Çeşm-i Cihan (Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi) E-Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2149-5866 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Bartın Üniversitesi | http://cesmicihan.bartin.edu.tr/

T.C. Bartın Üniversitesi Bartın ve Yöresi Tarih – Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin süreli yayını olarak ÇEŞM – İ CİHAN (Tarih – Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi) E – DERGİSİ yılda iki kez (Temmuz– Aralık) yayınlanan hakemli bir dergidir.

Dergide, Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler yayımlanmaktadır. Dergiye sunulan bütün  makaleler gizli hakemlik ilkesi ile en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir.

Dergiye gönderilecek yazılar, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) stilinde hazırlanmalıdır.

Derginin 5. Cilt 1. Sayısından itibaren makaleler DOI numarası ile yayımlanacaktır


Dergimiz Scientific Indexing Services (SIS), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), SOBIAD, İSAM İlahiyat Makaleleri Veri Tabanı ve Academic Keys veritabanlarında taranmaktadır.


Çeşm-i Cihan (Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi) E-Dergisi

ISSN 2149-5866 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Bartın Üniversitesi | http://cesmicihan.bartin.edu.tr/
Kapak Resmi

9.462

15.850

T.C. Bartın Üniversitesi Bartın ve Yöresi Tarih – Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin süreli yayını olarak ÇEŞM – İ CİHAN (Tarih – Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi) E – DERGİSİ yılda iki kez (Temmuz– Aralık) yayınlanan hakemli bir dergidir.

Dergide, Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler yayımlanmaktadır. Dergiye sunulan bütün  makaleler gizli hakemlik ilkesi ile en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir.

Dergiye gönderilecek yazılar, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) stilinde hazırlanmalıdır.

Derginin 5. Cilt 1. Sayısından itibaren makaleler DOI numarası ile yayımlanacaktır


Dergimiz Scientific Indexing Services (SIS), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), SOBIAD, İSAM İlahiyat Makaleleri Veri Tabanı ve Academic Keys veritabanlarında taranmaktadır.


Cilt 4 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. İtalyan Mühendis Luigi Storari (1821-1894) ve İzmir
  Sayfalar 2 - 13
  Cenk Berkant
 2. M. Fuad Köprülü’nün Çok Yönlü Entelektüel Kimliği ve Disiplinlerarası Metodolojisi
  Sayfalar 14 - 26
  BERNA FİLDİŞ
 3. Makedonya Meselesinde Osmanlı Devleti’nin Dış Basındaki Sesi: Rumeli Umumî Müfettişi Hüseyin Hilmi Paşa
  Sayfalar 27 - 48
  Özgür TİLBE, Zeynep İSKEFİYELİ
 4. BASİT KÖMÜR KALEM YAPIMI VE YENİ BİR MEDYUM OLARAK ZOR SİLİNEN KÖMÜR KALEM
  Sayfalar 49 - 61
  Kerem işcanoğlu
 5. Hans Dernschwam’ın İstanbul ve Anadolu’ya Seyahat Günlüğü’nde Amasya'da Osmanlı Kültürel Dokusu ve İnsan Algısı
  Sayfalar 62 - 71
  Sevim KARABELA ŞERMET
 6. ERMENİLERİN TARİHİ OLAYLARA YAKLAŞIMINDAKİ NESNELLİĞİN SORGULANMASI: “KAHRAMAN”ANDRANİK OZANYAN ÖRNEĞİ
  Sayfalar 72 - 82
  Melek Sarı Güven
 7. HİTİTÇE METİNLERDE GEÇEN ‘šalli ašeššar’ VE İŞLEVİ
  Sayfalar 83 - 93
  Özlem Sir Gavaz
 8. Afganistan Emirî Şir Ali Han’ın Modernleşme Çabaları
  Sayfalar 94 - 110
  Abdul Metin Çelikbilek
 9. İNGİLİZ DOĞU HİNDİSTAN KUMPANYASI VE KUMPANYANIN TİCARİ FAALİYETLERİ (1600-1858)
  Sayfalar 111 - 133
  Abdülkadir ERÇİN
 10. Hitit Yasalarında Kadının Yeri
  Sayfalar 134 - 143
  Gülgüney Masalcı Şahin
 11. Dergâh ve Rübâb Dergilerindeki Dil ve Edebiyat Yazıları Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 144 - 164
  Özge ÖZBAY KARA
 12. BAŞKURT HALK EDEBİYATINDAKİ KÉM KÖSLÖ (KİM GÜÇLÜ) MASALININ İNCELEMESİ
  Sayfalar 165 - 180
  Dursun ÜNÜVAR
 13. NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN SİNEMA HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ
  Sayfalar 181 - 187
  Cemile Çetin