSTGÖRÜL, Özge BAYDAR, Emre YANIKKEREM
 9. Sedanter Olan Ve Olmayan Bireylerin Fiziksel Aktivite Ve Yaşam Tatmin Düzeyleri Üzerine Araştırma
  Sayfalar 89 - 94
  Emire ÖZKATAR KAYA, Nazmi SARITAŞ, Kadir YILDIZ, Mustafa KAYA
 10. Anadolu Toplumu C2 Omurga Laminasinin Radyomorfometrik Cerrahi Anatomisi
  Sayfalar 94 - 98
  murat sayin
 11. Kırsal Bir Bölgede Halkın Anesteziyoloji Uygulamaları Hakkındaki Bilgi ve Korkuları ile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 99 - 106
  Safiye Özvurmaz, Sibel Büyükçoban
 12. The Possible Relationship Between Plasma Homocysteine, Folate and Vitamin B12 Levels and Limbus Vertebra
  Sayfalar 107 - 111
  Yavuz Samanci, Suat Erol Çelik
 13. Kronik Sudan Kaçınma Stresi ile Oluşturulan Oksidatif Hasar ve Fulvik Asidin Erkek Sıçan Dokusunda Erektil Disfonksiyon Üzerine Etkisi
  Sayfalar 112 - 119
  İbrahim Söğüt, Ezgi Yaprak Söyük, Esra Çikler-Dülger, Canan Hürdağ
 14. 3.TRİMESTİRDE GEBELİKLE İLİŞKİLİ BEL AĞRISININ AZALTILMASI, YAŞAM VE UYKU KALİTESİNİ ARTTIRILMASINDA KİNESİO-TERAPİ VE EV EGZERSİZİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 120 - 125
  irem şenyuva, meryem kösehasanoğulları, nihal yılmaz, ezel günay, ali yavuz karahan
 15. Sağlık Çalışanlarında Tükenmişliğin Belirleyicileri: Sigara ve Alkol Kullanımına Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 126 - 132
  Ahmet YILDIZ, İLHAN ÇİÇEK, MEHMET EMİN ŞANLI
 16. Ultrasonografik partiküllü amnion sıvısı görünümünün fetal anomali taramaları ile ilişkisi, perinatal sonuçlar ve mekonyum değerlendirmesi.
  Sayfalar 133 - 137
  isa şükrü öz, Besim Haluk Bacanakgil
 17. ANKARA’DA BAZI AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNE BAŞVURAN 15 YAŞ ÜZERİ KİŞİLERİN GÜNEŞ IŞINLARI ve DERİ KANSERİ HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİ ve GÜNEŞ IŞINLARINDAN KORUNMA DURUMLARI
  Sayfalar 138 - 144
  Asuman Tezel Kahraman, Fatma Nur Baran Aksakal, Seçil Özkan, Aslıhan McCarthy
 18. Ülseratif kolit hastalığı kemik mineral yoğunluğunu etkiler mi?
  Sayfalar 145 - 150
  Tahir Buran
 19. Distal tibia kırıklarında yeni dizayn edilmiş intramedüller çivi ve distal kilit sistemi ile tedavinin klinik ve radyolojik sonuçları
  Sayfalar 151 - 156
  ramazan atiç, Abdulkadir Aydın