Çocuk ve Gelişim Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2636-8935 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Remzi AYDIN | http://dergipark.gov.tr/cg

Çocuk ve Gelişim Dergisi (ÇG-D)çocuk gelişimi alanında bilimsel araştırmaları alana ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

Yayın kurulu 32 farklı üniversitenin 68 öğretim üyesinden oluşan, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), ASOS Index, idealonline, Google Scholar indekslerinde taranan ve hakemli bilimsel bir dergi olan Çocuk ve Gelişim Dergisi (ÇG-D), sizlerin önemli katkıları ile uluslarasası indexlerde yer almayı hedeflemektedir.

İlk sayısı 25.06.2018 tarihinde yayımlanan Çocuk ve Gelişim Dergisi (ÇG-D)'nin ikinci sayısı da 25.12.2018 tarihinde yayımlanacaktır. Türkçe ya da İngilizce dilinde yazılmış bilimsel araştırma ve derleme çalışmalarınızı sisteme yüklemeniz Çocuk ve Gelişim Dergisi (ÇG-D)'ne önemli katkı sağlayacaktır.

Prof. Dr. Neriman ARAL 

Çocuk ve Gelişim Dergisi (ÇG-D) Editörü 

http://dergipark.gov.tr/cg 

Çocuk ve Gelişim Dergisi

e-ISSN 2636-8935 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Remzi AYDIN | http://dergipark.gov.tr/cg
Kapak Resmi

558

601

Çocuk ve Gelişim Dergisi (ÇG-D)çocuk gelişimi alanında bilimsel araştırmaları alana ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

Yayın kurulu 32 farklı üniversitenin 68 öğretim üyesinden oluşan, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), ASOS Index, idealonline, Google Scholar indekslerinde taranan ve hakemli bilimsel bir dergi olan Çocuk ve Gelişim Dergisi (ÇG-D), sizlerin önemli katkıları ile uluslarasası indexlerde yer almayı hedeflemektedir.

İlk sayısı 25.06.2018 tarihinde yayımlanan Çocuk ve Gelişim Dergisi (ÇG-D)'nin ikinci sayısı da 25.12.2018 tarihinde yayımlanacaktır. Türkçe ya da İngilizce dilinde yazılmış bilimsel araştırma ve derleme çalışmalarınızı sisteme yüklemeniz Çocuk ve Gelişim Dergisi (ÇG-D)'ne önemli katkı sağlayacaktır.

Prof. Dr. Neriman ARAL 

Çocuk ve Gelişim Dergisi (ÇG-D) Editörü 

http://dergipark.gov.tr/cg