Çevre Dergisi Hakkında

İnsanlar ve diğer tüm canlıların ömürleri boyunca karşılıklı etkileşimde bulunduğu fiziki, biyolojik, kimyasal, ekonomik, kültürel ve sosyal ortam çevre olarak adlandırılmaktadır. Çevre canlı ve cansız pek çok öğeyi içerisinde bulundururken çeşitli dengeler ve döngüler temelinde kurulmuştur. Tüm canlılar için yaşanabilir bir çevrenin oluşması amacıyla bu doğal dengelerin korunması veya bozulan dengelerin iyileştirilmesi gerekmektedir. 1999 yılında kurulan, akademik ve eğitici çalışmalar vasıtasıyla sürdürülebilir bir çevrenin oluşması ve yaşam kalitesinin artması için insanlarda farkındalık oluşturmayı kendisine misyon edinen Çevre Vakfı öncülüğünde Çevre Dergisi 2018 yılında çıkarılmaya başlanmıştır. 

 

Çevre dergisinin amacı yaşanabilir bir çevre için farkındalığın oluşmasına, bilginin ve tecrübelerin paylaşılmasına katkı sağlayacak çok yönlü bir platform oluşturmaktır. Platform amacına uygun yayınlarla konu ile ilgili kamu idarecileri, özel sektör yöneticileri, akademisyenler, meslek profesyonelleri ve gönüllüler arasında bilimsel temelli bir iletişim ve bilgi paylaşımı platformu olmayı amaçlamaktadır. Belirlenen bu amaçlar çerçevesinde derginin kapsamını aşağıdaki konuların oluşturmasına karar verilmiştir

 

  • Bilim : Temel bilim, mühendislik, mimarlık, sağlık, ormancılık, tarım
  • Toplum : Din, ahlak, sosyoloji, eğitim, antropoloji, tarih, felsefe
  • Ekonomi : Sürdürülebilirlik, kalkınma, yeşil ekonomi, işletme, uluslararası ticaret, gıda güvenliği
  • Politika : Su, uluslararası ilişkiler, hukuk, yönetim, şehircilik

 

Belirlenen bu kapsamda çevre ile ilgili tüm konularda orijinal araştırma makaleleri, derleme makaleleri, kitap incelemeleri ve konferans bildirileri kabul edilip paylaşılacaktır.