Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2147-9607 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Celal Bayar Üniversitesi |

Amaç ve Kapsam     Editörler      Danışma Kurulu   Yazar Rehberi     İletişim      Arşiv    Hakkında    Son Sayı


CBU-SBED “Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi” ulusal nitelikte bir dergi olup ulusal indeksler tarafından taranmakta ve yılda dört sayı halinde olmak üzere Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son gününde www.dergipark.gov.tr/cbusbed üzerinden yayınlanmaktadır.

Dergimiz sağlık alanında çok sayıda araştırmacı ve akademisyenden oluşan hakem, bilim ve danışma kurulu üyelerine sahiptir.

Sağlık Bilimleri alanlarına giren bütün çalışmalar dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınmaktadır.


Değerli, Editörler, Yazarlar ve okuyucular,  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi CBU-SBED 2015 Yılı itibariyle yayın hayatına başlamıştır.
Katkılarınız için teşekkür ederiz

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

 

Değerli, Editörler, Yazarlar ve okuyucular,

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi CBU-SBED 2015 Yılı itibariyle yayın hayatına başlamıştır.

Katkılarınız için teşekkür ederiz

Başeditör

Bilal-i Habeş GÜMÜŞ 

  Yayın Tarihi: 2015-06-12  


Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

e-ISSN 2147-9607 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Celal Bayar Üniversitesi |
Kapak Resmi

26.951

141.431

Amaç ve Kapsam     Editörler      Danışma Kurulu   Yazar Rehberi     İletişim      Arşiv    Hakkında    Son Sayı


CBU-SBED “Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi” ulusal nitelikte bir dergi olup ulusal indeksler tarafından taranmakta ve yılda dört sayı halinde olmak üzere Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son gününde www.dergipark.gov.tr/cbusbed üzerinden yayınlanmaktadır.

Dergimiz sağlık alanında çok sayıda araştırmacı ve akademisyenden oluşan hakem, bilim ve danışma kurulu üyelerine sahiptir.

Sağlık Bilimleri alanlarına giren bütün çalışmalar dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınmaktadır.


Değerli, Editörler, Yazarlar ve okuyucular,  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi CBU-SBED 2015 Yılı itibariyle yayın hayatına başlamıştır.
Katkılarınız için teşekkür ederiz

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

 

Değerli, Editörler, Yazarlar ve okuyucular,

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi CBU-SBED 2015 Yılı itibariyle yayın hayatına başlamıştır.

Katkılarınız için teşekkür ederiz

Başeditör

Bilal-i Habeş GÜMÜŞ 

  Yayın Tarihi: 2015-06-12  


Cilt 5 Sayı 4 Son Sayı
Cilt 5 - Sayı 4 - Ara 2019
 1. Editörden
  Sayfalar 157 - 158
  Editörden Editörden
 2. Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinde Hemşirelerin Kullandıkları Ağız Bakım Yöntemlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 159 - 163
  Emriye Hilal YAYAN, Mehmet Emin DÜKEN
 3. Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem-II Öğrencilerinin Anatomi Eğitimini Değerlendirmeleri
  Sayfalar 164 - 168
  Emrah ÖZCAN, ALPER VATANSEVER
 4. Sağlıklı Gebelerde Kas İskelet Sistemi Ağrıları; Lokalizasyon, Şiddet Ve Karakter Değerlendirilmesi: Kesitsel Çalışma
  Sayfalar 169 - 174
  Nadire Dal, Ali Yavuz Ali Yavuz, İrem Şenyuva, Sevcan Sevimli, Şeyma Çatalgöl, Ercan Kaydok
 5. SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA BİREYLERİN SOSYAL İLİŞKİLERİNDE KARARLILIK VE SOSYALLEŞME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ORYANTİRİNG ÖRNEĞİ
  Sayfalar 175 - 180
  Tuğba KALKAN, Pınar GÜZEL
 6. Rekreasyonel Fiziksel Aktiviteler ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki
  Sayfalar 181 - 186
  Nurten DİNÇ, Pınar GÜZEL, Selhan ÖZBEY
 7. Laktasyon Dönemindeki Kadınların Bel ve Boyun Ağrı Seviyelerinin İncelenmesi
  Sayfalar 187 - 191
  Hicret Tırınk Kayacı, Zeynep Hosbay, Müberra Tanrıverdi
 8. Kolonoskopi Yapılacak Hastalarda Bağırsak Temizliğine Öz Etkililik Düzeylerinin Etkisi
  Sayfalar 192 - 198
  Emel Yılmaz, Arzu Aslan, Erhan ERGİN
 9. Türkiye’de İç Göçün Beş Yaş Altı Çocuklarda Ölümlülük ve İshal Üzerindeki Etkisine İlişkin Bir Araştırma
  Sayfalar 199 - 208
  Gülcan Şantaş
 10. Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Vajinusmusa ilişkin Bilgi ve Görüşleri
  Sayfalar 209 - 215
  Cennet Şafak Öztürk, Ayten Taşpınar
 11. ULUSAL VE ULUSLARARASI EBELİK ETİK KODLARI
  Sayfalar 127 - 223
  Seçil Köken Durgun, Selma Şen, Esra Tayhan
 12. Sürdürülebilir laboratuvar güvenliği kültürü
  Sayfalar 224 - 230
  Elif Hatice Gürkan
Dizinler ve Platformlar
Dergi Arşivimiz İçin Tıklayınız...