Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2149-0678 | e-ISSN 2148-8843 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi |

Cihannüma

TARİH VE COĞRAFYA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ


P-ISSN: 2149-0678   /   E-ISSN: 2148-8843


Sahibi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Turan GÖKÇEİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi


Editör

Prof. Dr. Cahit TELCİ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Beycan HOCAOĞLU, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi


Yayın Kurulu

Doç. Dr. Yahya ARAZ, Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. Elisabetta BENIGNI, Universitá degli Studi di Torino

Dr. Zaur GASIMOV, Orient Institut Istanbul

Prof. Dr. Vehbi GÜNAY, Ege Üniversitesi

Assoc.Prof. Barbara S. KINSEY, University of Central Florida

Dr. İrfan KOKDAŞ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Prof. Dr. Özer KÜPELİ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Assoc.Prof. Kent F. SCHULL, Binghamton University

Assoc.Prof. Nabil Al-TIKRITI, University of Mary Washington

Dr. Haydar YALÇIN, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

 

Yayın Türü

Uluslararası Hakemli Süreli Yayın


Yayın Sıklığı

Yılda İki Sayı


Yazışma Adresi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Balatçık-Çiğli/İzmir

Tel: +90(232) 329 35 35-8508

Faks: +90(232) 329 35 19

e-posta: ikccihannuma@gmail.com

Web: http://dergipark.gov.tr/cihannuma

Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi

ISSN 2149-0678 | e-ISSN 2148-8843 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi |
Kapak Resmi

23.993

44.505

Cihannüma

TARİH VE COĞRAFYA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ


P-ISSN: 2149-0678   /   E-ISSN: 2148-8843


Sahibi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Turan GÖKÇEİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi


Editör

Prof. Dr. Cahit TELCİ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Beycan HOCAOĞLU, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi


Yayın Kurulu

Doç. Dr. Yahya ARAZ, Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. Elisabetta BENIGNI, Universitá degli Studi di Torino

Dr. Zaur GASIMOV, Orient Institut Istanbul

Prof. Dr. Vehbi GÜNAY, Ege Üniversitesi

Assoc.Prof. Barbara S. KINSEY, University of Central Florida

Dr. İrfan KOKDAŞ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Prof. Dr. Özer KÜPELİ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Assoc.Prof. Kent F. SCHULL, Binghamton University

Assoc.Prof. Nabil Al-TIKRITI, University of Mary Washington

Dr. Haydar YALÇIN, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

 

Yayın Türü

Uluslararası Hakemli Süreli Yayın


Yayın Sıklığı

Yılda İki Sayı


Yazışma Adresi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Balatçık-Çiğli/İzmir

Tel: +90(232) 329 35 35-8508

Faks: +90(232) 329 35 19

e-posta: ikccihannuma@gmail.com

Web: http://dergipark.gov.tr/cihannuma

Cilt 4 - Sayı 2 - Ara 2018
 1. İçindekiler
  Sayfalar 1 - 1
  Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi
 2. Irak Selçukluları’nda Sosyal, Ekonomik, Kültürel ve Dini Yapı Hakkında
  Sayfalar 1 - 14
  Hüseyin Kayhan
 3. Statüleri ve Mahiyetleri Açısından Osmanlı Ekonomisinde Büyük Çiftlikler (18. Yüzyıl)
  Sayfalar 15 - 43
  Zafer Karademir
 4. Horasan'da Sulama ve Sulama Kanalları (8-10. Yüzyıllar)
  Sayfalar 45 - 60
  Yunus Arifoğlu
 5. Mancarcık Kuyusu Cinayeti: 19. Yüzyılda Antalya’da Hovardalar, Azatlı Köleler ve Rakkase Kadınlar
  Sayfalar 61 - 81
  Evren Dayar
 6. Ordu Kentsel Sit Alanının Doku Özellikleri Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 83 - 113
  Türkan Özgür, Füsun Kocatürk
 7. Saiklerin ve Sebeplerin Işığında 986-998/1578-1590 Tarihli Osmanlı-Safevî Savaşı
  Sayfalar 115 - 140
  Rudi Matthee (Çev. / Trans. İlker Külbilge)
 8. Rus Hâkimiyeti Döneminde Türkistanlı Müslüman Aydınların Dârü’l-islâm Algısı
  Sayfalar 141 - 154
  Hisao Komatsu (Çev. / Trans. Yahya Kemal Taştan)
 9. Maurus Reinkowski, Düzenin Şeyleri, Tanzimat’ın Kelimeleri: 19. Yüzyıl Osmanlı Reform Politikasının Karşılaştırmalı Bir Araştırması, Çeviren: Çiğdem Canan Dikmen, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2017, 351 shf., ISBN: 9789750840609
  Sayfalar 155 - 158
  Özer Chatıp
 10. Dario Fernandez Morera, The Myth of the Andalusian Paradise: Muslims, Christians, and Jews under Islamic Rule in Medieval Spain, 4. Baskı, Wilmington Delaware: ISI Books, 2017, 358 shf., ISBN: 9781610170956.
  Sayfalar 159 - 162
  Enes Şanal
 11. Seyyid Mustafa Salim, el-Fethü'l-Osmaniü'l-evvel Li’l-Yemen: 1538-1635, 6. Basım, Sana’a: Sana’a Üniversitesi yayını, 2006, 559 shf.
  Sayfalar 163 - 165
  Maged Yahya Mujahed Lajah