Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2149-0678 | e-ISSN 2148-8843 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi |

Cihannüma

TARİH VE COĞRAFYA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ


P-ISSN: 2149-0678   /   E-ISSN: 2148-8843


Sahibi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Turan GÖKÇEİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi


Editör

Prof. Dr. Cahit TELCİ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Beycan HOCAOĞLU, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi


Yayın Kurulu

Doç. Dr. Yahya ARAZ, Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. Elisabetta BENIGNI, Universitá degli Studi di Torino

Dr. Zaur GASIMOV, Orient Institut Istanbul

Prof. Dr. Vehbi GÜNAY, Ege Üniversitesi

Assoc.Prof. Barbara S. KINSEY, University of Central Florida

Yrd. Doç. Dr. İrfan KOKDAŞ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Doç. Dr. Özer KÜPELİ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Assoc.Prof. Kent F. SCHULL, Binghamton University

Assoc.Prof. Nabil Al-TIKRITI, University of Mary Washington

Yrd. Doç. Dr. Haydar YALÇIN, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

 

Yayın Türü

Uluslararası Hakemli Süreli Yayın


Yayın Sıklığı

Yılda İki Sayı


Yazışma Adresi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Balatçık-Çiğli/İzmir

Tel: +90(232) 329 35 35-8508

Faks: +90(232) 329 35 19

e-posta: ikccihannuma@gmail.com

Web: http://dergipark.gov.tr/cihannuma

Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi

ISSN 2149-0678 | e-ISSN 2148-8843 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi |
Kapak Resmi

16.941

27.129

Cihannüma

TARİH VE COĞRAFYA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ


P-ISSN: 2149-0678   /   E-ISSN: 2148-8843


Sahibi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Turan GÖKÇEİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi


Editör

Prof. Dr. Cahit TELCİ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Beycan HOCAOĞLU, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi


Yayın Kurulu

Doç. Dr. Yahya ARAZ, Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. Elisabetta BENIGNI, Universitá degli Studi di Torino

Dr. Zaur GASIMOV, Orient Institut Istanbul

Prof. Dr. Vehbi GÜNAY, Ege Üniversitesi

Assoc.Prof. Barbara S. KINSEY, University of Central Florida

Yrd. Doç. Dr. İrfan KOKDAŞ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Doç. Dr. Özer KÜPELİ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Assoc.Prof. Kent F. SCHULL, Binghamton University

Assoc.Prof. Nabil Al-TIKRITI, University of Mary Washington

Yrd. Doç. Dr. Haydar YALÇIN, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

 

Yayın Türü

Uluslararası Hakemli Süreli Yayın


Yayın Sıklığı

Yılda İki Sayı


Yazışma Adresi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Balatçık-Çiğli/İzmir

Tel: +90(232) 329 35 35-8508

Faks: +90(232) 329 35 19

e-posta: ikccihannuma@gmail.com

Web: http://dergipark.gov.tr/cihannuma

Cilt 3 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. İçindekiler
  Sayfalar 1 - 1
  Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi
 2. Erzurum Arkeoloji Müzesi Envanterinde Yer Alan II. Hüsrev’e Ait Sasani Sikkeleri
  Sayfalar 1 - 26
  Anıl Yılmaz
 3. Bakü Cuma Camii
  Sayfalar 27 - 64
  Ersel Çağlıtütüncügil
 4. Hemedan-Rezen, İmamzâde Azher Türbesi’nin Kitabeleri
  Sayfalar 65 - 78
  Hamidreza Sohrabiabad
 5. Kerkük Osmanlı Subay Mezarlığı (Şehitliği)
  Sayfalar 79 - 112
  Vehbi Günay, Saad F. Oumar
 6. 677 Sayılı Kanun, Türbeleri “Millileştirme” ve Yıkıcı Sonuçları: Geç Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türbedarlık
  Sayfalar 113 - 137
  Gökçen Beyinli Dinç
 7. Rusya’nın Kafkasya Siyaseti Üzerindeki Stalin Gölgesi
  Sayfalar 139 - 162
  Abdullah Temizkan, Elchin Shakirov
 8. Osmanlı Dönemi Ege Adalarında Hane ve Vergi Kayıtları
  Sayfalar 163 - 177
  Dimitris Dimitropoulos
 9. Safevî İranı Bir İmparatorluk muydu?
  Sayfalar 179 - 208
  Rudi Matthee
 10. Nitelikli/Ustaca İntihal (Skillful Plagiarism): Bir Örnek Vaka
  Sayfalar 209 - 231
  Nejdet Bilgi
 11. Prof. Nejat Diyarbekirli
  Sayfalar 233 - 242
  Anıl Yılmaz
 12. Prof.Dr. Semih Tezcan
  Sayfalar 243 - 246
  Aslıhan Dinçer