Yazarlar İçin Bilgilendirme

Çevre Dergisi'ne gönderilen makaleler mümkün olduğunca yalın bir dil ile ve dergi yazım kurallarına uygun biçimde hazırlanarak MS Word formatında gönderilmelidir. Belirtilen yazım kurallarına uygun olmadığı belirlenen makaleler yazarlara geri gönderilecektir. Şekli incelemeyi geçen makaleler Çevre Dergisi editörlerince belirlenen hakemler tarafından incelenecektir. Hakemler tarafından onaylanan ve hakem görüşlerine karşı görüşlerin editör tarafından onaylandığı makaleler dergide yayınlanması için kabul edilir. Makale sisteme yüklenirken sorumlu yazardan bir ön yazı istenmektedir. Bu ön yazıda Çevre Dergisi'ne gönderilen makalenin içeriğinin özgün olduğu, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmadığı ve yayımlanmak üzere gönderilmiş olmadığı belirtilmelidir. 


Makale Yazım Kuralları

Sayfa boyutu, sayısı

ve kenar boşlukları

A4 formatında, Sol: 3, Sağ: 2cm, Üst: 3 ve Alt: 2 cm.

Sayfa numaraları

Sayfa numaraları sayfanın ortasında verilmelidir.

Satır boşlukları

Satır boşluklarında 0 nk (pt) ile 1 satır boşluk kullanılmalıdır.

Metin

Times New Roman (TNR) karakterinde 12 punto ile sağa ve sola dayalı (iki yana yaslı) olarak tek aralıklı yazılmalıdır. Noktadan ve virgülden sonra 1 karakter boşluk bırakılmalıdır.

Paragraf

Her paragraf arasında bir satır boşluk bırakılmalı, paragraf başlarında Tab tuşu kullanılmamalıdır. Paragraf başı yapılmamalıdır.

Makale başlığı

Sayfanın en üst satırında ortalanmış, koyu, Times New Roman, 14 punto ile her kelimenin ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır.

Yazarlar

Makale başlığı ile yazarlar, yazarlar ile adres arasında 1’er satır boşluk bırakılmalıdır. Yazarların katkı sırası üst simge ile verilmelidir. Yazarların yazımında TNR 12 punto karakter kullanılmalı ve ad/soyad ilk harf büyük olacak şekilde ortalı yazılmalıdır.

Adres

Yazarların katkı sırasına göre adresler TNR 10 punto karakter ile ortalı verilmedir.

Türkçe/İngilizce Özet

Adreslerden 1 satır boşluk bırakıldıktan sonra, Özet kelimesi TNR yazı karakterinde, 12 punto, koyu ve sola dayalı olarak yazılmalıdır. Özet metni TNR yazı karakterinde, 12 punto yazılmalıdır. Özet metni en az 250, en fazla 400 kelime içermelidir. Özet kelimesi ile özet metni arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Türkçe makaleler İngilizce, İngilizce makaleler Türkçe özet içermelidir. Türkçe özet verildikten sonra 2 satır boşluk bırakılarak makalenin İngilizce başlığı Türkçe başlığın yazımındaki gibi verilmeli ve 1 satır boşluk bırakılarak Abstract ilk harf büyük olacak şekilde TNR 12 punto koyu yazılarak sola dayandırılmalıdır. Abstract başlığından sonra 1 satır boşluk bırakılarak makalenin İngilizce özeti verilmelidir. İngilizce özet en az 250, en fazla 400 kelime içermelidir.

Anahtar Kelimeler

Keywords

‘Anahtar Kelimeler’ ve ‘Keywords’ sırasıyla Türkçe özetin ve İngilizce özetin altına 1 satır boşluk bırakılarak, Times New Roman, 12 punto yazılmalıdır. En fazla 6 adet anahtar kelime kullanılmalı, anahtar kelimeler küçük harfle ve aralarına virgül konularak alfabetik sıraya göre verilmelidir.

Ana başlıklar

Ana Başlıklar sırasıyla numaralandırılmalıdır (1. Giriş 2. Materyal ve Yöntem gibi). Tüm başlıklar sola dayalı Times New Roman, 12 punto, koyu ve her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Ana başlıklardan önce ve sonra 1 satır boşluk bırakılmalıdır.

Alt başlıklar

Alt başlıklar sırasıyla numaralandırılmalıdır (2.1. Materyal ve yöntem gibi). Tüm alt başlıklar sola dayalı Times New Roman, 12 punto, koyu ve sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Bir üst metin ile alt başlık arasında 1 satır, alt başlık ile kendi metin yazısı arasında 1 satır boşluk bırakılmalıdır.

Çizelgeler

Çizelge başlıklarının ilk harfi büyük diğer harfleri küçük olmalıdır. Çizelge numaraları ait olduğu bölüme göre numaralandırılmalıdır (2. Bölüme ait ilk çizelge Çizelge 2.1 olmalıdır). Çizelgede sütun  çizgileri olmalıdır. Çizelge numarası ve açıklaması ile çizelge arasında satır boşluğu bırakılmamalıdır. Çizelge numarası ve açıklaması iki yana yaslı olarak verilmelidir.

Şekiller

Şekil başlıklarının ilk harfi büyük, diğer harfler küçük yazılmalıdır. Şekil numaraları ait olduğu bölüme göre numaralandırılmalıdır (2. Bölüme ait ilk şekil Şekil 2.1 olmalıdır). Şekil numarası ve açıklaması ile şekil arasında satır boşluğu bırakılmamalıdır. Şekil numarası ve açıklaması iki yana yaslı olarak verilmelidir.

Metin İçerisinde Kaynağa Atıf

Metin içerisinde kaynak gösterirken, yazarın sadece soyadı yazılmalı ve belgenin yayın tarihi belirtilmelidir. Örnek: (Holtz, 1968) veya Holtz (1968). Metin içinde birden fazla kaynağa atıf yapılacak ise her bir kaynak arasına noktalı virgül (;) konmalıdır. Ör. (Holtz, 1968; Holtz 1968). İkiden fazla yazarlı bir kaynağa atıf yapılacak ise ilk yazarı verip “ve ark.” ya da “et al. ”  (İngilizce makaleler için) kullanılmalıdır.

Kaynakça

Kaynakça bölümü yazarların soyadı harf sıralamasına göre yazılmalıdır. Birden fazla yazar var ise, yazarlar arasında “ve”/”and” yerine (,) kullanılmalıdır. Kaynağın başlığı yazılırken her kelimenin ilk harfi büyük olmalıdır. Kaynak internet tabanlı ise erişim tarihi yazarlardan sonra verilmelidir. Kaynak dergide yayınlanan bir makale ya da kitaptan bir bölüm ise sayfa numaraları kaynakça yazımının en sonunda verilmelidir.